REKLAMA

Izomery w medycynie

Chiralność związków chemicznych [1,2,3].

W nomenklaturze chemicznej izomery to związki, które mają dokładnie ten sam wzór chemiczny, ale różnią się rozmieszczeniem pojedynczych atomów. Różnice mogą dotyczyć sposobu i kolejności ich połączenia np. w przypadku podstawników do pierścienia benzoesowego. Izomery mogą mieć również dokładnie taką samą kolejność atomów, ale różne ich przestrzenne rozmieszczenie.

Część takich związków ma jeden asymetryczny atom węgla, co sprawia, że w cząsteczce pojawia się tak zwane zjawisko chiralności – dwa izomery różnią się budową przestrzenną tak, jakby stanowiły swoje wzajemne odbicie w lustrze – fachowo nazywa się je wtedy enancjomerami (izomery optyczne).

Enancjomery skręcają wiązkę światła spolaryzowanego o ten sam kąt, ale w przeciwną stronę. Określa się je w zależności od ułożenia atomów względem węgla asymetrycznego jako R- lub L-, ale również na podstawie stwierdzenia, w którą stronę związek skręca wiązkę światła – lewoskrętne oznacza się symbolem (-), a prawoskrętne symbolem (+).

W przyrodzie bardzo wiele substancji chemicznych występuje pod postacią swoich izomerów – białka, kwasy nukleinowe, cukry, węglowodany i aminokwasy. W różny sposób reagują one w organizmie z odpowiednimi receptorami czy enzymami. Często jeden z enancjomerów może występować w przewadze lub jest preferowany np. w przebiegu różnych procesów fizjologicznych, wtedy mówimy o stereoselektywności. Najczęściej jednak pojawiają się jako tak zwane mieszaniny racemiczne, w których w równych proporcjach zmieszane są ze sobą odmiany prawo- i lewoskrętna.

Wykorzystanie enancjomerów w przemyśle farmaceutycznym.
Enancjomery cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem w przemyśle farmaceutycznym. W ostatnich latach stereochemia leków stała się ważnym elementem badań i rzutuje na cały proces wprowadzania nowych preparatów – już od fazy ich projektowania i otrzymywania, na testowaniu kończąc [4]. Tym samym, na rynku dostępnych jest coraz mniej leków, które są mieszaninami racemicznymi.

Związane jest to z faktem, iż enancjomery mogą różnić się między sobą wieloma ważnymi cechami, związanymi zarówno z farmakokinetyką, farmakodynamiką, częstością pojawienia się działań niepożądanych, a przede wszystkim skutecznością działania [2].

Wyróżniamy kilka grup leków pod względem ich odmian [2,4]:
– obie formy cechuje korzystna aktywność farmakologiczna, ale mogą różnić się ilościowo,
– tylko jedna z nich jest aktywna farmakologicznie,
– wykazują one odmienną, ale w obu przypadkach pożądaną aktywność farmakologiczą.
– jedna z form wykazuje działanie terapeutyczne, a druga toksyczne.
Jednym z pierwszych odkryć w tym zakresie było badanie, które udowadniało, że lewoskrętny enancjomer adrenaliny wykazuje dwukrotnie większą aktywność farmakologiczną w stosunku do receptora adrenergicznego niż prawoskrętny. Zjawisko takie związane jest z faktem przestrzennego dopasowania cząsteczki do receptora [4].

Większość leków dostępnych obecnie na rynku farmaceutycznym to mieszaniny racemiczne, jednak duży postęp nauk farmaceutycznych dotyczący znajomości właściwości poszczególnych enancjomerów wpływa na coraz częstsze pojawianie się produktów stereoselektywnych [3].

Wykorzystanie preparatów zawierających jedynie jeden enancjomer niesie ze sobą wiele zalet. Można w ten sposób zmniejszyć wielkość efektywnej dawki, niezbędnej do osiągnięcia działania terapeutycznego, zmniejszając tym samym ryzyko pojawienia się działań niepożądanych i interakcji z innymi lekami, można nawet wpłynąć na różnice międzyosobnicze w metabolizmie substancji leczniczych [2,3].

Deksketoprofen – aktywny enancjomer ketoprofenu – zalety stosowania.
Jednym z bardziej znanych związków, enancjomerów wprowadzonych na rynek farmaceutyczny celem optymalizacji farmakoterapii, jest deksketoprofen- aktywny farmakologicznie enancjomer ketoprofenu (kwasu 2-(3-benzoilofenylo)propionowego). W tym przypadku z mieszaniny racemicznej usunięto nieaktywny enancjomer R(-) [5].

Deksketoprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych i wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe. Mechanizm działania leku związany jest z hamowaniem cyklooksygenz COX, co skutkuje przede wszystkim zmniejszeniem aktywności prostaglandyn.
Maksymalne stężenie w osoczu krwi (Tmax) deksketoprofen podawany w postaci tabletek powlekanych osiąga po 30 minutach, a podany w postaci granulatu do sporządzania roztworu doustnego Tmax wynosi już 15-20 minut. Im szybciej lek zaczyna swoje działanie, tym lepiej. Warto pamiętać, że im dłuższy czas od pojawienia się efektu analgetycznego, tym wyższe ryzyko przyjęcia przez pacjenta większych dawek leku i związanych z tym działań niepożądanych.[6,7].
Lek ma krótki okres półtrwania (T1/2=1,65h), co wpływa na zmniejszenie obciążenia nerek, a także na fakt, iż zachowuje on odpowiednie stężenie lecznicze w jamie stawowej dłużej niż w krążeniu .
Należy pamiętać, że ryzyko uszkodzenia nerek, szczególnie u osób starszych, jest większe przy stosowaniu NLPZ w stanie odwodnienia, zwłaszcza w przypadku leków o długim okresie półtrwania. Im krótszy okres półtrwania leku (T1/2), tym krótszy czas zahamowania syntezy prostanoidów o działaniu cytoprotekcyjnym w przewodzie pokarmowym, nerkach i układzie krążenia. [8]

Szybkie działanie dekspetoprofenu związane jest z formą podania leku. Dostępny jest jako sól z trometaminą, dzięki czemu jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i szybko przyswaja się w przewodzie pokarmowym [5].

Lek ten charakteryzuje również mniejsze ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, z tego względu może być również podawany na czczo [9]. Zalecana dawka początkowa w leczeniu słabego i umiarkowanego bólu wynosi 25 mg co 8 godzin, a dobowa dawka maksymalna 75 mg w przypadku podania doustnego [5].
Jego skuteczność dowiedziono już w wielu badaniach klinicznych, m.in. w łagodzeniu bólu pooperacyjnego, bólu zęba, bóli kostno-mięśniowych, nowotworowych, bólu miesiączkowego i migreny [5].

W porównaniu z mieszaniną racemiczną kwasu 2-(3-benzoilofenylo)propionowego czyli ketoprofenu, deksketoprofen wykazuje około dwa razy silniejsze działanie, co bezpośrednio związane jest z możliwością zmniejszenia dawki jednorazowej, a przy tym potencjalną redukcją ryzyka wystąpienia działań niepożądanych towarzyszących terapii [10]. Deksketoprofen w porównaniu z ketoprofenem wykazuje również inną farmakokinetykę – przede wszystkim działa szybciej, Tmax wynosi 30 minut dla tabletek, a w przypadku ketoprofenu w postaci kapsułek ponad godzinę [9]. Na uzyskanie podobnego efektu przeciwbólowego wystarcza podanie dawki 25 mg deksketoprofenu w porównaniu do 50 mg ketoprofenu [5,11].

Powyższe dane dowodzą, że deksketoprofen zastosowany w połowie dawki ketoprofenu wykazuje taki sam efekt przeciwbólowy, charakteryzując się szybszym początkiem działania i dobrą tolerancją [5,12].
Tym samym – zastosowanie izomerów w medycynie jest słusznym kierunkiem rozwoju przemysłu farmaceutycznego.

Opracowała mgr farm. Iwona Napierała

Piśmiennictwo:
1. Mastalerz P. Chemia organiczna. Wydawnictwo Chemiczne; Wrocław 2000: 31-46
2. Zienowicz M i in. Enancjomery i ich rola w psychofarmakologii na przykładzie escitalopramu. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2003; 4: 71-83
3. Sędłak A. Chiralność a farmakoterapia. Kierunekfarmacja.pl; https://www.kierunekfarmacja.pl/artykul,4319,chiralnosc-a-farmakoterapia.html (data wejścia 27-10-2017)
4. Potaczek A. Synteza enancjomerów 8-amino-7-[2-hydroksy-3-(morfolin-4-ylo)propylo] teofiliny oraz wstępna ocena ich aktywności farmakologicznej. Rozprawa Doktorska; Kraków 2006
5. Barbanoj Rodriquez MJ et al. Trometamol deksketoprofenu: dowody kliniczne potwierdzające znaczenie leku w terapii przeciwbólowej. Expert Rev. Neurotherapeutics 2008; 8(11): 1625–1640
6. Deksketoprofen – opis profesjonalny. Medycyna Praktyczna; https://bazalekow.mp.pl/leki/doctor_subst.html?id=4348 (data wejścia 27-10-2017)
7. Charakterystyka Produktu Leczniczego Dexak 04/2015
8. Cogiel A. Bezpieczeństwo terapii bólu u pacjentów geriatrycznych. Świat Medycyny i Farmacji 2016; 7(128):
9. Woroń J, Dobrogowski J. NLPZ niejedno ma imię, czyli o różnicach i racjonalnym wyborze tej grupy leków. Akademia Lekarza, Ogólnopolski Program Edukacyjny 2016
10. Woroń J i in. Porównanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Medycyna po Dyplomie 2011; 6: 55-63
11. Mc Gurk M et al. Clinical Comparison of Dexketoprofen Trometamol, Ketoprofen, and Placebo in Dental Pain. The Journal of Clinical Pharmacology 1998; 38: S46-S54
12. Mauleon et al Drugs 1996; 52 suppl 5:24-46.

NAZWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH: Dexak, 25 mg, tabletki powlekane; Dexak SL, 25 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda tabletka zawiera: 25 mg deksketoprofenu (dexketoprofenum)w postaci deksketoprofenu z trometamolem; Każda saszetka granulatu do sporządzania roztworu doustnego zawiera: deksketoprofen 25 mg(dexketoprofenum) w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem. Substancje pomocnicze: sacharoza: 2,40- 2,44 g. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Dexak: białe, okrągłe, powlekane tabletki z linią dzielącą. Tabletki można dzielić na połowy. Dexak SL- granulat do sporządzania roztworu doustnego, w kolorze żółtocytrynowym. Wskazania do stosowania: Dexak – objawowe leczenie bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. bólu mięśniowo-kostnego, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów. Dexak SL- krótkotrwałe leczenie objawowe ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. ostrego bólu mięśniowo-kostnego, bolesnego miesiączkowania oraz bólu zębów. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli: w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia bólu, zalecana dawka wynosi 25 mg co 8 godzin. Nie należy stosować całkowitej dawki dobowej większej niż 75 mg. Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Produkty lecznicze nie są przeznaczone do długotrwałego stosowania, a leczenie należy ograniczyć do okresu występowania objawów. Tabletkę należy połknąć, popijając odpowiednią ilością płynu(np. szklanka wody). Jednoczesne podawanie z pokarmem opóźnia wchłanianie produktów leczniczych i dlatego w leczeniu ostrego bólu zaleca się podawanie: Dexak- co najmniej 30 minut przed posiłkami; Dexak SL- co najmniej 15 minut przed posiłkami. Osoby w podeszłym wieku: u osób w podeszłym wieku zaleca się rozpoczynanie leczenia od najmniejszej wartości zakresu dawek (całkowitej dawki dobowej 50 mg). Dawkę można zwiększyć do zalecanej dla ogólnej populacji tylko wtedy, kiedy produkty lecznicze są dobrze tolerowane. Dexak SL – ze względu na możliwy profil działań niepożądanych pacjenci w podeszłym wieku powinni być szczególnie wnikliwie monitorowani przez cały okres leczenia. Zaburzenia czynności wątroby: u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy zaczynać od mniejszej dawki (całkowitej dawki dobowej 50 mg), a pacjentów uważnie monitorować. Nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Zaburzenia czynności nerek: u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 60 – 89 ml/min) początkową dawkę należy zmniejszyć do całkowitej dawki dobowej 50 mg. nie należy stosować u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤59 ml/min) Dzieci i młodzież: nie należy stosować u dzieci i młodzieży ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Produkty nie zostały przebadane u dzieci i młodzieży. Przeciwwskazania: nie wolno stosować w następujących przypadkach: u pacjentów z nadwrażliwością na deksketoprofen, inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów, u których substancje o podobnym mechanizmie działania (np. kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ) wywołują napad astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa lub powodują wystąpienie polipów nosa, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego; u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub krwawieniem lub ich podejrzeniem, jak również wywiadem krwawienia, owrzodzenia lub perforacji; u pacjentów z przewlekłą niestrawnością; u pacjentów, u których występuje krwawienie z przewodu pokarmowego lub inne czynne krwawienie lub zaburzenia przebiegające z krwawieniami; u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego; u pacjentów z ciężką niewydolnością serca; u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny ≤59 ml/min); u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (10-15 punktów w skali Child – Pugh); u pacjentów ze skazą krwotoczną i innymi zaburzeniami krzepnięcia krwi; u kobiet w trzecim trymestrze ciąży i w okresie laktacji; jeśli w wywiadzie występowała fotoalergia lub reakcje fototoksyczne podczas leczenia ketoprofenem lub fibratami; u pacjentów z ciężkim odwodnieniem (spowodowanym przez wymioty, biegunkę lub niedostateczną podaż płynów) Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: bezpieczeństwo stosowania u dzieci i młodzieży nie zostało ustalone. Należy podawać ostrożnie pacjentom z alergią w wywiadzie. Należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi lekami z grupy NLPZ w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2. Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Dla wszystkich leków z grupy NLPZ istnieją doniesienia o spowodowaniu wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji ze skutkiem śmiertelnym. Mogą one występować w dowolnym okresie leczenia, z objawami ostrzegawczymi lub bez, jak również bez wcześniejszego wywiadu dotyczącego ciężkich objawów dotyczących przewodu pokarmowego. W przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia u pacjentów przyjmujących Dexak, Dexak SL produkty należy odstawić. U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, szczególnie w połączeniu z krwawieniem lub perforacją oraz u osób w podeszłym wieku, ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji jest zwiększone podczas przyjmowania dużych dawek NLPZ. Osoby w podeszłym wieku: osoby w podeszłym wieku są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych, szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą zakończyć się śmiercią . Tacy pacjenci powinni rozpoczynać leczenie od możliwie najmniejszej dostępnej dawki. Tak jak w przypadku wszystkich leków z grupy NLPZ, przed rozpoczęciem leczenia trometamolem deksketoprofenu należy zebrać wywiad dotyczący zapalenia przełyku, zapalenia błony śluzowej żołądka i (lub) choroby wrzodowej żołądka, aby upewnić się, że zostały całkowicie wyleczone. Pacjentów z objawami dotyczącymi żołądka i jelit lub zaburzeniami żołądka i jelit w wywiadzie należy kontrolować pod względem zaburzeń żołądkowo-jelitowych, szczególnie pod względem krwawienia z przewodu pokarmowego. Leki z grupy NLPZ należy podawać ostrożnie pacjentom z chorobami przewodu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna) w wywiadzie, ponieważ stan pacjentów może ulec pogorszeniu. W przypadku tych pacjentów oraz pacjentów wymagających równoczesnego podawania małych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych leków zwiększających prawdopodobieństwo ryzyka zaburzeń żołądka i jelit należy rozważyć jednoczesne stosowanie produktów leczniczych z innymi lekami o ochronnym mechanizmie działania (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej). Pacjenci z działaniami niepożądanymi dotyczącymi układu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie pacjenci w podeszłym wieku, powinni zgłaszać każde niepokojące objawy brzuszne (szczególnie krwawienie z przewodu pokarmowego) przede wszystkim w początkowej fazie leczenia. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów otrzymujących równocześnie leki mogące zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takich jak: doustne leki (antykoncepcyjne, kortykosteroidy), leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki antyagregacyjne takie jak kwas acetylosalicylowy. Wszystkie nieselektywne leki z grupy NLPZ mogą hamować agregację płytek i wydłużać czas krwawienia przez hamowanie syntezy prostaglandyn. Dlatego podczas stosowania trometamolu deksketoprofenu zaleca się uważne monitorowanie pacjentów otrzymujących inne leki, które wpływają na hemostazę, takie jak warfaryna i inne pochodne kumaryny lub heparyny. Tak jak wszystkie leki z grupy NLPZ, te produkty lecznicze mogą prowadzić do zwiększenia w osoczu stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny. Tak jak w przypadku innych inhibitorów syntezy prostaglandyn, niepożądane działania mogą dotyczyć nerek i mogą prowadzić do kłębuszkowego zapalenia nerek, śródmiąższowego zapalenia nerek, martwicy brodawek nerkowych, zespołu nerczycowego i ostrej niewydolności nerek. U pacjentów w podeszłym wieku istnieje większe prawdopodobieństwo występowania zaburzeń czynności nerek. Tak jak inne NLPZ ten produkt leczniczy może powodować przemijające niewielkie zwiększenie niektórych wskaźników czynności wątroby, a także znaczące zwiększenie aktywności AspAT i AlAT. W przypadku wystąpienia istotnego zwiększenia wartości tych wskaźników należy przerwać leczenie tym produktem leczniczym. U pacjentów w podeszłym wieku istnieje większe prawdopodobieństwo występowania zaburzeń czynności wątroby. Produkty lecznicze należy podawać ostrożnie pacjentom z zaburzeniami hematopoezy, układowym toczniem rumieniowatym i mieszaną chorobą tkanki łącznej. Tak jak w przypadku innych NLPZ deksketoprofen może maskować objawy chorób zakaźnych. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek oraz u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca w wywiadzie należy zachować ostrożność. U tych pacjentów zastosowanie NLPZ może prowadzić do pogorszenia czynności nerek, zatrzymywania płynów w organizmie i obrzęków. Ostrożność jest także konieczna w przypadku pacjentów otrzymujących leki moczopędne i pacjentów zagrożonych hipowolemią, gdyż w takich przypadkach istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań nefrotoksycznych. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z chorobami serca w wywiadzie, w szczególności u tych, u których wcześniej stwierdzono niewydolność serca, gdyż występuje u nich podwyższone ryzyko nasilenia objawów niewydolności serca. U pacjentów w podeszłym wieku istnieje większe prawdopodobieństwo występowania zaburzeń czynności nerek, układu sercowo-naczyniowego lub wątroby. Po podaniu NLPZ zgłaszano w bardzo rzadkich przypadkach występowanie ciężkich reakcji skórnych (niektóre z nich śmiertelne), włączając złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevens-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Wydaje się, iż większe ryzyko wystąpienia tych reakcji u pacjentów związane jest z początkowym okresem leczenia, w większości przypadków objawy te wystąpiły w ciągu pierwszego miesiąca od rozpoczęcia leczenia. Produkty lecznicze należy odstawić natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian błon śluzowych lub jakiegokolwiek innego objawu nadwrażliwości. Tak jak w przypadku innych leków z grupy NLPZ, stosowanie trometamolu deksketoprofenu może zaburzać płodność kobiet i nie jest zalecane u kobiet planujących ciążę. Należy rozważyć odstawienie trometamolu deksketoprofenu u kobiet, które mają problemy z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom z powodu niepłodności. Deksketoprofenu nie należy stosować podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży, chyba że jest to naprawdę konieczne. Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych leków z grupy NLPZ (szczególnie w dużych dawkach i przez długi okres czasu) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów/zakrzepów tętnic (np. zawał serca lub udar). Brak wystarczających danych, aby wykluczyć takie ryzyko dla deksketoprofenu trometamolu.Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni deksketoprofenem trometamolu bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemią, cukrzycą, palenie tytoniu). Dexak SL:inne uwagi: należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z: wrodzonym zaburzeniem metabolizmu porfiryn (ostra przerywana porfiria), odwodnieniem, bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych. Jeśli lekarz uzna długotrwałe leczenie deksketoprofenem za konieczne, należy regularnie kontrolować czynność wątroby i nerek oraz morfologię krwi.Ciężkie i ostre reakcje nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny) obserwuje się w bardzo rzadkich przypadkach. Należy przerwać stosowanie produktu leczniczego po wystąpieniu pierwszych objawów ciężkiej reakcji nadwrażliwości po podaniu produktu leczniczego. Właściwe leczenie, odpowiednie do objawów, powinno zostać zastosowane przez personel medyczny.W wyjątkowych przypadkach, ospa wietrzna może być przyczyną powikłań prowadzących do ciężkich infekcji skóry i tkanek miękkich. Na chwilę obecną nie można wykluczyć wpływu leków z grupy NLPZ na pogorszenie stanu tych infekcji. W związku z tym zaleca się unikanie stosowania produktu leczniczego w przypadku ospy wietrznej. Produkt leczniczy Dexak SL zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy- galaktozy lub niedoborem sacharazy- izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Działania niepożądane: Zdarzenia niepożądane, które zgłaszano w badaniach klinicznych jak również po wprowadzeniu produktów do obrotu, których związek z podawaniem trometamolu deksketoprofenu uznano za co najmniej możliwy, podano poniżej grupując je według układów narządów i częstości występowania: KLASYFIKACJA UKŁADÓW I NARZĄDÓW: Często(≥1/100 do <1/10) Niezbyt często(≥1/1 000 do <1/100) Rzadko(≥1/10000 do <1/1 000) Bardzo rzadko- przypadki włączając pojedyncze przypadki (<1/10 000) Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Dexak SL- ponieważ poziom maksymalnego stężenia (Cmax) deksketoprofenu w osoczu jest wyższy dla granulatu w stosunku do poziomu odnotowanego dla tabletek, nie można wykluczyć potencjalnego zwiększenia ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych (żołądek i jelita). Zaburzenia krwi i układu chłonnego: bardzo rzadko -neutropenia, małopłytkowość; zaburzenia układu immunologicznego: bardzo rzadko- reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs, Dexak – rzadko- obrzęk gardła, Dexak SL -częstość nieznana- obrzęk krtani; zaburzenia metabolizmu i odżywiania: rzadko- jadłowstręt; zaburzenia psychiczne: niezbyt często- bezsenność, niepokój; zaburzenia układu nerwowego: niezbyt często- ból głowy, zawroty głowy, senność Rzadko Parestezje, omdlenia; zaburzenia oka: bardzo rzadko- nieostre widzenie; zaburzenia ucha i błędnika: niezbyt często- zawroty głowy, bardzo rzadko- szumy uszne; zaburzenia serca: niezbyt często- kołatanie serca, bardzo rzadko- tachykardia; zaburzenia naczyniowe: niezbyt często- zaczerwienienie, rzadko- nadciśnienie tętnicze, bardzo rzadko- hipotonia; zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: rzadko- zwolnienie częstości oddechów, bardzo rzadko- skurcz oskrzeli, duszność; zaburzenia żołądka i jelit: często- nudności i (lub) wymioty, bóle brzucha, biegunka, niestrawność, niezbyt często- zapalenie błony śluzowej żołądka, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia, rzadko- choroba wrzodowa żołądka, krwawienie lub perforacja, bardzo rzadko- zapalenie trzustki; zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: rzadko (Dexak- zapalenie wątroby) (Dexak SL- uszkodzenie wątroby), bardzo rzadko- miąższowe (wątrobowokomórkowe) uszkodzenie wątroby (Dexak SL- częstość nieznana- zapalenie wątroby); zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: niezbyt często- wysypka, rzadko- pokrzywka, trądzik, zwiększone pocenie się, bardzo rzadko- Zespół Stevens Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyell’a), obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, reakcje nadwrażliwości na światło, świąd; zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: rzadko- ból pleców; zaburzenia nerek i dróg moczowych: rzadko- wielomocz (Dexak- ciężkie zaburzenia czynności nerek), bardzo rzadko- zapalenie nerek lub zespół nerczycowy, częstość nieznana- Dexak SL ostra niewydolnosć nerek; zaburzenia układu rozrodczego i piersi: rzadko- zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia gruczołu krokowego; zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: niezbyt często- zmęczenie, ból, osłabienie, sztywność, złe samopoczucie, rzadko- obrzęki obwodowe; badania- rzadko- nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby. Przewód pokarmowy: tak jak w przypadku innych NLPZ, najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczyły zaburzeń żołądka i jelit. Szczególnie u osób w podeszłym wieku może wystąpić choroba wrzodowa żołądka, perforacja lub krwawienia z żołądka i (lub) dwunastnicy, w niektórych przypadkach ze skutkiem śmiertelnym Po zastosowaniu produktu leczniczego występowały: nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, ból w podbrzuszu, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy oraz choroby Leśniowskiego-Crohna. Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka. Po zastosowaniu leków z grupy NLPZ obserwowano obrzęki, nadciśnienie krwi i niewydolność serca.
Tak jak w przypadku innych NLPZ mogą wystąpić następujące działania niepożądane: jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, głównie u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej; oraz reakcje hematologiczne (plamica, niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna, rzadko agranulocytoza i hipoplazja szpiku). Reakcje pęcherzowe łącznie z zespołem Stevensa Johnsona i toksycznym martwiczym oddzielaniem się naskórka (bardzo rzadko). Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwałe w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorowości tętniczej (np. zawał serca lub udar). Aktualizacja: Dexak 28.04.2015; Dexak SL 02.2016 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Berlin -Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Dexak; tabletki powlekane 25 mg: 12419; Dexak SL, 25 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego: 18370. Leki dostępne bez recepty (OTC). Pełna informacja o lekach dostępna na żądanie. Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o. o. , ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, tel. 22 566 21 00

REKLAMA
REKLAMA