REKLAMA
Autor: Adrian Bryla Opublikowano: 21 grudnia 2018

Interakcje leków z pożywieniem cz. 4 – Cyprofloksacyna

Artykuł pochodzi z serwisu
W kolejnej części serii „Interkacje leków z pożywieniem“ zaprezentowany zostanie kolejny lek należący do grupy fluorochinolonów – cyprofloksacyna.

Cyprofloksacyna

Lek stosowany u pacjentów dorosłych w farmakoterapii zakażeń:

 • górnych dróg oddechowych,
 • dolnych dróg oddechowych,
 • układu moczowego, układu pokarmowego (także zakażenia w obrębie jamy brzusznej),
 • skóry i tkanek miękkich
 • kości i stawów [1].

Poniżej przedstawiono wyniki kilku przeprowadzonych badań, które dostarczają informacji na temat wpływu różnego rodzaju produktów spożywczych na parametry farmakokinetyczne cyprofloksacyny podawanej per os.

 

REKLAMA

Wapń, witaminy, mleko

Celem jednego z przeprowadzonych badań była ocena ilościowego wpływu wapnia, kompleksu witamin i mleka na biodostępność cyprofloksacyny (p.o.). Badanie przeprowadzone zostało na zdrowych ochotnikach (kobiety i mężczyźni) w wieku 25-35 lat, których masa ciała mieściła się w przedziale 65 – 78 kg.

REKLAMA

Lek podawany był w następujący sposób:

 • pierwszego dnia podana została 1 tabletka cyprofloksacyny w dawce D=500 mg razem z kompleksem witamin B,
 • trzeciego dnia podana została 1 tabletka cyprofloksacyny w dawce D=500 mg razem z tabletką zawierającą 1,25 g jonów wapnia,
 • piątego dnia podana została 1 tabletka cyprofloksacyny w dawce D=500 mg razem z 250 ml mleka krowiego.

Do analizy posłużyły próbki moczu zbierane w tych samych odstępach czasu: 2-4-8-12-16 godzin.

 

 

Quantitative elimination of CPFX at hourly intervals under different study conditions (UV studies)

 

 

 

 

Quantitative elimination of CPFX at hourly intervals under different study conditions (HPLC studies)

 

 

Przedstawione wyniki wykazują, że eliminacja cyprofloksacyny (zarówno podczas skumulowanego uwalniania jak i w odstępach godzinnych) znacząco wzrosła w przypadku podawania leku jednocześnie z kompleksem witamin, jonami wapnia czy z mlekiem.

W odniesieniu do biodostępności cyprofloksacyny po podaniu leku razem z kompleksem witamin, jonami wapnia czy mlekiem, stwierdza się jej obniżenie – wapń i jej sole chelatują lub wiążą się z cyprofloksacyną powodując obniżenie jej biodostępności.

 

Mleko

Uważa się jednak, że mleko hamuje wchłanianie cyprofloksacyny bardziej niż sam wapń, głównie z powodu interakcji cyprofloksacyny z samą „matrycą mleczną“– kompleksowanie z jonami metali obecnymi w mleku i przez adsorbcję na powierzchni cząsteczek białka mleka, głównie kazeiny. Dlatego zaleca się, aby cyprofloksacynę przyjmować w odstępie 1-2 godzin od wypicia mleka lub jogurtu [2].

 

Pozostając przy produktach mlecznych należy również wspomnieć o badaniu które przeprowadzili Neovonen i wsp., w którym przebadanych zostało 7 zdrowych ochotników.

Każdy z nich przyjmował na czczo cyprofloksacynę w dawce D=500 mg według jednego z trzech schematów:

 • z 300 ml wody,
 • z 300 ml pełnego mleka (które zawierało 360 mg wapnia, 33 mg magnezu, 9.6 mg białka, 11.7 mg tłuszczu, 14.1 mg węglowodanów),
 • z 300 ml jogurtu naturalnego (zawierającego 450 mg wapnia, 40 mg magnezu, 11.4 g białka, 7.5 g tłuszczu i 15 g węglowodanów)

 

Effect of concomitant ingestion of milk (300 ml) or yogurt (300 ml) on the absorption of ciprofloxacin (500 mg), reflected as plasma ciprofloxacin concentrations (mean +/- SE) in seven subjects. The concentrations with milk and yogurt are significantly (p < 0.05) lower from 1/2 to 10 hours than with water, and with yogurt the concentrations are lower (p < 0.05) at 1 and 1/2 hours than with milk.

 

Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że obydwa produkty mleczne spowodowały istotne obniżenie absorpcji leku o 30 – 40%, a Cmax o 36% (w przypadku mleka) i 47% (w przypadku jogurtu) [3].

 

Posiłek

W badaniu przeprowadzonym przez Ledergerbera i wsp. (trwającym 3,5 dnia) przebadano 10 zdrowych ochotników, którym podawano 2 razy dziennie po 250 mg cyprofloksacyny. Zdrowi ochotnicy zażywali lek na czczo, a następnie spożywali śniadanie: połowa z nich zaraz po przyjęciu leku, a druga połowa po 2 godzinach od przyjęcia leku.

Śniadanie składało się z 120 g białego chleba, 10 g masła, 10g dżemu i 150 ml herbaty.

Pharmacokinetic parameters of ciprofloxacin derived from serum and urine samples of 10 volunteers who alternately were fasting (F) or received a standard breakfast (B) before the firstand seventh oral dose of 250 mg

 Wyniki przeprowadzonego badania nie wykazują istotnego wpływu pożywienia na wchłanianie cyprofloksacyny [4].

 

Zalecenia dotyczące stosowania cyprofloksacyny p.o.

 

 • Zaleca się przyjmować lek w czasie posiłku lub po nim.
 • Cyprofloksacynę przyjmować w odstępie 1-2 godzin od wypicia mleka lub jogurtu.
 • W czasie terapii cyprofloksacyną nie wolno spożywać alkoholu.
 • Lek powinno się zażywać z zachowaniem 4-godzinnego odstępu od przyjęcia leków zobojętniających, które w swoim składzie zawierają wodorotlenek glinu i magnezu, ponieważ może dojść do zmniejszenia wchłaniania leku.
 • W trakcie leczenia cyprofloksacyną zaleca się, aby pić dużą ilość płynów (1,5-2 litra)
  w celu uniknięcia krystalurii.

 

Bibliografia:

 1. Karta charakterystyki produktu leczniczego Cipronex,, Polpharma
 2. Baishakhi Dey i wsp.: In vitro–in vivo studies of the quantitative effect of calcium, multivitamins and milk on single dose ciprofloxacin bioavailability, Journal of Pharmaceutical Analysis, 5 (2015) 389–395
 3. Neuvonen P.J. i wsp.: Interference of dairy products with the absorption of ciprofloxacin, Clinical Pharmacology & Therapeutics, 1991, 50(5), 498-502
 4. Ledergerber B. i wsp.: Effect of standard breakfast on drug absorption and multiple-dose pharmacokinetics of ciprofloxacin, Antimicrobal Agents and Chemotherapy, 1985, 27(3), 350-352

 

Inne artykuły z cyklu „Interakcje leków z pożywieniem” autora znajdziesz poniżej:

 

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ