REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 19 lutego 2020

IGWPAiA chce zawalczyć o zaopatrzenie punktów aptecznych w leki

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek wystosowała do Premiera petycję, w której domaga się włączenia jej przedstawicieli do zespoły ds. przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych. Zdaniem organizacji Główny Inspektor Farmaceutyczny i Naczelna Rada Aptekarsa nie są przychylne punktom aptecznym.

IGWPAiA zwróciła się do Premiera Mateusza Morawieckiego o interwencję w sprawie włączenia Izby przez Ministra Zdrowia do Zespołu ds. przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych. Przypomnijmy, że szef Łukasz Szumowski powołał taki zespół dnia 19 lipca 2019 r. w obliczu nagłośnienia przez media kryzysu lekowego. Miał on zajmować się przygotowywaniem rekomendacji dla Ministra Zdrowia oraz organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w zakresie działań, które powinny zostać podjęte w celu przeciwdziałania brakom dostępności produktów leczniczych (czytaj również: Minister Zdrowia powołał zespół do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności leków).

W skład zespołu wchodzą:

REKLAMA
 • Przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową;
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu – dyrektor lub zastępca dyrektora departamentu właściwego do spraw polityki lekowej w Ministerstwie Zdrowia;
 • członkowie Zespołu:
  • co najmniej w randze kierownika urzędu lub jednostki lub jego zastępcy albo prezesa lub wiceprezesa:
   • Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
   • Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
   • Narodowego Funduszu Zdrowia,
   • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
   • Naczelnej Izby Aptekarskiej,
   • Naczelnej Izby Lekarskiej
  • przedstawiciel departamentu do spraw polityki lekowej w Ministerstwie Zdrowia

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, będą mogły uczestniczyć również inne osoby niebędące jego członkami, bez prawa głosu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

REKLAMA

W punktach aptecznych też brakuje leków

Przedstawiciele Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek skarżą się, że jako organizacja zrzeszająca podmioty prowadzące sprzedaż produktów leczniczych w punktach aptecznych, nie mają możliwości podejmowania działań zapobiegających brakom asortymentowym. Wspomniany zespół został powołany właśnie w celu analizowania i zapobiegania chronicznym brakom lekowym w aptekach i punktach aptecznych (czytaj również: Jak pracuje zespół do przeciwdziałania brakom w dostępności leków?).

– Sytuacja z zaopatrywaniem aptek i punktów aptecznych jest dramatyczna. Brakuje podstawowych leków diabetologicznych, endokrynologicznych, alergicznych. Są to leki powszechnie stosowane, a mi jaki podmiot zrzeszający punkty apteczne z całej Polski nie mamy głosu w dyskusji nad brakami – czytamy w petycji IGWPAiA

Zdaniem jej autorów, technicy farmaceutyczni prowadzący punkty apteczne są w tej sytuacji nierówno traktowani. Nie mają bowiem samorządu zawodowego, który by obligatoryjnie został zaproszony do rozmów (czytaj również: Braki leków to efekt wojny sieci aptek z aptekami indywidualnymi).

– Nasza Izba wystosowała w tej sprawie pismo do MZ jednak wniosek został przemilczany. Sprawa braków leków jest poważna dla punktów aptecznych bowiem, pacjenci wiejscy nie mają alternatywy „za rogiem” jaka to ma miejsce w miastach – uważa IGWPAiA.

Właściciele punktów aptecznych przekonują, że udział ich przedstawiciela wniósłby nowe wątki dyskusyjne, co przełożyłoby się na lepszą informację pacjentów na wsiach oraz możliwość interwencyjnego zaopatrzenia.

– W naszej ocenie udział w w/w zespole tylko Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Naczelnej Rady Aptekarskiej to zbyt mało, bowiem od dawna powszechnie wiadomo w środowisku, że akurat te dwa podmioty nie są przychylne istnieniu punktów aptecznych, uważając je za konkurencję aptek. Zachodzi obawa, że o zaopatrzenie lekowe punktów aptecznych nie walczą – twierdzi IGWPAiA.

Źródło: ŁW/MZ


Skan_dokumentu_18022020

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych