Hasło "Apteka z tradycjami" na szyldzie, to reklama apteki? | farmacja.pl

Hasło "Apteka z tradycjami" na szyldzie, to reklama apteki?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-10-25 10:37:22 /

Zdaniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego hasło "Apteka z tradycjami" i dopisek "Rok założenia..." umieszczone w szyldzie apteki, to forma zakazanej reklamy tego typu placówek. W rezultacie przedsiębiorca, który zastosował takie rozwiązanie, musiał zapłacić 3000 zł kary...

Jedna z wrocławskich aptek umieściła w swoim szyldzie hasło "Apteka z tradycjami" i dopisek mówiący o roku jej założenia. Takie działanie zostało zakwalifikowane przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego jako reklama apteki. W konsekwencji WIF wszczął postępowanie w tej sprawie.

- Podkreślanie, że dany podmiot działa już wiele lat (że jest to podmiot „z tradycjami”) jest często stosowanym zabiegiem reklamowym, który ma na celu budowę określonej marki i zaufania do reklamowanego podmiotu (produktu). Tak należy zakwalifikować przedmiotowy banner z hasłem „apteka z tradycjami” i zwrotem „Rok założenia […]”. Hasło „apteka z tradycjami” miało wywołać u odbiorcy wrażenie, że warto skorzystać z usług przedmiotowej apteki (wyróżnić tę aptekę spośród innych) - twierdził Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.
Zdaniem WIF dla przeciętnej osoby (przeciętnego konsumenta otrzymującego komunikat w kontekście ogólnie, powszechnie stosowanych praktyk marketingowych na rynku), oczywistym było, że opisane wyżej działanie miało na celu zachęcenie do zakupów w ww. aptece, a bez wątpienia wywoływało zainteresowanie ww. apteką i jej działalnością. W ocenie WIF podjęto je po to, by przyciągnąć nowych klientów i zatrzymać starych, a tym samym doprowadzić do wzrostu sprzedaży. Działania te miały zapewnić nie tylko podniesienie sprzedaży, ale i osłabienie pozycji konkurencji. Tym samym działanie takie stanowi reklamę apteki i jej działalności.

W trakcie postępowania właściciel apteki usunął z szyldu sporne elementy. W rezultacie WIF postanowił umorzyć postępowanie w części dotyczącej nakazania aptece zaprzestania prowadzenia reklamy ww. apteki i jej działalności. Nie pozwoliło to jednak uniknąć kary finansowej. WIF nałożył na właściciela apteki karę w wysokości 3000 zł uznając, że jest ona adekwatna do okresu, stopnia oraz okoliczności prowadzenia reklamy ww. apteki i jej działalności.

Źródło: Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj