REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 3 września 2018

Jak pomóc pacjentowi cierpiącemu na ,,łokieć tenisisty”?

Do podstawowych metod leczenia tego schorzenia należy uśmierzenie bólu za pomocą farmakoterapii, a także fizyko- i fizjoterapia, które mają na celu zmniejszenie dolegliwości pacjenta, wzmocnienie siły mięśni i utrzymanie prawidłowego funkcjonowania kończyny.

Opis przypadku

 Do apteki przychodzi Pani Maria, kobieta w wieku około 65 lat. Obecnie emerytka, wcześniej wiele lat pracowała jako szwaczka. Pacjentka zgłasza, że od kilku miesięcy cierpi na poważne dolegliwości bólowe w okolicy łokci. Ból promieniuje do przedramienia i ramienia, dodatkowo Pani Maria obserwuje u siebie osłabienie siły nadgarstka. Zapytana o dotychczasowe postępowanie mówi, że odwiedziła już ortopedę. Zdiagnozował on chorobę nazywaną „łokciem tenisisty”. Lekarz zalecił pacjentce zakup stabilizatorów na łokcie oraz rozpisał cykl zabiegów fizjoterapeutycznych i fizykoterapeutycznych. Niestety ortopeda nie wdrożył żadnego dodatkowego postepowania przeciwbólowego, a pacjentka narzeka, że dolegliwości ostatnimi czasy mocno się nasiliły, utrudniając jej codzienne funkcjonowanie. Poza tym na termin zabiegów musi poczekać jeszcze kilka tygodni.

REKLAMA

Zapytana przez farmaceutę o występowanie u niej innych chorób przewlekłych, pacjentka zgłasza, że od lat leczy się na nadciśnienie.  Wspomina też, że kilka miesięcy temu chorowała również na zapalenie żołądka i od tamtego czasu musi bardzo uważać na stosowane leki, szczególnie te przeciwbólowe, ponieważ mogą jej podrażnić żołądek. Poza tym kobieta nie zgłasza żadnych innych dolegliwości, chorób przewlekłych ani leków przyjmowanych na stałe.

REKLAMA

Rozwiązanie

 Zgodnie z diagnozą ortopedy pacjentka cierpi z powodu schorzenia potocznie nazywanego „łokciem tenisisty” (łac. lateral epicondylitis). Charakterystyczny dla tego stanu jest ból w okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Dodatkowo mogą wystąpić zaburzenia funkcji kończyny [1]. Dolegliwości odczuwane przez pacjentkę są wynikiem zmian zwyrodnieniowych w obrębie ścięgien mięśni nazywanych prostownikami nadgarstka [1,2].

Podobnych symptomów doświadcza około 1-3% całej populacji, a ich występowanie jest wiązane z wiekiem, lokalnym niedokrwieniem, ale przede wszystkim mechanicznym przeciążeniem [1].

U Pani Marii do rozwoju choroby doszło najprawdopodobniej w wyniku wieloletniego wykonywania zawodu szwaczki, co doprowadziło do powtarzających się mikrourazów składających się na rozwój trwałego uszkodzenia.

Do podstawowych metod leczenia tego schorzenia należy uśmierzenie bólu za pomocą farmakoterapii, a także fizyko- i fizjoterapia, które mają na celu zmniejszenie dolegliwości pacjenta, wzmocnienie siły mięśni i utrzymanie prawidłowego funkcjonowania kończyny [2].

Zalecenia

Ze względu na zgłaszane przez pacjentkę dolegliwości bólowe i długi czas oczekiwania na zabiegi można jej zaproponować lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Jednak z uwagi na wcześniejsze problemy żołądkowe najlepszym wyborem dla kobiety będzie zastosowanie preparatu działającego miejscowo. Postępowanie takie jest równie skuteczne co terapia doustna vs. ibuprofen 200 mg, a przy tym zmniejsza  ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych typowych dla niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) podawanych drogą doustną m.in. ze strony przewodu pokarmowego czy układu krążenia. Wytyczne wielu Towarzystw Naukowych (m.in. American Academy of Orthopaedic Surgeons) rekomendują miejscowe stosowanie NLPZ w leczeniu bólu towarzyszącego zmianom zwyrodnieniowym [3].

Pani Marii możemy zaproponować żel zawierającą w swoim składzie diklofenak. To substancja chemiczna, która jest szeroko przebadanym lekiem przeciwbólowym w odniesieniu do chorób w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego, a dodatkowo posiada silną komponentę przeciwzapalną. Główny mechanizm działania diklofenaku jest związany z blokadą izoenzymów cyklooksygenaz COX-1 i COX-2 oraz hamowaniem syntezy prostaglandyn. Co więcej, badania ostatnich lat wskazują na możliwość udziału dodatkowych mechanizmów w efekcie analgetycznym diklofenaku podawanego miejscowo (m.in. antagonizm w stosunku receptorów NMDA, blokowanie kanałów sodowych). To wszystko przyczynia się do wzmocnienia siły działania przeciwbólowego [4,5]. Miejscowe podawanie diklofenaku jest skuteczne także ze względu na jego dobre przenikanie przez błony biologiczne i osiąganie wysokich stężeń w tkankach objętych stanem zapalnym. Terapia miejscowa przy zastosowaniu tej substancji czynnej została oceniona w badaniach klinicznych na bezpieczną i dobrze tolerowaną przez pacjentów [6,7].

Na rynku dostępne są preparaty do stosowania miejscowego zawierające różne stężenia diklofenaku. Ze względu na nasilony charakter dolegliwości bólowych pacjentce możemy zaproponować Voltaren MAX, ponieważ posiada największą dawkę substancji czynnej w formie do podania miejscowego – 23,2 mg/g. Lek jest dostępny w postaci żelu – co więcejwykazuje dodatkowe działanie chłodzące i kojące oraz zapewnia dobre przenikanie do tkanek położonych głębiej. Dzięki wyższej dawce substancji czynnej działa on nawet do 12 godzin, dlatego może być stosowany dwa razy dziennie – rano i wieczorem [8,9].

Alternatywą może być klasyczny Voltaren Emulgel 1%, który obecnie dostępny jest w nowej wygodnej formie podania ze specjalnym aplikatorem, pomagającym w nałożeniu produktu i zapewniającym higienę rąk, dzięki czemu można go zastosować w każdej sytuacji. Poza tym forma ta pozwala na wcieranie żelu podczas aplikacji, które jak udowodniono prowadzi do przyspieszenia i zwiększenia przenikania substancji czynnej do tkanek objętych procesem chorobowym [10]. Warto także zwrócić uwagę na specjalnie opracowaną formułę preparatu EmulGel, stanowiącego nietłuste połączenie żelu i kremu (Emulgel – lipidy zawieszone w hydrożelu). Taki rodzaj podłoża nawilża skórę, nie pozostawia tłustego filmu, a jednocześnie ułatwia rozprowadzenie produktu na skórze i przyspiesza wchłanianie substancji czynnej.

Voltaren Emulgel 1% zawiera w swoim składzie diklofenak w dawce 10mg/g, należy go stosować 3 do 4 razy dziennie dla zapewnienia optymalnego efektu działania [11].

Informacja o leku

Opracowała mgr farm. Iwona Napierała

Piśmiennictwo:

 1. Kuncewicz E, Samborski W. Aktualny stan wiedzy na temat patomechanizmu tzw. łokcia tenisisty. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2008; 54(3): 48-53.
 2. Siminska J i in. Łokieć tenisisty – przegląd wybranych metod fizykalnych, metod zaopatrzenia ortopedycznego i masażu. Journal of Education, Helath and Sport 2015; 5(2): 269-280.
 3. Zajączkowska R. Miejscowe leczenie bólu. Medycyna Praktyczna; https://www.mp.pl/bol/badania/96492,miejscowe-leczenie-bolu (data wejścia 21-07-2018).
 4. Nair B., Taylor-Gjevre R., A Review of Topical Diclofenac Use in Musculoskeletal Disease. Pharmaceuticals 2010, 3, 1892-1908.
 5. Woroń J. i in. Porównanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Medycyna po Dyplomie 2011; 6(183): 55-63.
 6. Banning M. Topical diclofenac: Clinical effectiveness and current uses in osteoarthritis of the knee and soft tissue injuries. Expert Opinion on Pharmacotherapy. 2008; 9(16): 2921-2929.
 7. Rogers NV, Rowland K. Alternatywa dla doustnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych w ostrym urazie w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego. The Journal of Family Practice 2011; 60(3): 147-148.
 8. Charakterystyka Produktu Leczniczego Voltaren MAX 12/2015.
 9. Haroutiunian A, Drennan D.A, Lipman A.G., Topical NSAID Therapy for Musculoskeletal Pain, Pain Medicine 2010; 11: 535–549.
 10. Hasler-Nguyen N, Fotopoulos F. BMC Research Notes 2012; 5: 321.
 11. Charakterystyka Produktu Leczniczego Voltaren Emulgel 01/2018.
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz