REKLAMA
Autor: rx edu pl Opublikowano: 26 września 2018

Informacja dla aptek dotycząca podłączenia do Systemu P1

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Warszawa, 2018-09-25

WWSP1.711.2.2018
2018-15999

Szanowni Państwo,
przekazujemy informację dla aptek oraz punktów aptecznych w zakresie podłączania do Systemu P1 w terminie do 31 grudnia 2018 r. z uprzejmą prośbą o dystrybucję do kierowników aptek i punktów aptecznych oraz właścicieli.

REKLAMA

Z poważaniem,
Zastępca Dyrektora ds. Kluczowych Systemów
Ochrony Zdrowia
(-) Wiktor Rynowiecki

REKLAMA

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia apteki są zobowiązane do zgłoszenia Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia gotowości podłączenia swoich systemów do Systemu P1
(Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o
Zdarzeniach Medycznych), oraz do podłączenia się do tego systemu, nie później niż do dnia 31
grudnia 2018 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, od
1 stycznia 2019 r. otaksowanie recept zarówno elektronicznych, jak i papierowych będzie
następowało elektronicznie i polegać będzie na wygenerowaniu elektronicznego Dokumentu
Realizacji Recepty, który będzie wysyłany do Platformy P1.
Obecnie trwa proces wdrażania w Polsce e-recepty (na dzień 21.09 wystawiono ponad 30 000
e-recept, a ponad połowę z nich zrealizowano). Można założyć, że w najbliższym czasie, w
związku ze wzrostem dynamiki podłączania do Platformy P1 kolejnych placówek, ww. liczba
istotnie wzrośnie.
W związku z powyższym, zachęcamy apteki by jak najszybciej rozpoczęły proces podłączania
do Systemu P1.
W celu podłączenia apteki do Systemu P1 należy złożyć wniosek na stronie
https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek
Przed złożeniem wniosku o dostęp do Systemu P1 konieczne są:
Weryfikacja czy dane kierownika apteki 1) w Rejestrze Aptek
https://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/ra/glowna.aspx są aktualne
i kompletne, tj. poza imieniem i nazwiskiem, znajduje się także 8-cyfrowy Numer
Prawa Wykonywania Zawodu.
W celu poprawy danych w Rejestrze Aptek mogą Państwo skorzystać z formularza
udostępnionego na stronie https://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl po zalogowaniu, jeżeli
wcześniej zostało założone konto na platformie P2 np. w celu korzystania z m.in. Systemu
Monitorowania Kształcenia lub Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami
Leczniczymi. W przeciwnym wypadku należy założyć konto na
https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
Po jego założeniu należy przejść na stronę https://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl
i się zalogować. Po zalogowaniu dostępny będzie formularz, poprzez który możliwa będzie
aktualizacja danych kierownika apteki.
Po zaktualizowaniu danych w Rejestrze Aptek przez odpowiedni Wojewódzki Inspektorat
Farmaceutyczny na podstawie formularza wysłanego za pomocą eGate możliwe będzie złożenie wniosku o dostęp do Systemu P1. Status aktualizacji można sprawdzić wchodząc na stronę
Rejestru Aptek i weryfikując datę modyfikacji danych konkretnej apteki.
2) Posiadanie przez Kierownika Apteki Profilu Zaufanego
(https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany) lub podpisu kwalifikowanego w celu
podpisania wniosku o certyfikat P1.
3) Następnie pod adresem https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek należy uzupełnić wymagane
dane we wniosku, załączyć niezbędne pliki (zgodnie z instrukcją dostępną na stronie
SOW).
– Pełna instrukcja w zakresie składania wniosku jest dostępna  jest pod linkiem:
https://sow.ezdrowie.gov.pl/pliki/P1-DS-DU-SOW_System_Obslugi_Wnioskow_podrecznik_uzytkownika.pdf, a film z instruktażem krok po kroku znajduje się tu:
https://www.youtube.com/watch?v=vTA02efrfnA&list=PLzPRusQntEIl5Q8ZfN7Pxd2q58eS3gq0C
– Pliki WSS i TLS, które są niezbędne do złożenia wniosku generowane są przy
pomocy Generatora plików CSR, który dostępny jest pod adresem
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/projekty/GeneratorCSIOZ.zip
(w paczce ZIP znajduje się generator oraz instrukcja – film z kanału youtube również prowadzi przez te kroki).
– Wniosek przez Kierownika Apteki należy podpisać Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Następny etap to pozyskanie od dostawcy oprogramowania aptecznego modułu e-Recepty, w którym w kolejnym kroku importowane są certyfikaty P1 wygenerowane zgodnie z instrukcjami, o których mowa powyżej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy e-recepta@csioz.gov.pl lub pod numerem telefonu 19 457.

[Sporządził: Stępień Łukasz/csioz.gov.pl]

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych