REKLAMA
Autor: Adrian Bryla Opublikowano: 4 lutego 2019

Interakcje leków z pożywieniem cz. 8 – Cefuroksym

Artykuł pochodzi z serwisu
Znajomość problematyki interakcji pomiędzy żywnością a lekami i świadomość ich znaczenia są niezbędnymi warunkami do tego, aby prowadzona farmakoterapia była skuteczna i bezpieczna. W artykule rozpoczynającym serię “Interakcje leków z pożywieniem” wspomniano, że zachodzące zmiany mogą być niepożądane lub pożyteczne - co wykorzystywane jest w procesie leczenia i właśnie o takim przykładzie pożądanej interakcji można przeczytać w dzisiejszym tekście.
REKLAMA

Cefuroksym jest półsyntetyczną cefalosporyną II generacji o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego charakteryzująca się opornością na wiele klasycznych β-laktamaz wytwarzanych przez szczepy oporne na penicyliny, a bakteriobójcze działanie cefuroksymu polega na hamowaniu biosyntezy ściany komórkowej bakterii.

Tradycyjna już w serii artykułów “lista zaleceń” będzie wyjątkowo krótka
w odniesieniu do tego antybiotyku, ale o zaleceniach standardowo – na koniec. Poniżej przedstawiono kilka przykładów przeprowadzonych badań.

 

REKLAMA

Celem badania, które przeprowadził Williams i wsp. była ocena wpływu pokarmu na biodostępność cefuroksymu. W badaniu wzięli udział zdrowi ochotnicy – 12 kobiet (średnia wieku 27 lat, średnia masa ciała 59 kg, średni wzrost 167 cm) i 12 mężczyzn (średnia wieku 30 lat, średnia masa ciała 75 kg, średni wzrost 183 cm). Ochotnicy otrzymali cefuroksym (p.o.) w dawce D=1g na czczo lub 15 minut po standardowym śniadaniu.

REKLAMA

 

 

 

Serum levels of cefuroxime after single 1 g oral dose after fasting and after food

 

Pharmacokinetic parameters of cefuroxime after 1 g cefuroxime axetil after fasting and after food

 

Autorzy badania wykazali, że biodostępność cefuroksymu po śniadaniu była większa niż po spożyciu leku na czczo [1].

W innym badaniu oceniającym wpływ pokarmu na biodostępność cefuroksymu wzięło udział 12 zdrowych ochotników w wieku 21-27 lat i masie ciała 70-90 kg. Każdy
z ochotników otrzymał 1 dawkę cefuroksymu (i.v.) oraz 5 dawek cefuroksymu (p.o.)
w następujących schematach:

  • cefuroksym 500 mg ((i.v.)
  • cefuroksym 500 mg (p.o.) na czczo
  • cefuroksym 125 mg (p.o.) 2 minuty po standardowym śniadaniu
  • cefuroksym 250 mg (p.o.) 2 minuty po standardowym śniadaniu
  • cefuroksym 500 mg (p.o.) 2 minuty po standardowym śniadaniu
  • cefuroksym 1000 mg (p.o.) 2 minuty po standardowym  śniadaniu.

Mean cefuroxime concentrations

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że biodostępność cefuroksymu wynosiła 36% (na czczo) i 52% (po posiłku) w porównaniu z podaniem dożylnym [2].

James i wsp. w swoim badaniu podawali zdrowym ochotnikom cefuroksym (p.o.)
w dawce D=250 mg na czczo lub 15 min po spożyciu standardowego śniadania. Wyniki tego badania także wskazują na to, że posiłek zwiększa biodostępność cefuroksymu [3].

Kolejne z przeprowadzonych badań miało na celu zbdanie wpływu mleka na biodostępność cefuroksymu (podawanego w dawce D=500mg) u dorosłych i u dzieci. Ginsburg i wsp. wykazali, że podawanie cefuroksymu razem z mlekiem zwiększyło biodostępność leku [4].

 

O jakich zaleceniach należy pamiętać podczas farmakoterapii przy użyciu cefuroksymu?
Jak wspomniano na początku – lista zaleceń będzie krótka:

 

Lek powinien być zażywany wraz z posiłkiem

 

 

Bibliografia:

  1. Williams P.E. i wsp.: The absolute bioavailability of oral cefuroxime axetil in male and female volunteers after fasting and after food, J.Antimicrob.Chemother., 1984, 13(2), 191-196
  2. Finn A. i wsp.: Effect of dose and food on the bioavailability of cefuroxime axetil, Biopharm.Drug Dispos., 1987, 8(6), 519-526
  3. James N.C. i wsp.: Pharmacokinetics of cefuroxime axetil and cefaclor: relationship of concentrations in serum to MICs for common respiratory pathogens, Antimicrob.Agents Chemother., 1999, 35(9), 1860-1863
  4. Ginsburg C.M. i wsp.: Pharmacokinetics and Bactericidal Activity of Cefuroxime Axetil, Antimicrob.Agents Chemother., 1985, 28(4), 504-507

Cytuj ten artykuł jako:

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych