REKLAMA
Autor: Adrian Bryla Opublikowano: 17 grudnia 2018

Interakcje leków z pożywieniem cz. 3 – Lewofloksacyna

Artykuł pochodzi z serwisu
Leki przeciwbakteryjne to jedne z najczęściej wykorzystywanych farmaceutyków w praktyce klinicznej. Ich skuteczność nie podlega dyskusji, ale może zmieniać się w sytuacji kiedy pacjent przyjmuje jednocześnie inne leki lub zażywa lek w nieodpowiednim czasie czy też w połączenie z nieodpowiednim pokarmem. To zdecydowanie idealny obszar działania dla farmaceuty klinicznego, który rozwiązując problemy w zakresie wyżej wymienionych interakcji czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu farmakoterapii pacjenta.
REKLAMA

Lewofloksacyna

W 3 części cyklu „Interakcje leków z pożywieniem“ przedstawiony zostanie lek przeciwbakteryjny o szerokim spektrum działania, należący do grupy fluorochinolonów – lewofloksacyna, który stosowany jest między innymi w terapii pozaszpitalnego zapaleniu płuc czy też niepowikłanego i powikłanego zakażenia układu moczowego [1].

 

Jedzenie ma znaczenie, ale..

Standardowe pożywienie nie wpływa w sposób istotny na biodostępność lewofloksacyny jednak istnieją produkty żywnościowe, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę gdyż mogą one obniżać biodostępność tego leku.

REKLAMA

 

REKLAMA

Sukralfat

Celem jednego z przeprowadzonych badań była ocena wpływu pokarmu i sukralfatu (soli glinowej siarczanu sacharozy stosowanej jako lek przeciwwrzodowy) na farmakokinetykę lewofloksacyny podanej p.o. w jednorazowej dawce D=500mg.

 

W tym celu w badaniu wzięło udział 24 zdrowych ochotników, którym podana została lewofloksacyna w dawce D=500mg według następujących schematów:

 • na czczo,
 • natychmiast po standardowym wysokotłuszczowym śniadaniu
 • na czczo (ale po 2 godzinach podano 1g sukralfatu).

 

 

 

 

 

 

Indywidualne profile stężenia leku w osoczu w trzech różnych schematach ordynowania zaleconej dawki lewofloksacyny wykazały niewielką różnicę.

Podsumowując

 • Wyniki przeprowadzonego badania stwierdzono, że wchłanianie lewofloksacyny było nieco opóźnione pod wpływem pokarmu, chociaż ogólna biodostępność lewofoksacyny po spożyciu stadardowego, wysokotłuszczowego posiłku nie została zmieniona.
 • Sukralfat podany 2 godziny po zażyciu lewofloksacyny na czczo nie zmienił profilu lewofloksacyny – nie doszło do interakcji między lekami [2].

 

Sok pomarańczowy

Celem kolejnego z przeprowadzonych badań była ocena wpływu soku pomarańczowego na biodostępność lewofloksacyny.

Zdrowi ochotnicy biorący udział w tym badaniu spożywali 200 ml soku pomarańczowego lub wody: 3 razy dziennie przez pierwsze 3 dni, a w czwartym dniu 2 razy. W trzecim dniu każdy z ochotników otrzymał  lewofloksacynę w dawce D=250mg w postaci tabletki, na czczo z 200ml soku pomarańczowego lub wody.
W ciągu 24 godzin od każdego ochotnika pobrano 13 próbek krwi w celu oznaczenia stężenia lewofloksacyny.

Mean serum levofloxacin concentration-versus-time curve of 12 subjects following oral administration of 250 mg levofloxacin single dose with water and with orange juice.

 

 

Wyniki jakie otrzymano wyraźnie wskazują na zmniejszenie Cmax lewofloksacyny w surowicy krwi w przypadku spożycia soku pomarańczowego, co wpłynie na biodostępość leku (w porównaniu z przypadkiem gdzie lewofloksacyna podawana była razem z wodą)
i jego skuteczność terapeutyczną.

Nie jest zatem dopuszczalne, aby lewofloksacyna przyjmowana była razem z sokiem pomarańczowym [3].

 

Sok pomarańczowy, wapń, żelazo, cynk

W kolejnym z przeprowadzonych badań, lewofloksacyna w dawce D=500mg podawana była 16 zdrowym ochotnikom według 3 schematów: a) z 350ml wody; b) z sokiem pomarańczowym wzbogaconym wapniem i z płatkami zbożowymi z chudym mlekiem (całość zawierała 1771 mg wapnia, 22 mg żelaza i 18 mg cynku); c) z sokiem pomarańczowym wzbogaconym wapniem i z płatkami zbożowymi z wodą (całość zawierała 1607 mg wapnia, 21 mg żelaza i 17 mg cynku) [4].

 

 

 

Mean levofloxacin plasma concentrations when coadministered with water, calcium-fortified orange juice/cereal/water (OCW), and calcium-fortified orange juice/cereal/milk (OCM).

Otrzymane wyniki wykazują, że śniadanie bogatsze w wapń, żelazo i cynk powodowało znaczące obniżenie AUC i Cmax oraz wydłużenie tmax w porównaniu z przyjęciem leku na czczo.

 

Summary (Mean ± SD) Pharmacokinetic Parameters of Levofloxacin Administered with Water, Calcium-Fortified Orange Juice and Cereal (OJ/C), and Calcium-Fortified Orange Juice, Cereal, and Milk (OJ/C/M)

 

 

Zalecenia dotyczące stosowania lewofloksacyny p.o.

 • Tabletki należy połykać w całości bez rozgryzania
 • Lek można przyjmować niezależnie od standardowego posiłku ponieważ nie wpływa ono w sposób istotny na biodostępność lewofloksacyny
 • Leku nie należy spożywać razem z pożywieniem uzupełnianym składnikami mineralnymi, dotyczy to szczególnie soku pomarańczowego wzbogaconego wapniem
 • Lek przyjmować 2 godziny przed lub 2 godziny po przyjęciu: soli żelaza, leków zobojętniających sok żołądkowy lub sukralfatu, ponieważ dochodzi do zmniejszenia wchłaniania lewofloksacyny

 

 

 

Bibliografia:

 1. http://antybiotyki.edu.pl/wp-content/uploads/dokumenty/Szp-polit-antyb-MZ.pdf
 2. Lee L. J. i wsp.: Effects of food and sucralfate on a single oral dose of 500 milligrams of levofloxacin in healthy subjects, Antimicrob. Agents Chemother., 1997, 41(10), 2196-2200
 3. Rebeka S. i wsp.: Effect of Orange Juice on Bioavailability of Levofloxacin, The Journal of Applied Research, 8(1), 2008, 34-42
  4. Amsed G.W. i wsp.: Lack of Bioequivalence of Levofloxacin When Coadministered with a Mineral-Fortified Breakfast of Juice and Cereal, J. Clin. Pharmacol., 2003, 43(9), 990-995

 

 

 

 

 

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych