Inspekcja Farmaceutyczna przekracza terminy do załatwienia wniosków | farmacja.pl

Inspekcja Farmaceutyczna przekracza terminy do załatwienia wniosków

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-09-18 10:52:39 /

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpływają skargi na Inspekcję Farmaceutyczną, dotyczące przekraczania terminów na rozpatrzenie wniosków o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki. Sąd jednak odrzuca skargi z zaskakującego powodu...

W ostatnim czasie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi aż trzykrotnie zajmował się skargami przedsiębiorców na Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Przyczyną skargi za każdym razem była "bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, polegającą na przekroczeniu terminów do załatwienia wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki".

We wszystkich trzech przypadkach WSA wydał postanowienie o odrzuceniu skargi. Co ciekawe, przyczyną takiej decyzji Sądu było zawsze nieuiszczenie przez przedsiębiorcę wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł.


- Według art. 220 § 1 zdanie pierwsze p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, zaś stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd - czytamy w uzasadnieniu postanowienia.

Wszystkie trzy skargi zostały złożone w połowie czerwca (III SAB/Łd 17/17, III SAB/Łd 16/17, III SAB/Łd 15/17). To wtedy też w mediach zaczęły się pojawiać informacje, o tym w jaki sposób niektórzy przedsiębiorcy będą próbowali obejść nowe przepisy, określane mianem 'apteki dla aptekarza'. Jeden ze sposobów miał polegać na złożeniu do WIF niekompletnego wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki (np. bez opinii Inspekcji Sanitarnej odnośnie lokalu na aptekę), a następnie złożenie wniosku o zawieszenie postępowania (czytaj więcej: Jak przedsiębiorcy obejdą 'aptekę dla aptekarza'?).

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj