REKLAMA
Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl Opublikowano: 18 stycznia 2019

Immunoterapia w walce z rakiem nerki

Artykuł pochodzi z serwisu
Komisja Europejska zatwierdziła kombinację immunoterapii preparatami niwolumab i niską dawką ipilimumabu w leczeniu pierwszej linii pacjentów z pośrednio lub niekorzystnie rokującym zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym (RCC).
REKLAMA

Terapia tzw. combo niwolumab + ipilimumab w leczeniu zaawansowanego raka nerki została dopuszczona do obrotu w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

W kwietniu 2018 r. ten rodzaj immunoterapii złożonej zatwierdziła na terenie USA Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA).

 

REKLAMA

Immunoterapia złożona a rak nerki

W 2017 roku przeprowadzono badanie kliniczne II fazy, które potwierdziło, że równoczesne zastosowanie dwóch cząsteczek immunokompetentnych (tzw. combo) zwiększa odsetek pacjentów reagujących na immunoterapię zaawansowanego raka nerki.

REKLAMA

W toku badania zespół specjalistów z Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center – University of Texas Southwestern Medical Center przetestował immunoterapię złożoną raka nerki. Terapia ta obejmowała zastosowanie dwóch nowoczesnych cząsteczek działających na układ immunologiczny – niwolumabu i ipilimumabu.

Jak podają badacze, odsetek chorych, którzy zareagowali na leczenie wzrósł z 20% przy wcześniejszym leczeniu do 40%. Odpowiedź na immunoterapię raka nerki utrzymywała się przy tym ponad dwa lata. Warto dodać, że połowa chorych miała już przerzuty, które powstały podczas wcześniejszej terapii.

Właściwości niwolumabu i ipilimumabu

Niwolumab był pierwszym inhibitorem PD-1 zaaprobowanym w 28 państwach UE. Jego zastosowanie wykazało korzyść terapeutyczną u dorosłych pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki, wcześniej już leczonych. Obecnie immunoterapia niwolumabem jest refundowana w Polsce w leczeniu czerniaka, zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca, raka nerki oraz chłoniaka Hodgkina.

Ipilimumab to nowoczesny lek wzmacniający naturalną zdolność organizmu do walki z nowotworem. Jest to specyficzne przeciwciało monoklonalne blokujące receptor CTLA-4 znajdujący się na powierzchni limfocytów T. Jego zablokowanie pozwala na wzmocnienie aktywności cytotoksycznych limfocytów T, niszczących komórki nowotworowe. Ipilimumab jest obecnie refundowany w Polsce w leczeniu zaawansowanego czerniaka.

Refundacja w Polsce

Od 1 maja 2018 r. polscy chorzy z zaawansowanym rakiem nerki zyskali dostęp do refundowanego leczenia immunoterapią niwolumabem w ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki (ICD-10 C64)”. Aby mogli skorzystać z tego leczenia, muszą spełnić następujące warunki:

  • histologicznie potwierdzone rozpoznanie raka nerkowokomórkowego z przeważającym komponentem jasnokomórkowym;
  • nowotwór nerki w stadium zaawansowanym (miejscowy nawrót lub przerzuty odległe), który nie kwalifikuje się do leczenia miejscowego;
  • udokumentowane niepowodzenie wcześniejszego leczenia antyangiogennego z wykorzystaniem wielokinazowych inhibitorów (sunitynib, pazopanib, sorafenib).

 

 

Źródło: IK/immuno-onkologia.pl

 

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych