Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 19 lipca 2018

GIF sprawdzi czy firma wykorzystała wycofanie walsartanów do niezgodnej z prawem reklamy własnych leków

Artykuł pochodzi z serwisu

Kiedy na początku lipca Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu kilkadziesiąt leków z walsartanem, jeden z producentów komunikował w mediach społecznościowych, za pomocą sponsorowanych postów, że jego preparat zawierający tę substancję czynną jest bezpieczny. Jeden z farmaceutów dopatrzył się w tej sytuacji naruszenia art 57 ust. 1 prawa farmaceutycznego i zgłosił sprawę do GIF.

Artykuł 57 ustęp 1 ustawy Prawo farmaceutyczne mówi, że „zabrania się kierowania do publicznej wiadomości reklamy dotyczącej produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty” (fot. Shutterstock)

Opolski aptekarz Jerzy Przystajko zgłosił na początku lipca skargę do Głównego Inspektora Farmaceutycznego na jedną z firm farmaceutycznych, która przy okazji wycofania z obrotu kilkudziesięciu leków z walsartanem, informowała o tym, że produkowany przez nią lek z tą substancją czynną jest bezpieczny.

– Słyszeliście o serii wycofań leków z walsartanem? GIF właśnie wydał około 40 decyzji wstrzymujących w obrocie leki z tą substancją. Ale nie o tym będzie ten post – pisał 4 lipca na Facebooku Jerzy Przystajko. – Przy tej okazji jedna z największych firm farmaceutycznych w kraju – Grupa Neuca, postanowiła zrobić sobie bardzo sprytną reklamę. Na fanpage’u „Leki tylko z apteki” pojawił się „informacyjny” post o tym, że nie wszystkie walsartany są wstrzymane w obrocie, a szczególnie takie pewnej konkretnej firmy – tu następuje link to czasopisma fachowego, w którym szerzej o walsartanach tej firmy. Tak się składa, że fundacja o tej samej nazwie prowadząca ten fanpage jest hojnie finansowana przez Grupę Neuca. Gazeta, do której prowadzi link jest częścią Grupy Neuca, a spółka produkująca zachwalane leki – zgadliście, jest też związana z Grupą Neuca.

Farmaceuta zwrócił wtedy uwagę, że reklama leków na receptę skierowana do publicznej wiadomości jest nielegalna. Artykuł 57 ustęp 1 ustawy Prawo farmaceutyczne mówi bowiem, że „zabrania się kierowania do publicznej wiadomości reklamy dotyczącej produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty”. Opisane przez Przystajko posty w mediach społecznościowych były sponsorowane, co oznacza, że zapłacono aby zwiększyć ich zasięg dotarcia.

– Tworzenie konstrukcji marketingowych w oparciu o lęk pacjentów wywołany decyzjami GIF, z użyciem fundacji, która ma „Przywracać rolę zawodu farmaceuty w systemie ochrony zdrowia” jest dodatkowo zwykłym knajackim świństwem – napisał Przystajko.

W rezultacie następnego dnia farmaceuta wysłał do GIF wniosek o wszczęcie postępowania w zakresie podejrzenia naruszenia artykułu 57 ustęp 1 prawa farmaceutycznego.

Wczoraj Jerzy Przystajko poinformował w mediach społecznościowych, że Główny Inspektor Farmaceutyczny wszczął postępowanie wyjaśniające w zgłoszonej przez farmaceutę sprawie.

– Mam odpowiedź Głównego Inspektora Farmaceutycznego na moje zawiadomienie w sprawie niedozwolonej reklamy leków na receptę w internecie – napisał Przystajko. – Pamiętacie jak w początkach lipca GIF wycofywał z obrotu leki z Walsartanem? W tym samym czasie (co za zbieg okoliczności) wspierane przez Grupa NEUCA stowarzyszenie „Leki Tylko z Apteki” postanowiło skierować na fb do publicznej wiadomości “informację” o tym, że leki z Walsartanem pewnego konkretnego producenta związanego z grupą Neuca są wciąż dostępne, a do tego wysokiej jakości i bezpieczne. Na mój aptekarski rozum – to była niezgodna z prawem reklama leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarki. Najwyraźniej GIF też to tak odebrał (cóż za niespodzianka!), bo w piśmie, które otrzymałem pisze o „ocenie przedmiotowej reklamy”. Postanowił też z urzędu rozpocząć w tej sprawie postępowanie. I jak tam Grupo Neuca, nadal zero refleksji?

Źródło: Facebook

Tagi: 

Artykuł GIF sprawdzi czy firma wykorzystała wycofanie walsartanów do niezgodnej z prawem reklamy własnych leków pochodzi z serwisu mgr.farm

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz