REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 11 września 2019

Inspektorzy farmaceutyczni poszukiwani w całej Polsce

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Szczecin, Poznań, Olsztyn, Ełk i Katowice – to miasta, w których poszukiwani są farmaceuci do pracy w wojewódzkich inspektoratach farmaceutycznych. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc pracować w WIF?

Aktualnie w portalu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Praca w Służbie Cywilnej) prowadzonych jest pięć naborów na pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych. W czterech z nich wymagane jest od kandydatów wyższe wykształcenie farmaceutyczne i dotyczą funkcji inspektora farmaceutycznego. Praca na tym stanowisko czeka na chętnych w Szczecinie, Poznaniu, Ełku i Katowicach (czytaj również: Inspekcja farmaceutyczna się zbroi czy… łata kadrowe dziury?).

Do zakresu zadań inspektora farmaceutycznego należy wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych i ich obrotem oraz obrotem innych produktów będących w ofercie nadzorowanych jednostek. Inspektor wykonuje też czynności związane z nadzorem nad obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kat.1 oraz pobiera próby produktów leczniczych do badań jakościowych.

REKLAMA

Zadaniem inspektora farmaceutycznego jest też ocena przygotowania lokalu apteki, lokalu punktu aptecznego w zakresie zgodności z projektem będącym załącznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki, punktu aptecznego. Pełniąc takie stanowisko trzeba będzie też oceniać działalność apteki w zakresie reklamy.

REKLAMA

Niezbędne wymagania od kandydatów

O pracę inspektora farmaceutycznego mogą ubiegać się wyłącznie farmaceuci, a więc osoby posiadające wykształcenie wyższe farmaceutyczne. Dodatkowo wymagany jest odpowiedni staż pracy: prawo wykonywania zawodu, pięcioletni staż pracy w zawodzie farmaceuty. Niezbędna jest też znajomość ustawy Prawo Farmaceutyczne, ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, aktów wykonawczych do wymienionych ustaw, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej. Przydatne będzie też… prawo jazdy kat. B.

Aby zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko, niezbędne jest też posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych. Takie osoby muszą też być nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Gdzie można znaleźć oferty pracy dla inspektorów farmaceutycznych? Regularnie publikowane są one w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z całej Polski. Można w nim znaleźć portal z ogłoszeniami o naborach do pracy w Służbie Cywilnej.

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych