Inwalidzi chcą dostępu do lekarzy i aptek poza kolejnością | farmacja.pl

Inwalidzi chcą dostępu do lekarzy i aptek poza kolejnością

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-03 10:50:00 /

Do ministerstwa zdrowia trafiła petycja, w której inwalidzi z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji, domagają się dostępu do usług medycznych i aptekarskich w pierwszej kolejności poza innymi osobami. Chcą przyznania im uprawnień jakie mają zasłużeni honorowi dawcy krwi czy inwalidzi wojenni.

- My niżej podpisani inwalidzi z orzeczoną całkowitą niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, podpisujemy niniejszą petycję, domagając się od Parlamentarzystów Sejmu Rzeczypospolitej VIII Kadencji podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przyznanie swobodnego dostępu osób z wyżej opisanym stopniem niepełnosprawności do usług medycznych i aptekarskich w pierwszej kolejności poza innymi osobami oraz przyznania uprawnień odpowiadających uprawnieniom zasłużonym honorowym dawcom krwi, zasłużonym dawcom przeszczepów, inwalidom wojennym i wojskowym, a także kombatantom i osobom represjonowanym - czytamy w treści petycji.

Wnioskodawcy, podobnie jak wymienione grupy, domagają się przyznana również podobnych uprawnień ze względy na bardzo trudny stan zdrowia, który nie pozwala na oczekiwanie w długich kolejkach w przychodniach oraz oczekiwanie na badania specjalistyczne.

- Dla nas liczy się każdy dzień - piszą autorzy petycji. - Dlatego w porównaniu do w/w grup uprawnionych doznajemy poczucia dyskryminacji społecznej.
Odpowiadając na tę petycję, ministerstwo zdrowia zwraca uwagę, że przyznane wymienionym grupom uprawnień dodatkowych, wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym, przy jednoczesnym docenieniu dokonań tych osób w walce za suwerenność i niepodległość Narodu Polskiego. To sprawia, że mogą one korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Takie świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia się osoby, a jeśli jest to tego dnia niemożliwe - w terminie późniejszym lecz nie dalej niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Resort przypomina też, że pacjenci w oparciu o medyczne kryteria są kwalifikowani jako przypadki stabilne lub pilne - gdy istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczeń ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stany zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia. Przypadki pilne umieszcza się na liście oczekujących przed świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do kategorii "przypadek stabilny".

Pełna treść petycji i odpowiedzi ministerstwa zdrowia dostępna jest na stronach BIP Ministerstwa Zdrowia).

Źródło: bip.mz.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj