REKLAMA
Autor: Agnieszka Jeżewska-Żylik Opublikowano: 19 czerwca 2018

Jak wybrać suplement diety wspomagający odchudzanie – czy coś działa?

Artykuł pochodzi z serwisu

Proces odchudzania powinno się indywidualnie dostosować do stanu zdrowia pacjenta, uwzględniać jego możliwości i potrzeby, a także brać pod uwagę wiek, płeć, stopień i typ nadwagi czy otyłości oraz czynniki ryzyka.  Aktualne zasady postępowania terapeutycznego w przypadku nadwagi i otyłości obejmują trzy etapy: leczenie niefarmakologiczne (dieta, aktywność fizyczna i modyfikacja stylu życia), farmakologiczne i chirurgiczne. Uważa się, że farmakoterapia powinna stanowić jedynie część leczenia, a jej głównym założeniem nie jest jedynie redukcja masy ciała, ale również zmniejszenie ryzyka powikłań związanych z otyłością [1]. W tym artykule znajdziesz podsumowanie jak wybrać suplement diety wspomagający odchudzanie.

Zestawienie suplementów diety wspomagających odchudzanie
Jak wybrać suplement diety wspomagający odchudzanie? fot shutterstock

Zdecydowana większość dostępnych na rynku preparatów odchudzających to suplementy diety. W Polsce z przepisu lekarza wydawane są jedynie dwa leki – orlistat i – nowy preparat na rynku- połączenie naltreksonu i bupropionu.

REKLAMA

Jak wybrać suplement diety wspomagający odchudzanie – mechanizm działania

Stymulanty i substancje wpływające na termogenezę

Efedryna i pseudoefedryna

REKLAMA

(niestosowane), kofeina, zielona herbata, synefryna (otrzymywana z Citrus aurantium), jod, guarana

Wpływające na metabolizm tłuszczów/ węglowodanów Kwas hydroksycytrynowy (otrzymywany z Garcinia Cambogia), olej z ogórecznika, kwas gamma linolenowy, L-karnityna/ chrom organiczny, faseolamina
Zwiększające wypełnienie żołądka                       i przyspieszające pasaż jelitowy Błonnik, pektyny, chitozan, glukomannan, beta-glukan, nasiona babki płesznik
Przeczyszczające Kora kruszyny, korzeń rzewienia, liście senesu

Ilość  suplementów diety wspomagających odchudzanie dostępnych na rynku regularnie się zwiększa. Należy pamiętać, że najważniejszą kwestią pozostaje jakość stosowanego suplementu i jego realny wpływ na możliwość redukcji masy ciała pacjenta.

Jak wybrać suplement diety wspomagający odchudzanie – skuteczność

 

Phaseolus vulgaris Niewielka ilość badań, wymaga dalszych dowodów.
Chitozan Niewystarczające dowody na skuteczność
Kofeina Brak dowodów na skuteczność przy długotrwałym stosowaniu
Zielona herbata/ ekstrakt z zielonej herbaty Skuteczność potwierdzona w badaniach
Guarana Brak dowodów na skuteczność
Yerba mate Brak dowodów na skuteczność
Citrus aurantium (pomarańcza gorzka) Wymaga dalszych badań
Yohimbina Brak dowodów na skuteczność
5-HTP ( 5-hydroksy-L-tryptofan) Niewielka ilość badań potwierdzająca skuteczność
CLA Dowody w badaniach na zwierzętach nie zostały potwierdzone w badaniach na ludziach
L-karnityna Brak dowodów na skuteczność
Preparaty chromu Dane sprzeczne
HCA – kwas hydroksycytrynowy Brak badań potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania
Produkty wysokobłonnikowe W badaniach zaobserwowano niewielki (1-2 kg) spadek masy ciała w następstwie stosowania diety wysokobłonnikowej [4,5]

Zajrzyj również do artykułu o lekach: Leki wspomagające odchudzanie – czy takie istnieją?

Na uwagę zwraca brak jasno wyznaczonych rekomendowanych dawek wymienionych powyżej substancji. Tymczasem zbyt małe dawki mogą być przyczyną nieskuteczności zastosowanej suplementacji, zbyt wysokie z kolei nie zawsze są bezpieczne. Przykładowo, zbyt duża ilość preparatów z zielonej herbaty może być przyczyną uszkodzenia wątroby, nadmierna ilość błonnika zmniejsza z kolei wchłanianie równolegle stosowanych leków.

W Polsce poza orlistatem i połączeniem naltreksonu z bupropionem (Mysimba) nie dysponujemy innymi preparatami zarejestrowanymi w celu leczenia otyłości. Jednak w przypadku otyłości u chorego ze współistniejącą cukrzycą, padaczką czy depresją zaleca się dodatkowo przyjmowanie leków, które poza działaniem na chorobę podstawową mogą spowodować utratę masy ciała. Są to m.in.

 • stosowana w leczeniu cukrzycy metformina
 • agoniści receptora GLP-1 – exenatyd i liraglutyd, które poza wpływem na gospodarkę węglowodanową opóźniają opróżnianie żołądka, zmniejszają pobór pokarmu oraz pobudzają uczucie sytości
 • topiramat – lek przeciwpadaczkowy, który także zmniejsza przyjmowanie pokarmu
 • bupropion- lek stosowany w leczeniu uzależnień [1,6].  

Zajrzyj też do innego artykułu o suplementach diety: Suplementy diety wspomagające odchudzanie – czy działają?

Piśmiennictwo:

 1. Brończyk-Puzoń A, Nowak J, Koszowska A, Dittfeld A, Dziąbek E., Algorytm leczenia otyłości, Forum Medycyny Rodzinnej 2014, vol 8, no 5, 211–216
 2. Waszkiewicz-Robak B, Świderski F, Serafin P., Biologicznie aktywne składniki żywności wspomagające redukcję masy ciała. Cz. I, Przemysł Spożywczy 7/2007
 3. Kania M, Derebecka N, Mikołajczak P.Ł, Kujawski R, Mrozikiewicz P.M, Glukomannan i inne substancje pochodzenia roślinnego stosowane w leczeniu otyłości oraz chorób towarzyszących, Postępy Fitoterapii 2/2013, s. 132-139
 4. Manore M.M., Dietary Supplements for Improving Body Composition and Reducing Body Weight: Where Is the Evidence? , International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2012, 22, 139 -154, Weight Loss, Diets, and Supplements: Does Anything Work?
 1.  Poddar K, Kolge A, Bezman L, Mullin G.E,  Cheskin L.J, Nutraceutical Supplements for Weight Loss: A Systematic Review, Nutrition in Clinical Practice / Vol. 26, No. 5, October 2011
 2. Kusz-Rynkun A, Walicka M, Marcinowska-Suchowierska E., Farmakologiczne leczenie otyłości Pharmacological treatment, Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 5B, 2013
REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz