REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 13 stycznia 2021

Izby zbierają od farmaceutów deklaracje udziału w szkoleniach uprawniających do szczepień

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Warszawska, Dolnośląska, Zachodniopomorska, Kaliska, Gdańska, Częstochowska… i wkrótce pewnie też pozostałe izby aptekarskie, zachęcają do deklarowania przez farmaceutów chęci wzięcia udziału w szkoleniach uprawniających do wykonywania szczepień przeciw COVID-19. Póki co program i termin takich szkoleń nie jest jeszcze znany. Brakuje też podstawy prawnej do ich przeprowadzania. Ustawa, która umożliwia farmaceutom wykonywanie szczepień przeciw COVID-19 jest bowiem jeszcze procedowana, aktualnie w Senacie (czytaj również: Farmaceuci będą szczepić przeciw COVID-19. Kursy możliwe na przełomie lutego i marca…).

Ciągle czekamy na ustawę…

Przypomnijmy, że zapis o rozszerzeniu grupy osób, które będą mogły przeprowadzać szczepienia przeciw COVID-19 m.in., o farmaceutów, pojawił dość niespodziewanie. Został wprowadzony jako poprawka podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych 15 grudnia 2020 r. Rozpatrywała ona wtedy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 828). Podczas posiedzenia poparcie dla poprawki wyraziła w imieniu Ministerstwa Zdrowia wiceminister Anna Goławska.

Zgodnie projektem do grupy zawodów, które będą mogły przeprowadzać szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 zostaną dodani fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni. Muszą oni jednak posiadać kwalifikacje, które na drodze rozporządzenia określi Ministra Zdrowia, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób poddanych tym szczepieniom (czytaj więcej: Prezes NRA zachęca farmaceutów by zaangażowali się w akcję szczepień).

Jeśli ustawa wejdzie w życie fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni, aby móc przeprowadzać szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 będą zobowiązani do odbycia dwuetapowego (e-learning + część praktyczna) kursu lub szkolenia przygotowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Praktyczna cześć szkolenia/kursu będzie realizowana przy współpracy z uczelniami, które prowadzą kształcenie na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo lub położnictwo.

REKLAMA

W rezultacie farmaceuci będą mogli (po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji) wykonywać szczepienia przeciw COVID-19, jednak nie w aptekach. Farmaceuci będą mogli szczepić wyłącznie w dedykowanych do tego punktach, zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19. Zgodnie z projektowanymi założeniami szkolenia/kurs przygotowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego mogą rozpocząć się z końcem lutego lub na początku marca 2021 r.

REKLAMA

Izby już zbierają chętnych

Choć ustawa nie weszła jeszcze w życie, a Minister Zdrowia nie wydał rozporządzenia określającego kwalifikacje do przeprowadzania szczepień przez farmaceutów, to izby aptekarskie prowadzą już zapisy na szkolenia. Po co?

– Na tym etapie ważne jest określenie liczby osób faktycznie zainteresowanych i chętnych do uzyskania kwalifikacji i następnie wykonywania tego rodzaju szczepień – informuje Wojciech Chmielak, prezes Zachodniopomorskiej Rady Aptekarskiej. – Zebrane informacje pozwolą określić zainteresowanie farmaceutów przeprowadzaniem szczepień przeciw COVID-19 w skali ogólnopolskiej oraz na poziomie poszczególnych województw i zostaną przekazane Ministerstwu Zdrowia, co umożliwi efektywną współpracę z jednostkami administracji publicznej w tym zakresie.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia, bezpłatne szkolenia farmaceutów uprawniające do wykonywania szczepień ochronnych w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, mogą rozpocząć się z końcem lutego lub początkiem marca 2021 r (czytaj również: Warszawska OIA pomoże farmaceutom zdobyć uprawnienia do szczepień).

©MGR.FARM

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych