REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 9 września 2020

Interwencja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowania inspekcji farmaceutycznej…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

– Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił się prowadzący aptekę przedsiębiorca. Wniósł o podjęcie interwencji w postępowaniu przed Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym zmierzającym do wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej – informuje biuro prasowe Rzecznika MŚP.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny odmawiał wydania decyzji kończącej postępowanie, co uniemożliwiało przedsiębiorcy ochronę jego praw i wniesienie odwołania do organu II instancji. Rzecznik wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień i podjęcie działań zmierzających do zakończenia postępowania i wydania decyzji (czytaj więcej: Działalność lecznicza albo obrót lekami. Przedsiębiorcy muszą wybrać jedno…).

– Po interwencji Rzecznika, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zakończył postępowanie wydając decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz odmówił wydania zgody na zbycie produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że przedsiębiorca, nie przekazał we wskazanym ustawowo terminie, informacji o rezygnacji z prowadzenia apteki ogólnodostępnej, a jednocześnie nie wystąpił o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (dalej: „Rejestr”). Wobec tego stwierdził wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, które posiadał przedsiębiorca – informuje biuro prasowe Rzecznima MŚP.

REKLAMA

GIF uchyla decyzję WIF…

Z opisu sprawy wynika, że zdaniem Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego okoliczność posiadania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz figurowania w Rejestrze po dniu 1 sierpnia 2019 roku była wystarczającą przesłanką do wygaszenia zezwolenia. Prawdopodobnie wynikało to z wejścia tego dnia w życie przepisów zakazujących łączenia działalności leczniczej z działalnością polegającą na prowadzeniu obrotu lekami (czytaj więcej: Decyzja GIF może dać nadzieję przedsiębiorcom tracącym zezwolenia na apteki ).

REKLAMA

Przedsiębiorca odwołał się od wydanej decyzji do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Rzecznik przyłączył się do postępowania odwoławczego i przedstawił swoje stanowisko oraz wniósł o uchylenie decyzji organu I instancji i umorzenie postępowania w sprawie (czytaj również: WIF dokonał zmian w Rejestrze Aptek niezgodnie z prawem…).

– Główny Inspektor Farmaceutyczny rozpatrzył odwołanie przedsiębiorcy i wydał decyzję uchylającą decyzję Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w całości oraz umorzył postępowanie w pierwszej instancji w całości. W uzasadnieniu wskazał, że strona dopełniła wymaganego na podstawie art. 11 ust 1 ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne obowiązku. Ponadto istotna w rozpatrywanej sprawie jest okoliczność, że nie było sytuacji, w której przedsiębiorca, że funkcjonował jednocześnie prowadząc działalność leczniczą – informuje biuro prasowe Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Nie jest to pierwsza interwencja Rzecznika MŚP w postępowania prowadzone przez inspekcję farmaceutyczną. W lipcu jego biuro prasowe informowało o jego udziale w podobnej sprawie. Dotyczyła ona apteki w województwie łódzkim. Tamtejszy WIF wygasił zezwolenie apteki, bo miała nie poinformować o przekształceniu własnościowym i oddzieleniu od działalności leczniczej. Sprawę szczegółowo opisywaliśmy w MGR.FARM (czytaj więcej: GIF uchylił decyzję WIF w sprawie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki…).

Źródło: ŁW/Rzecznik MŚP

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych