REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 30 czerwca 2020

Jak w aptece zminimalizować liczbę alertów z systemu PLMVS?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

30 czerwca 2020 r. kończy się okres przejściowy dotyczącego implementacji dyrektywy antyfałszywkowej (czytaj więcej: Od 1 lipca nowe kary dla aptek. Trwa ankieta…). W celu zagwarantowania prawidłowego stosowania przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz zmniejszenia liczby alertów skutkujących brakiem możliwości wydania leków pacjentom, Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że:

  • skanowaniu i weryfikacji oryginalności podlegają leki o kategoriach dostępności Rp, Rpz, Rpw i Lz.
  • skanowaniu, weryfikacji oraz wycofaniu identyfikatora (kodu) podlega każde opakowanie;
  • weryfikacji oryginalności nie podlegają leki o kategorii OTC (z wyjątkiem leków zawierających omeprazol w dawce 20 mg)

Jak zminimalizować liczbę błędów?

Ze względu na występowanie znacznej liczby błędów polegających na zamianie wielkości liter związanych z wciśnięciem klawisza Caps Lock lub błędnej konfiguracji skanera, Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje przeprowadzenie następujących czynności:

  • aktualizacji systemu aptecznego KS-AOW co najmniej do wersji 2019.3.0.0;
  • weryfikacji prawidłowości konfiguracji skanera 2D;
  • do czasu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania i konfiguracji skanerów zaleca się unikanie używania klawisza Caps Lock ze względu na każdorazowe generowanie alertu na skutek zamiany wielkości liter.

Zdaniem NIA przeprowadzenie powyższych czynności pozwoli na znaczące zmniejszenie liczby alertów oraz uniknięcie przeprowadzenia procedury wyjaśniającej skutkującej brakiem możliwości wydania leku pacjentowi.

REKLAMA

Weryfikacja już na etapie dostawy do apteki?

W celu wyeliminowania przypadków występowania alertów skutkujących brakiem możliwości wydania leku pacjentowi podczas jego obsługi, Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje weryfikację oryginalności (bez wycofania identyfikatora) na etapie przyjęcia dostaw. Jednocześnie NIA przypominamy również, że po wycofaniu unikalnego identyfikatora jego przywrócenie jest możliwe przez 10 dni (czytaj więcej: Farmaceuta ma 10 dni na przywrócenie aktywnego statusu leku w PLMVS).

REKLAMA

– Jednocześnie informujemy o pracach prowadzonych przez Fundację KOWAL mających na celu szybką analizę alertów, generowanych niezależnie od aptek oraz przesyłanie informacji do aptek w sposób maksymalnie skracających czas oczekiwania. W celu usprawnienia komunikacji zalecamy korzystanie z adresów e-mail podanych podczas uzyskiwania certyfikatu dostępowego do systemu weryfikacji oryginalności leków. Docelowym modelem zarządzania alertami jest przekazywanie informacji o ich przyczynie oraz rekomendowanego sposobu postępowania na te adresy dla każdego wygenerowanego alertu – informuje NIA (czytaj więcej: Odpowiedzi od KOWALA mogą być traktowane jak SPAM. Co z tym zrobić?).

Rady od Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Główny Inspektor Farmaceutyczny zaprezentował na początku tygodnia odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące weryfikacji autentyczności leków. One również mogą pomóc w zminimalizowaniu liczby alertów z systemu PLVMS. Warto pamiętać, że od 1 lipca wchodzą w życie przepisy dotyczące odpowiedzialności, zadań i kar dla uczestników rynku farmaceutycznego, w kontekście funkcjonowania systemu weryfikacji autentyczności leków. Aptekom za nieprawidłowości w weryfikowaniu autentyczności leków grozi kara finansowa nawet do 20 000 zł (czytaj więcej: Jak uniknąć w aptekach błędów przy weryfikacji autentyczności leków?).

Źródło: ŁW/NIA

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych