REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 23 października 2018

Hydrochlorotiazyd zwiększa ryzyko nowotworu skóry

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Badania wykazały zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu skóry, który nie jest czerniakiem, przy stosowaniu zwiększonych, skumulowanych dawek hydrochlorotiazydu. Pacjenci zażywający lek powinni ograniczyć ekspozycję na światło słoneczne i promienie UV.

Dwa badania farmako-epidemiologiczne przeprowadzone niedawno w oparciu o ogólnokrajowe źródła danych pochodzących z Danii wykazały, zależny od dawki związek pomiędzy stosowaniem HCTZ a występowaniem nowotworu skóry, który nie jest czerniakiem (fot. Shutterstock)

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował komunikat podmiotów odpowiedzialnych posiadających zezwolenie na dopuszczenie do obrotu dla produktów zawierających hydrochlorotiazyd. Informują oni o ryzyku związanym ze stosowaniem leku:

REKLAMA
  • Badania farmako-epidemiologiczne wykazały zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu skóry, który nie jest czerniakiem (raj podstawnokomórkowy, rak koczystokomórkowy) przy stosowaniu zwiększonych skumulowanych dawek hydrochlorotiazydu (HCTZ)
  • Należy poinformować pacjentów przyjmujących hydrochlorotiazyd w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami o ryzyku wystąpienia nowotworu skóry, który nie jest czerniakiem oraz zalecić regularną kontrolę skóry pod kątem nowych zmian skórnych, jak również zmian już istniejących oraz zgłaszanie wszelkich podejrzanych zmian skórnych.
  • Podejrzane zmiany skórne należy badać, potencjalnie z uwzględnieniem badań histologicznych materiału pobranego podczas biopsji.
  • Należy doradzić pacjentom, by ograniczyli ekspozycję na światło słoneczne i promienie UV oraz stosowali odpowiednią ochronę przed światłem słonecznym oraz promieniami UV, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia nowotworu skóry
  • Należy ponownie dokładnie rozważyć zasadność stosowania hydrochlorotiazydu u pacjentów z rakiem skóry wywiadzie

Dwa badania farmako-epidemiologiczne przeprowadzone niedawno w oparciu o ogólnokrajowe źródła danych pochodzących z Danii wykazały, zależny od dawki związek pomiędzy stosowaniem HCTZ a występowaniem nowotworu skóry, który nie jest czerniakiem. Fotouczulające działanie HCTZ może przyczyniać się do rozwoju nowotworu skóry.

Do jednego badania włączono populację obejmującą 71 533 przypadki raka podstawnokomórkowego (BCC) i 8 629 przypadków raka kolczystokomórkowego (SCC), którym przyporządkowano odpowiednio 1 430 733 i 172 462 przypadki z populacji kontrolnej. Przyjęcie dużych dawek HCTZ (skumulowana dawka powyżej 50 000 mg) było związane ze skorygowanym ilorazem szans wynoszącym 1,29 dla BBC i 3,98 dla SCC. Obserwowano zależność pomiędzy wielkością dawki skumulowanej, a odpowiedzą, zarówno w odniesieniu do BCC, jak i SCC. Przykładowo, skumulowana dawka 50 000 mg odpowiada 12,5 mg HCTZ przyjmowanemu codziennie przez około 11 lat.

REKLAMA

Inne badanie wykazał możliwy związek pomiędzy nowotworem wargi (SCC), a ekspozycją na HCTZ: 633 przypadku nowotworu zostały przyporządkowane 63 067 przypadkom populacji kontrolnej, posługując się strategią doboru próby z grupy ryzyka. Wykazano związek pomiędzy skumulowaną dawką, a odpowiedzią, przy czym skorygowana wartość OR wynosząca 2,1 dla osób, które kiedykolwiek stosowały lek, zwiększyła się do 3,9 przy dużych dawkach leku i (~ 25 000 mg) i 7,7 dla największej skumulowanej dawki (~ 100 000 mg).

Nowotwór skóry, który nie jest czerniakiem jest zdarzeniem występującym rzadko. Zapadalność w dużym stopniu zależy od fenotypów skóry i innych czynników wiążących się z różnym stopniem ryzyka wyjściowego i od zmiennej zapadalności w różnych krajach. Szacowana zapadalność różni się pomiędzy poszczególnymi rejonami Europy i wynosi w przybliżeniu od 1 do 34 przypadków na 100 000 mieszkańców na rok w odniesieniu do SCC oraz od 30 do 150 na 100 000 mieszkańców na rok w odniesieniu do BCC. Na podstawie wyników dwóch duńskich badań epidemiologicznych, stwierdzono, że ryzyko to może wzrosnąć około 4 do 7,7-krotnie w przypadku SCC i 1,3-krotnie BCC w zależności od skumulowanej dawki HCTZ.

Źródło: URPL

Tagi:
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych