REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 25 września 2018

Jak rozpoznać pacjenta na narkotykowym “haju”?

Artykuł pochodzi z serwisu

Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, która zajmuje się zaopatrywaniem ludności w produkty lecznicze i artykuły przeznaczenia medycznego. W asortymencie aptecznym znajduje się wiele leków wywołujących różne efekty ze strony OUN, a niektóre z nich są dostępne nawet bez recepty lekarskiej. Stwarza to ryzyko zażywania leków w celach “rekreacyjnych”. Podczas nocnych dyżurów można spotkać pacjentów, którzy są pod wpływem narkotyków lub silnie działających leków. 

REKLAMA

Farmaceuta jako wykwalifikowany specjalista powinien zwracać uwagę na sytuacje, kiedy pacjent jest nietrzeźwy. Jak zatem rozpoznać osobę na narkotykowym “haju”? W jakich przypadkach istnieją uzasadnione podejrzenia, że pacjent kupuje leki, aby zastosować je niezgodnie z zaleceniami? W celu udzielenia odpowiedzi na te pytania, przedstawiam listę wybranych przeze mnie leków oraz narkotyków, które mogą być przyczyną nietypowego zachowania się kogoś w aptece…

REKLAMA

1.   Marihuana/haszysz

 

Szerokie źrenice, przekrwione spojówki, nieuzasadniony śmiech, gadatliwość, pobudzenie lub spowolnienie mówienia oraz napady żarłoczności, to charakterystyczne objawy osoby znajdującej się pod wpływem marihuany, czyli suszu kwiatów konopi siewnych (łac. Cannabis sativa). Jest ona najczęściej palona, jednak to nie jedyna forma przyjmowania tego popularnego narkotyku. W internecie można spotkać poradniki jak zażywać marihuanę na wiele rozmaitych sposobów. Częstą praktyką jest np. wypiekanie ciastek czy przyrządzanie innych potraw z dodatkiem tej substancji.

 

2.   Amfetamina

 

Amfetaminę przyjmuje się najczęściej poprzez wciąganie sproszkowanej substancji na błony śluzowe nosa. Jest zażywana również drogą doustną, np. poprzez rozpuszczanie w drinkach. W ostatnim czasie, głównie przez rosnącą popularność innych narkotyków, w tym mefedronu, jest rzadziej stosowana. Osoba po zażyciu tego narkotyku wykazuje wzmożoną aktywność, ma ewidentnie rozszerzone źrenice, charakterystyczny jest słowotok, brak koncentracji, zaś najbardziej charakterystyczne jest pobudzenie ruchowe oraz tiki nerwowe. Objawy te mogą świadczyć o tym, że pacjent jest pod wpływem amfetaminy.

 

3.   Pseudoefedryna

 

Czasem zdarza się pacjent, który regularnie kupuje lek zawierający pseudoefedrynę. Jeśli robi to systematycznie, przez dłuższy czas – mogą pojawić się podejrzenia, że przyjmuje tę substancję niezgodnie ze wskazaniem. Kiedy zauważymy również, że jest wyraźnie pobudzony, blady i ma podkrążone oczy, można podejrzewać, że nadużywa pseudoefedryny. Jest to amina o działaniu sympatykomimetycznym, słabszym od amfetaminy. W porównaniu z efedryną, charakteryzuje się znacznie mniejszą zdolnością wywoływania tachykardii i podwyższania ciśnienia skurczowego oraz wyraźnie słabiej pobudza OUN.

 

4.   LSD

 

Rozszerzone źrenice, suche usta, nieobecny wzrok, halucynacje wzrokowe i słuchowe, zachowanie agresywne i zaburzenia świadomości – mogą świadczyć o tym, że pacjent jest pod wpływem tej substancji. Dietyloamid kwasu lizergowego (LSD) charakteryzuje interesująca forma podania. Jest często stosowany w postaci nasączonych nim papierków (bibułek) wkładanych pod język, które zazwyczaj są ozdobione różnorodnymi, kolorowymi obrazkami.

 

5.   Benzodiazepiny

 

Do tej grupy należy wiele leków dostępnych w aptece, takich jak alprazolam, diazepam i klonazepam. Czasem są nadużywane przez pacjentów i wykorzystywane w celach “relaksacyjnych” a nie leczniczych. Osoba, którą charakteryzuje obojętność, zadowolenie, senność, bełkotliwa mowa czy oszołomienie, mogła zażyć jedną z benzodiazepin. Warto zaznaczyć, że niekiedy, nawet po jednorazowym zażyciu mogą pojawić się u pacjentów tzw. reakcje paradoksalne, objawiające się nadmierną pobudliwością, agresją czy wrogością.

Benzodiazepiny są często przepisywane przy problemach natury psychiatrycznej, niestety wykazują silne właściwości uzależniające. Ze względu na to istnieje ryzyko, że pacjent wróci po jeden z tych medykamentów już po zakończonej terapii…

 

6.   Dekstrometorfan

 

Jest to pochodna morfiny o działaniu przeciwkaszlowym, zdarzają się jednak przypadki stosowania tej substancji w celach pozamedycznych. Pacjent, który przedawkował ten lek, wydaje się być pobudzony, gadatliwy i wykonuje niezborne ruchy. Można zaobserwować u niego zaburzenia mowy, opóźnienie reakcji oraz rozszerzone źrenice. Lek ten dodatkowo, w większych dawkach, powoduje senność, zawroty głowy a nawet halucynacje.

 

7.   Kodeina

 

W Polsce jest ujęta w klasyfikacji środków odurzających. Jest lekiem z grupy opioidów i wykazuje wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Warto pamiętać, że kodeina jest w ok. 10% metabolizowana do morfiny. W wysokich dawkach zmniejsza wrażliwość na przykre doznania, spowalnia perystaltykę żołądka i jelit, powoduje zanik odczuwania głodu. Pacjent może skarżyć się na zaparcia. Charakteryzuje go zazwyczaj dobry nastrój, zawroty głowy, euforia, apatia, nadmierne uspokojenie, reakcje alergiczne oraz świąd skóry.

 

8.   Benzydamina

 

Młody mężczyzna kupujący w aptece preparat stosowany do higieny kobiecych miejsc intymnych? Myślę, że w takim momencie każdemu “zapali się czerwona lampka”. Narkomani przyjmują benzydaminę (obecną w tych preparatach) doustnie, w postaci roztworu chlorowodorku benzydaminy. W dużym stopniu przenika ona przez barierę krew-mózg, powodując między innymi, pobudzenie ruchowe, halucynacje oraz znaczny niepokój.  Kontakt z taką osobą jest utrudniony, źrenice jej są nieco szersze, osoba ewidentnie podekscytowana.

 

 

 

Piśmiennictwo:

 

 • Kapka-Skrzypczak, Lucyna, et al. “Dopalacze-stan aktualny i wytyczne na przyszłość”, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu4 (2011).
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz