REKLAMA
Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 9 października 2019

Jak działa filmogen z proantocyjanidynami i taninami w katarze

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Standardowa terapia kataru i dolegliwości związanych ze stanem zapalnym zatok znana jest wszystkim i obejmuje przede wszystkim niwelowanie nieprzyjemnych objawów.

(fot. shutterstock)

Niestety – nierzadko posiada ona spore ograniczenia, dotyczące zarówno czasu stosowania, jak i faktu – kto może z niej skorzystać, a kto nie. Mając to na uwadze, warto przyjrzeć się innowacyjnemu spojrzeniu na problem nieżytu nosa i zatok. Mowa tu o filmogenie – nowoczesnemu rozwiązaniu problemu kataru infekcyjnego.

REKLAMA
REKLAMA

PODŁOŻE PATOFIZJOLOGICZNE NIEŻYTU NOSA I ZATOK

Wraz ze zbliżającym się sezonem infekcyjnym wzrastać będzie ilość pacjentów dotkniętych problemami nieżytu nosa i zatok. Statystyki medyczne jasno pokazują, iż problem przeziębienia i infekcji górnych dróg oddechowych jest zjawiskiem niezwykle powszechnym. Corocznie dotyka on blisko 20% populacji [1]. Co więcej – duża liczba pacjentów może doświadczyć tych chorób nawet kilka razy w ciągu roku [2].
Pomimo że schorzenia górnych dróg oddechowych mają z medycznego punktu widzenia dość łagodny przebieg, to jednak ich objawy mogą być dla pacjentów nieprzyjemne [3]. Obejmują one ból głowy, ból gardła, katar, kaszel, przekrwienie błony śluzowej nosa i podwyższoną temperaturę [1]. Powodem takiego stanu rzeczy jest w większości przypadków infekcja wirusowa (rinowirusem, koronawirusem lub też wirusem grypy bądź paragrypy) [1,2]. Wyjątek stanowią schorzenia, będące następstwem przedłużającego się kontaktu wirusów z nabłonkiem dróg oddechowych. Do takich należy, chociażby zapalenie zatok przynosowych, gdzie dużą rolę w patogenezie tej jednostki chorobowej odgrywają bakterie. Wśród nich wyróżnić należy, chociażby Haemophilus influenzae, Streptococci oraz Staphylococcus aureus [3].

Inicjacja wirusowa zaczyna się w momencie wniknięcia do organizmu już kilku jednostek wirusa. Stanowią one podstawę do dalszego namnażania się wirionów w obrębie nabłonka górnych dróg oddechowych [1]. Replikacja kolejnych komórek wirusa powoduje uszkodzenie komórek gospodarza, co z kolei prowadzi do naruszenia integralności błony śluzowej, wyścielającej powierzchnię nosa i zatok [1]. Proces ten stanowi niejako podstawę rozwoju nadkażenia bakteryjnego, gdyż uszkodzony nabłonek jest punktem uchwytu dla bytujących w drogach oddechowych bakterii. Wyraźnie widać zatem, że infekcja bakteryjna jest w dużym stopniu bezpośrednio związana z zakażeniem wirusowym.
W tym samym czasie rozwijająca się infekcja wirusowa prowadzi do rozregulowania prawidłowości działania aparatu śluzowo-rzęskowego [1]. Konsekwencją tego jest dłuższy kontakt komórek bakteryjnych z uszkodzoną już wcześniej błoną śluzową, co stanowi drugi element wspomagający rozwój nadkażenia. Jeśli dołączyć do tego upośledzenie inicjacji przez wirusy prawidłowej odpowiedzi immunologicznej (zmniejszają aktywność makrofagów i ilość uwalnianych cytokin) otrzymujemy pełen obraz synergizmu
w ramach infekcyjności wirusów i bakterii [1].
Logicznym wydaje się zatem stworzenie mechanizmu, który niósłby ze sobą zarówno działanie przeciwwirusowe, jak i przeciwbakteryjne w kontekście leczenia kataru i dolegliwości związanych z zapaleniem zatok. Takie właśnie innowacyjne rozwiązanie zaproponował Ravi Shrivastava, kiedy to w 2013 przeprowadził badania preparatu, opartego o filmogen [1].

FILMOGEN – CZYM JEST TEN TAJEMNICZO BRZMIĄCY TERMIN

Dr Ravi Shrivastava przedstawiając światu filmogen, dał nam niejako alternatywę dla klasycznych terapii chorób górnych dróg oddechowych. Bazą filmogenu jest nic innego jak glicerol – znana od dawna substancja. W tym jednak przypadku wykorzystuje się jej wysoką aktywność osmotyczną. Zadaniem glicerolu jest odciąganie wody z głębszych warstw błony śluzowej nosa i zatok, a następnie translokacja jej do warstwy powierzchniowej [1,4]. Równocześnie z wodą zgodnie z prawami osmotycznymi podążają cząsteczki wirusów i bakterii, co pozwala na ich efektywniejsze usunięcie z powierzchni nabłonka.
Dlaczego zatem nie wykorzystać w tym celu wysoko stężonych roztworów soli? Przewaga glicerolu w tej kwestii wynika z faktu, że bardzo wysokie stężenia soli mogą działać drażniąco na śluzówkę, a zdolność osmotyczna glicerolu jest nawet kilkukrotnie większa od jej roztworów [1].
Glicerol indukuje zatem silny wysięk płynów z wewnętrznych warstw śluzówki, co jednocześnie usuwa z nich niezwiązane komórki drobnoustrojów, a dodatkowo nawilża i tak już podrażnioną warstwę zewnętrzną nabłonka [1]. Odciąganie nadmiaru płynu z wewnętrznych warstw sprzyja również jednocześnie jego usunięciu z organizmu, a tym samym odblokowaniu przestrzeni nosa i zatok [4].

Filmogen to jednak nie tylko glicerol. W jego skład wchodzą także dodatkowo taniny (garbniki), a wśród nich m.in. proantocyjanidyny [1,4]. Taniny to wielkocząsteczkowe składniki ekstraktów roślinnych, które odznaczają się wysokim powinowactwem do niektórych białek [1,5]. Z tą właściwością wiąże się zarówno ich działanie przeciwwirusowe, jak i przeciwbakteryjne:

 • Przeciwwirusowe – gdyż wiążąc się z cząsteczką wirusa uniemożliwiają mu wniknięcie do wnętrze komórki gospodarza. Prowadzi to do zahamowania dalszego postępu infekcji [1]
 • Przeciwbakteryjne – gdyż taniny wchodzą w interakcję ze specyficznymi polisacharydami, obecnymi na powierzchni bakteryjnej ściany komórkowej. Ta reakcja prowadzi do uszkodzenia zewnętrznej struktury komórki bakteryjnej, czego konsekwencją jest jej zniszczenie [4].

Ta umiejętność jest szczególnie ważna w kontekście zapalenia zatok. W przebiegu tego schorzenia dochodzi do zablokowania ujścia zatok tzw. biofilmem, na który składają się cząsteczki bakterii (15%) i składniki matrycy (białka, itp.) [5]. Zablokowanie światła tych wąskich kanałów skutkuje niekontrolowanym rozwojem infekcji wewnątrz zatoki. Filmogen, bogaty w roślinne taniny pomaga w „rozbiciu” biofilmu i udrożnieniu ujścia zatok [5]. Z punktu widzenia pacjenta i odczuwania przez niego objawów – dochodzi do zmniejszenia ciśnienia wewnątrz zatok, a najbardziej widocznym tego przejawem jest zmniejszenie bólu [1,4,5].  Wspomniana redukcja bólu następuje już w 2-3 dniu stosowania filmogenu, a stan zdrowia pacjenta ulega wyraźnej poprawie 3 dnia [5].

Udoskonaleniem pierwotnego składu filmogenu jest dodana do niego hydroksypropyloceluloza. Jej zadaniem jest zwiększenie lepkości preparatu, co sprawia, iż wydłużeniu ulega czas jego kontaktu z powierzchnią nabłonka – nawet do kilu godzin [4].

ZASTOSOWANIE FILMOGENU W PRAKTYCE

Badania doktora Ravi Shrivastavy doprowadziły do odkrycia, które konkretne rośliny są bogate w garbniki (taniny) o szczególnych właściwościach antyseptycznych. I tak należą do nich:

 • Eukaliptus
 • Rozmaryn
 • Tymianek
 • Mięta [4].

Filmogen na bazie glicerolu, zawierający taniny olejków roślinnych wymienionych wyżej roślin spotkać można w wyrobie medycznym Sinulan Express forte. Efektywnie wspomaga on proces udrażniania nosa i łagodzenia bólu zatok w przebiegu zapalenia zatok.
Zaletą filmogenu, a przy tym preparatu Sinulan Express forte jest fakt, iż:

 • Nie wysusza i nie podrażnia on śluzówki nosa i zatok
 • Może być stosowany dłużej niż 7 dni, bez obaw o działania niepożądane bądź efekt przyzwyczajenia
 • Może być bezpiecznie stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią
 • Nie wykazuje żadnych skutków niepożądanych i jest wysoce bezpieczny
 • Nawilża nabłonek dróg oddechowych, usuwając jednocześnie cząsteczki wirusów, zanim dostaną się one do wnętrza komórki
 • Rozbija biofilm bakteryjny w ujściach zatok, usprawniając ich oczyszczanie [1,4,5].

Warto zatem polecać go pacjentom powyżej 12 r.ż., którzy skarżą się na katar i objawy zapalenia zatok – będące nawet już w fazie przewlekłej. Jest on również ciekawym rozwiązaniem dla chorych, poszukujących naturalnych i popartych badaniami rozwiązań na problemy z zatokami.

mgr farm. Mateusz Jabłoński

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Literatura:

 1. Innovative scientific concept of topical virus glycoprotein inhibitors incorporated in hyperosmotic glycerol revolutionizes future prospects in the treatment of viral and bacterial throat infections, M. Rousse, N. Cucuat, C. Janicot, R. Shrivastava, International Journal of Pharmaceutical sciences and drug research, 2014; 6(1): 01-11
 2. Rationale for treatment of common cold and flu with multi-ingredient combination products for multi-symptom relief in adults, Ron Eccles, Ingo Fietze, Uwe-Bernd Rose, Open Journal of Respiratory Diseases, 2014, 4, 73-82
 3. Captomucil – isotonic/hypertonic decongestant nasal spray containing vegetal chitosan, Pharmaceutical & Dietetic Contract Manufacturing
 4. Nowa generacja miejscowej terapii przeciwwirusowej zastosowanej do leczenia nieżytu nosa, zapalenia zatok i zapalenia gardła, dostępna w Europie, Kamil Żarłok, Lek w Polsce, Vol 25, Nr 11/12’15 (294/295)
 5. Comparison of a hypertonic tannin-rich solution vs 3% NaCl solution as treatment for rhinosinusitis, Ravi Shrivastava, Swity Deshmukh, Monika Rousse, American Journal of Pharmtech Research, 2013; 3(2)
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych