Izba o wysyłaniu pracowników aptek do lekarzy | farmacja.pl

Izba o wysyłaniu pracowników aptek do lekarzy

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-08 09:20:16 /

Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze uważa, że agitowanie przez pracowników aptek na rzecz przedsiębiorców, w przychodniach lekarskich jest łamaniem prawa i może być przyczyną postępowania dyscyplinarnego.

- Lubuska Okręgowa Rada Aptekarska uważa, że wysyłanie przez pracodawców personelu fachowego do przychodni lekarskich, celem reklamowania apteki i kierowania pacjentów do wskazanej apteki, narusza art. 94a Ustawy Prawo Farmaceutyczne - czytamy w opinii Rady. Artykuł ten mówi, że "zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy aptek lub punktu aptecznego".
- Taki przedsiębiorca, jak i kierownik apteki, którzy świadomie naruszają zapisy ustawy, nie dają rękojmi na prowadzenie apteki - twierdzi Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze i dodaje, że art. 88 pkt 5 Ustawy Prawo Farmaceutyczne precyzyjnie określa zadania kierownika apteki.

- Wszelkie dodatkowe polecenia zlecone do wykonania, muszą być zgodne z obowiązującym prawem i Kodeksem Etyki Aptekarza RP. Kierownik angażując się osobiście lub wysyłając pracownika apteki (magistra farmacji) do agitacji w przychodniach lekarskich, łamie prawo i naraża siebie, jak również pracownika, do poniesienia odpowiedzialności zawodowej przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Dotyczy to również pracownika, który działa bez wiedzy kierownika apteki. Natomiast za takie działania pozostałego personelu apteki (technika farmaceutycznego czyi pomocy aptecznej) odpowiada wyłącznie kierownik danej apteki - czytamy w opinii wydanej 20 października.

Źródło: Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj