Inspekcja Farmaceutyczna przekracza terminy do załatwienia wniosków

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-09-18 10:52:39 /

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpływają skargi na Inspekcję Farmaceutyczną, dotyczące przekraczania terminów na rozpatrzenie wniosków o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki. Sąd jednak odrzuca skargi z zaskakującego powodu...

W ostatnim czasie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi aż trzykrotnie zajmował się skargami przedsiębiorców na Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Przyczyną skargi za każdym razem była "bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, polegającą na przekroczeniu terminów do załatwienia wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki".

We wszystkich trzech przypadkach WSA wydał postanowienie o odrzuceniu skargi. Co ciekawe, przyczyną takiej decyzji Sądu było zawsze nieuiszczenie przez przedsiębiorcę wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł.
- Według art. 220 § 1 zdanie pierwsze p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, zaś stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd - czytamy w uzasadnieniu postanowienia.

Wszystkie trzy skargi zostały złożone w połowie czerwca (III SAB/Łd 17/17, III SAB/Łd 16/17, III SAB/Łd 15/17). To wtedy też w mediach zaczęły się pojawiać informacje, o tym w jaki sposób niektórzy przedsiębiorcy będą próbowali obejść nowe przepisy, określane mianem 'apteki dla aptekarza'. Jeden ze sposobów miał polegać na złożeniu do WIF niekompletnego wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki (np. bez opinii Inspekcji Sanitarnej odnośnie lokalu na aptekę), a następnie złożenie wniosku o zawieszenie postępowania (czytaj więcej: Jak przedsiębiorcy obejdą 'aptekę dla aptekarza'?).

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl

Udostępnij

PILNE
ZAMKNIJ