Autor: sbort Opublikowano: 22 maja 2017

Jak się wpuści wilka do owczarni, trudno go przepędzić

– Z punktu widzenia lekarza i byłego wiceministra, który chciał podobne rozwiązanie wprowadzić dużo wcześniej, gratuluję obecnemu rządowi – mówi w Gazecie Lubuskiej Marek Twardowski, prezes Lubuskiego Związku Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej Porozumienie Zielonogórskie. – Na tym rynku nie może panować wolna amerykanka, apteka to nie sklep, ale placówka służby zdrowia, gdzie wykwalifikowana osoba sprzedaje leki na receptę. W większości krajów Unii obowiązuje standard, że jedna apteka przypada na trzy, cztery tysiące mieszkańców, co gwarantuje dostępność leków, a z drugiej gwarantuje aptekarzowi godziwe funkcjonowanie. W Polsce puszczono wszystko na żywioł.

Z kolei właścicielka niewielkie apteki w Słubicach twierdzi, że jej obecna praca to walka o utrzymanie.

– Nie mogę mieć towaru, takiego jakiego chcę na rabat, bo pani po drugiej stronie słuchawki mówi mi ironicznym głosem: „Jak pani będzie dwoma tirami w ciągu tygodnia od nas wyjeżdżać, to pani rabacik dostanie…”. Jakie więc mam szanse przy aptekach sieciowych? Ktoś, kto ma dwieście aptek, dyktuje prawa i my nie mamy nic do powiedzenia. Dostaje 20 procent rabatu i ma niższe ceny.

– Sieci stać na to, aby nawet przez kilka lat stosować ceny dumpingowe, aby zniszczyć konkurencję – tłumaczy Twardowski. – A później może dojść do tego, co stało się w Szwecji, gdzie apteki narzucały państwu ceny leków refundowanych. Nowe regulacje nie spowodują podwyżek cen, gdyż istota polega na sprzedaży leków refundowanych. A tzw. suplementy diety? Na ich temat mam swoje zdanie.

Innego zdania są jednak pracownicy aptek sieciowych.

– Przecież to głupota – denerwuje się pracownica jednej z nich. – Sieciówki zatrudniają znacznie więcej ludzi, to miejsca pracy. Małe jest może i piękne, ale duży może więcej. Dzięki skali działalności możemy ludziom zaoferować niższe ceny, a wszyscy wiemy, jak drogie są w Polsce lekarstwa i ilu ludzi nie stać na ich wykupienie. Dlaczego władza nie patrzy na nich, a na interes farmaceutów.

– Jest druga strona medalu tej ustawy – mówi Jagna Wrzosek, kierowniczka apteki Jedynka w Słubicach. Ustawa ma chronić nie tylko małe apteki, ale też powstrzymać rozwój zagranicznych sieci aptek w Polsce. Natomiast jedna z największych polskich sieci jest w rękach polskiej firmy. Dobrze, że ta ustawa wejdzie, ale nie wiem, na ile zmieni rynek apteczny. Gdyby ta ustawa weszła 10- 15 lat temu… Z jednej strony dobrze, że jest konkurencja, że jest walka o pacjenta cenami – to jest z korzyścią dla klientów, ale z drugiej strony marże, chociażby na lekach refundowanych, są tak niskie, że apteki nie są w stanie normalnie funkcjonować sprzedając wyłącznie leki. Zupełnie inaczej funkcjonujemy niż apteki niemieckie, gdzie od wielu lat są właśnie takie uregulowania prawne, że apteka należy tylko do aptekarza, że może mieć maksimum cztery czy pięć aptek.

Przedstawiciele pracodawców podkreślają, że nowelizacja ustawy o prawie farmaceutycznym może być niezgodna z Konstytucją RP.

– Jak się wpuści wilka do owczarni, trudno go przepędzić – podsumowuje nowosolski aptekarz. – Mówię o grupie aptek sieciowych. Wypierają małe apteki, gdzie klient jest człowiekiem, a nie petentem.

Więcej na ten temat na stronach Gazety Lubuskiej.

Źródło: gazetalubuska.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie wchodzą przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie ulegają przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz