Jak kontrolować wodę oczyszczoną w recepturze aptecznej? | farmacja.pl

Jak kontrolować wodę oczyszczoną w recepturze aptecznej?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-10-25 09:50:00 /

Zgodnie z treścią Farmakopei Polskiej Wydanie X Tom II jakość wody wytwarzanej w aptece powinna być poddawana kontroli. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina co ile dni należy kontrolować jakość takiej wody i jakie wymogi musi spełniać woda kupiona w hurtowni.

- Przypominam, że zgodnie z art. 86. ust. 1 apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne, o których mowa w ust. 2. W myśl art. 86. ust. 2 nazwa apteka zastrzeżona jest wyłącznie dla miejsca świadczenia usług farmaceutycznych obejmujących, m.in.: sporządzanie leków recepturowych, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta, a w przypadku recepty na lek recepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej "wydać natychmiast" - w ciągu 4 godzin oraz sporządzenie leków aptecznych. Art. 87. ust. 2. ww. ustawy stanowi, że apteki ogólnodostępne przeznaczone są do, m.in.: zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły, o których mowa w art. 86 ust. 8. - czytamy na stronie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

WIF przypomina, że w odniesieniu do wody oczyszczonej dopuszcza się używanie do receptury aptecznej wody otrzymanej w aptece, odpowiadającej wymaganiom ustalonym u aktualnie obowiązującej Farmakopei Polskiej Wydanie X oraz wody oczyszczonej Aqua purificata kupowanej w hurtowni farmaceutycznej w butelkach.

Zgodnie z treścią zawartą w Farmakopei Polskiej Wydanie X Tom II (str. 4034) jakość wody wytwarzanej w aptece powinna być poddawana kontroli, której częstotliwość zależna jest od objętości wody wytwarzanej przez destylator:
- do 25 litrów dziennie – nie rzadziej niż co 90 dni,
- od 25 litrów do 150 litrów dziennie – nie rzadziej niż co 30 dni,
- ponad 150 litrów dziennie – zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Kontrolę jakości wody do bezpośredniego użycia należy również przeprowadzić po likwidacji każdej awarii urządzenia.

Woda oczyszczona w pojemnikach używana jako rozpuszczalnik do sporządzania leków niejałowych i jałowych spełnia następujące wymagania dodatkowe:

- spełnia wymagania badania jałowości,
- przechowywana jest w pojemnikach o pojemności nie większej niż 1000 ml, zapewniających utrzymywanie jałowości nie dłużej niż 16 godz. po otwarciu pojemnika.

Źródło: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj