Jak długo powinno się stosować antybiotyki w zapaleniu ucha? | farmacja.pl

Jak długo powinno się stosować antybiotyki w zapaleniu ucha?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-24 08:15:57 /

Badania wykazały, że 10-dniowy okres podawania antybiotyków u dzieci z zapaleniem ucha sprzyja lepszym efektom klinicznym.

Ostre zapalenie ucha środkowego jest infekcją bakteryjną dotykającą średnio 3 na 4 dzieci w ciągu pierwszego roku życia. Równocześnie jest najczęstszą przyczyną wprowadzenia antybiotykoterapii u niemowląt i małych dzieci. Ze względu na nadużycie antybiotyków i rosnącą oporność bakterii sprawdzono, czy skrócenie czasu antybiotykoterapii będzie tak samo skuteczne, a jednocześnie pozwoli na zmniejszenie oporności bakterii i redukcję występowania działań niepożądanych.

520 dzieci w wieku 9-23 m.ż. zostało przydzielonych w sposób losowy do jednej z dwóch grup: standardowej 10-dniowej terapii amoksycyliną z kwasem klawulanowym oraz krótszej 5-dniowej antybiotykoterapii połączonej z 5-dniowym okresem podawania placebo. Badanie było podwójnie zaślepione.
Udowodniono, że 5-dniowy okres podawania antybiotyków nie tylko nie jest tak samo skuteczny co 10-dniowy, ale także ryzyko nieskuteczności terapii jest dwukrotnie wyższe w przypadku krótszej antybiotykoterapii (34% vs 16%). Co więcej, liczba szczepów bakterii opornych na antybiotyki wyizolowanych z nosogardzieli nie zmniejszyła się, jak to było zakładane, ze względu na krótszy czas podawania leku. Nie zaobserwowano również żadnej różnicy w częstości występowania działań niepożądanych, takich jak biegunka czy pieluszkowe zapalenie skóry.

Wyniki tego badania wyraźnie pokazują, że leczenie zapalenia ucha środkowego u dzieci antybiotykami podawanymi przez 5 dni nie dostarcza żadnych większych korzyści w porównaniu do leczenia 10-dniowego. Dłuższy okres antybiotykoterapii u dzieci do 23 m.ż. powinien w dalszym ciągu zostać standardem.

Źródło: www.sciencedaily.com

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj