REKLAMA
Autor: Wojtek Chudziński Opublikowano: 6 grudnia 2018

HIV/AIDS – poznaj swój status

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

HIV nadal jest głównym problemem globalnego zdrowia publicznego. W 2017 r. około 36,9 milionów ludzi żyło z HIV, w tym 1,8 miliona dzieci).  Około 25% tych samych osób nie wie, że są zakażeni. Od początku epidemii 77,3 miliona ludzi zostało zarażonych wirusem HIV, a 35,4 miliona zmarło na powikłania  AIDS. W ubiegłym roku 940 000 ludzi zmarło w wyniku AIDS. Liczba ta spadła o ponad 51% od szczytu w 2004 roku (w tamtym roku zmarło około 1,9 miliona pacjentów). Ogromna większość osób żyjących z HIV znajduje się w krajach o niskim i średnim dochodzie. Szacuje się, że 66% z nich żyje w Afryce subsaharyjskiej. W tej grupie 19,6 miliona mieszka w Afryce Wschodniej i Południowej, który to region w 2017 roku zanotował 800 000 nowych zakażeń wirusem HIV.

Co to jest „90-90-90”?

Chociaż nastąpił postęp w kierunku celów UNAIDS „90-90-90” dotyczących zapobiegania i leczenia, wydaje się, że jest przy obecnym tempie cele nie zostaną osiągnięte do 2020 r. UNAIDS (ang. The Joint United Nations Programme on HIV and AIDS) to Wspólny Program Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i AIDS jest projektem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego celem jest koordynacja i poprawa skuteczności działań poszczególnych krajów w walce z HIV i AIDS. Rezolucję w sprawie rozpoczęcia tego programu podjęła Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ w roku 1994. Realizację programu rozpoczęto w styczniu 1996.

UNAIDS w swoim planie „90-90-90” zakładał, że do 2020 r. 90% wszystkich osób żyjących z HIV będzie znać swój status HIV do 2020 r. Taki sam odsetek wszystkich osób ze zdiagnozowanym zakażeniem HIV otrzyma trwałą terapię przeciwretrowirusową oraz do 2020 r. 90% wszystkich osób otrzymujących leczenie przeciwretrowirusowe będzie miało supresję wirusową. Obecnie status realizacji wygląda następująco:

REKLAMA
  • w 2017 r. trzy czwarte osób żyjących z HIV (75%) znało swój status
  • wśród osób, które znały swój status, cztery na pięć osób (79%) miało dostęp do leczenia
  • wśród osób, które uzyskały dostęp do leczenia, cztery na pięć osób (81%) zostało miało supresję wirusową

Afryka Zachodnia i Środkowa, Europa Wschodnia i Azja Środkowa to regiony, w których pilne działanie jest szczególnie ważne. Tylko w ten sposób świat może osiągnąć cele wyznaczone przez UNAIDS.

REKLAMA

HIV i AIDS w Polsce

Sytuacja w Polsce też nie wygląda kolorowo. Szacuje się, że zarażonych jest nawet 35 tysięcy osób, a połowa może o tym nie wiedzieć. Według danych Państwowego Zakładu Higieny do 31 lipca 2018 r. roku w naszym kraju możemy mówić o 23 311  zakażonych ogółem, 3 627 zachorowań na AIDS (1 398 chorych zmarło). Dane te są gromadzone od początku epidemii (1985 r.)  Na dzień 31.10.2018 r. leczeniem ARV (leczenie antyretrowirusowe) objętych było około 10 925 pacjentów, w tym 104 dzieci. Leczenie jest prowadzone i finansowane w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia. Nosi on nazwę: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017 – 2021”.

Tegoroczne obchody światowego tygodnia świadomości na temat AIDS i Światowego Dnia AIDS przebiegły dość spójnie jeśli chodzi o ideę WHO i krajowe organizacje. Tematem 30. Edycji WHO było hasło „Know your status” podczas gdy Krajowe Centrum ds. AIDS wystartowało z kampanią edukacyjną  „Coś Was łączy? Zrób test na HIV”, która zachęca do poznania swojego statusu serologicznego oraz upowszechnia informacje na temat HIV/AIDS i sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia.

Głównym celem przedsięwzięcia i towarzyszącej mu kampanii „Coś was łączy? Zrób test na HIV” jest umożliwienie bezpłatnego i anonimowego wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV jak największej liczbie osób. Lepiej jest wykonać test i poznać swój status serologiczny, niż żyć z HIV nie wiedząc o tym. Dzięki regularnie przyjmowanym lekom osoby zakażone mogą mieć dobrą jakość życia i mieć zdrowe dzieci. Osoba, która wie, że jest zakażona HIV, ma szansę zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich.

Co na to farmaceuci?

Dlaczego temat HIV/ADIS powinien być mocniej rozpowszechniony wśród farmaceutów? Pacjenci nierzadko mają z nami częstszy i bardziej systematyczny kontakt niż z lekarzem. Czy coś stoi na przeszkodzie by apteki włączały się w ogólnopolskie akcje informacyjne? Moim zdaniem nie. Farmaceuta jest przedstawicielem zawodu medycznego i zawodu zaufania publicznego. Powinien umieć przekazać podstawowe informacje każdemu, kto zwróci się o pomoc lub poradę.

Oczywiście, nie mamy zastąpić konsultantów z Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych, ale warto umieć wskazać taki punkt (lista dostępna pod adresem https://aids.gov.pl/pkd/) czy dodać, że badanie takie przeprowadzane jest anonimowo, bez skierowania i bezpłatnie. Każdy z nas może w ten sposób włączyć się w podnoszenie świadomości społecznej i dążenie do spełnienie założeń UNAIDS „90-90-90”.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych