REKLAMA
Autor: Adrian Bryla Opublikowano: 9 stycznia 2019

Interakcje leków z pożywieniem cz. 5 – Tetracykliny

Artykuł pochodzi z serwisu
W dzisiejszej części serii „Interkacje leków z pożywieniem" przedstawiona zostanie grupa antybiotyków odkrytych przed 50 laty przez Duggara. Mowa o tetracyklinach, które nadal stanowią jedną z najczęściej stosowanych grup antybiotyków.

TETRACYKLINY

Tetracykliny hamują wzrost wielu gatunków bakterii tlenowych i beztlenowych, w tym wielu gatunków z rodzaju Riketsia, Chlamydia, Mycoplasma, niektórych krętków, a nawet pierwotniaków i prątków. Są to antybiotyki bakteriostatyczne. Mechanizm ich działania polega na hamowaniu syntezy białek poprzez odwracalne wiązanie z podjednostką 30S bakteryjnego rybosomu, w wyniku czego nie dochodzi do połączenia tRNA z miejscem wiązania na kompleksie rybosom–mRNA.

Poniżej zaprezentowanych zostało kilka produktów spożywczych na które warto zwrócić uwagę podczas farmakoterapii niektórymi tetracyklinami.

 

REKLAMA

Mleko i produkty mleczne

Składniki mineralne mogące wchodzić w interakcje z tetracyklinami występują w wielu produktach spożywczych, lekach i suplementach diety. Podczas stosowania tetracyklin nie należy ich łączyć przede wszystkim z mlekiem i produktami mlecznymi (ze względu na znaczną zawartość wapnia).

REKLAMA

Rosenblatt i wsp. wykazali, że popijanie doksycykliny szklanką mleka ( 240ml ) doprowadza do obniżenia jej stężenia we krwi o 20% (pomiaru stężenia dokonano 2 godziny po podaniu doksycykliny w dawce D=100 mg).

W innym badaniu, przeprowadzonym przez Meyera i wsp. zaobserwowano spadek wchłaniania doksycykliny (podanej w dawce D=200 mg) o 30% po podaniu jej z 300 ml świeżego mleka [1].

Ericson i Gnarpe w swoim badaniu przeanalizowali wpływ mleka na wchłanianie limecykliny (podawanej w dawce D=300 mg co 12h). Otrzymane wyniki wykazują, że brak jest wskazań klinicznych do ograniczenia picia mleka (w zwykłych ilościach) podczas zażywania tego leku [2].

 

Posiłek

Jedno z przeprowadzonych badań dotyczyło wpływu pożywienia na wchłanianie tetracykliny.

W badaniu tym tetracyklina w dawce D=250mg, podawana była z 200 ml wody, 9 zdrowym ochotnikom, na czczo lub po posiłku. Zastosowano 2 rodzaje posiłków:

 1. standardowy – 2 kromki chleba, szynka, pomidor i woda
 2. meksykański – 2 omlety, fasola, 2 jajka, pomidor, woda

Po 72 godzinach oznaczono ilości wydalonej z moczem tetarcykliny. Otrzymano następujące wyniki:

 • 151,2 mg po zażyciu antybiotyku na czczo,
 • 90,05 mg po standardowym śniadaniu,
 • 68,47 mg po meksykańskim posiłku.
Mean cumulative amount of tetracycline excreted in mg for each of the performed treatments

 

Wapń zawarty w tych posiłkach wiąże tetracyklinę, tworząc słabo wchłanialne chelaty. Pożywienie to nie miało żadnego wpływu na wchłanianie doksycykliny i minocykliny [3].

 

Total available percentage of the neutral Tcy species as a function of [Ca2’]total at pH 7.5

Sok pomarańczowy i kawa

W celu oceny wpływu soku pomarańczowego i kawy na wchłanianie tetracykliny  Przebadano 9 zdrowych ochotników, którym podawano tetracyklinę w dawce D=250 mg z 200 ml soku pomarańczowego lub kawy. Wyniki badania wykazały brak wpływu soku pomarańczowego  kawy na wchłanianie tetracykliny.

Sok pomarańczowy zawiera w swoim składzie niewielkie ilości wapnia, ale pierwiastek ten jest związany z kwasem winowym, cytrynowym i askorbinowym, dlatego nie reaguje z tetracykliną [4].

Nienasycone kwasy tłuszczowe

Celem jednego z przeprowadzonych badań było zbadanie wpływu limecykliny podawanej razem z nienasyconymi kwasami tłuszczowymi na zawartość tych kwasów w łoju zebranym z twarzy (sebum) u pacjentów chorujących na trądzik.

Badanie (trwające 90 dni) przeprowadzono na 44 ochotnikach – pacjentach z trądzikiem. Każdego dnia pacjenci otrzymywali limecyklinę w dawce D=300 mg, kwas y-linolenowy (540 mg), kwas linolowy (1200 mg), i kwas oleinowy (510 mg).

Otrzymane wyniki wykazały, że limecyklina nie podwyższyła znacząco stężenia podawanych kwasów w sebum [5].

Związki zobojętniające sok żołądkowy

Tetracykliny wchodzą w interakcje z lekami zobojętniającymi zwierającymi glin, wapń, magnez, bizmut lub sód. Tworzą z nimi słabo rozpuszczalne chelaty i z tego powodu są źle wchłaniane w jelicie. Co więcej, rozpuszczalność tetracyklin jest znacznie większa przy niższych wartościach pH soku żołądkowego (pH=1-3) niż przy pH wynoszącym 5-6. Właśnie dlatego leki zobojętniające podnoszące wartość pH soku żołądkowego powyżej wartości pH=4 mogą zmniejszyć rozpuszczalność tetracyklin w żołądku nawet do 50% [6].

 

 

Zalecenia dotyczące stosowania tetracyklin p.o.:

 • Podczas przyjmowania antybiotyków z tej grupy należy zachować co najmniej 3-godzinny odstęp od spożywania produktów mlecznych. Produkty takie jak: mleko, kefir, jogurt, sery, są bogate w wapń, który tworzy z tetracyklinami trudno wchłanialne chelaty powodując obniżenie biodostępności tetracyklin co może przyczynić się do niepowodzenia zaleconej farmakoterapii.
 • Tetracykliny należy przyjmować w jak największych odstępach czasowych od preparatów żelaza, ponieważ wspólne ich podawanie powoduje obniżenie biodostępności obu leków.
 • Antybiotyki z grupy tetracyklin należy zażywać w odstępie co najmniej 2-3 godzin od zażycia leków zobojętniających zawierających w swoim składzie wapń, magnez czy glin.

 

 

Bibliografia:

 1. Zachwieja Z (red.). Leki i pożywienie – interakcje. MedPharm Polska 2008
 2. Ericson S., Gnarpe H.: Lymecycline and concurrent ingestion of milk, Int. Med. Res., 1979, 7(5), 471-472
 3. Cook H.J. i wsp.: Influecne of diet on bioavailability of tetracycline, Drug Dispos., 1993, 14, 549-553
 4. Jung H. i wsp.: Influence of liquids (coffe and orange juice) on the bioavailability of tetracycline, Drug Disp., 1990, 11, 729-734
 5. Costa A. i wsp.: Evaluation of the Quantitative and Qualitative Alterations in the Fatty Acid Contents of the Sebum of Patients with Inflammatory Acne during Treatment with Systemic Lymecycline and/or Oral Fatty Acid Supplementation, Dermatology Research and Practice, 2013, 2013, 1-14
 6. Barr i wsp.: Decrease of tetracycline absorption in man by sodium bicarbonate, Pharmacol. Ther., 1971, 12, 779

 

Inne artykuły z cyklu „Interakcje leków z pożywieniem” autora znajdziesz poniżej:

Cytuj ten artykuł jako:

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ