Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 9 listopada 2018

Jaką rolę spełnia mikroflora bakteryjna?

Artykuł pochodzi z serwisu

Wiedza na temat korzystnego wpływu bakterii fermentacji mlekowej, znana jest ludzkości od czasów starożytnych. Nawet w Biblii odnajdziemy cytaty dotyczące potraw zawierających fermentowane mleko. Natomiast dopiero w XX wieku świat medycyny doczekał się podstaw naukowych potwierdzających wpływ mikroflory bakteryjnej na nasz organizm.

(fot. shutterstock)

Za swoje badania rosyjski naukowiec Ilia Miecznikow otrzymał nagrodę Nobla. Zauważył on, że spożywanie dużej ilości jogurtów i kefirów wpływa korzystnie na stan zdrowia, dzięki zawartości bakterii kwasu mlekowego.

Najpewniej jako pierwszy, bo w roku 1954 terminu „probiotyk” użył Ferdinand Vergin, w swoim artykule „Anti- und Probiotkia”. Tłumaczenie tego słowa ewoluowało, a w 1989 r. za sprawą Roy’a Fullera ustalono, że probiotyk musi być żywym mikroorganizmem. Definicja z 2004 r. brzmi: „Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które konsumowane przez ludzi i zwierzęta wywierają korzystny efekt na zdrowie poprzez ilościowy i jakościowy wpływ na mikroflorę jelitową i/lub modyfikację układu immunologicznego”.

Czym są probiotyki?

Słowo to pochodzi z greki – „pro bios” i oznacza „dla życia”. Szczep, który spełnia wymagania, musi wykazać szereg potwierdzonych klinicznie korzyści zdrowotnych. Właściwości, które powinny charakteryzować konkretne szczepy mikroorganizmów to m.in.:

 • Żywotność i aktywność w przewodzie pokarmowym
 • Brak cech patogennych i toksynotwórczych
 • Ustalona przynależność taksonomiczna
 • Korzystny wpływ na zdrowie człowieka
 • Stabilność i możliwość produkcji na dużą skalę [1].

 

Mikroflora przewodu pokarmowego

Układ pokarmowy płodu cechuje jałowość, proces zasiedlania przez mikroorganizmy rozpoczyna się dopiero po urodzeniu. Jest to zjawisko stopniowe, uzależnione od wielu czynników w tym od rodzaju porodu. W przypadku naturalnego poczęcia pierwsze mikroorganizmy zasiedlające przewód pokarmowy to bakterie beztlenowe, które pochodzą z dróg rodnych matki.

W przewodzie pokarmowym dorosłego człowieka żyje około 1014 komórek bakterii. Szacuje się, że na tę liczbę przypada około 500 różnych szczepów, z których wielu z nich nie da się wyhodować w warunkach laboratoryjnych. Między innymi z tego względu badacze zwykli nazywać florę jelitową „mikrobiologicznym organem”. Ukształtowana w ten sposób uczestniczy w procesach, takich jak odnowa nabłonka jelitowego, metabolizm składników pokarmu oraz modulowanie układu odpornościowego.

 

Rola błony śluzowej w mechanizmach odpornościowych organizmu

Błony śluzowe pokrywające powierzchnię układów: pokarmowego, moczowo płciowego i oddechowego stanowią linie obrony przed patogenami ze środowiska zewnętrznego. Błony śluzówki są związane ze złożonym systemem tkanki limfatycznej, tworząc MALT (mucosal-associated lymphoid tissues). Jednym z rodzajów tej struktury jest GALT (gut-associated lymphoid tissue), która znajduje się w obrębie jelita. W jej skład wchodzi ponad 75% komórek limfatycznych, 80% immunoglobulin jest tam wytwarzanych, a co najmniej 50% limfocytów znajduje się w obszarze GALT.

Prezentacja antygenów komórkom układu odpornościowego zachodzi głównie w limfatycznych grudkach chłonnych śluzówki. Jest to właśnie miejsce odpowiedzi układu immunologicznego. Układ GALT składa się ze struktur limfatycznych, agregatów związanych ze śluzówką, migdałków, kępek Peyera, grudek chłonnych oraz z krezkowych węzłów chłonnych [2].

Funkcje mikroflory

Metaboliczna

Zadaniem bakterii jest rozkład resztek pokarmowych w wyniku fermentacji oraz udział w syntezie witamin z grupy B, oraz witaminy K. Powstałe na skutek reakcji kwasy tłuszczowe są źródłem energii dla komórek jelita grubego. Obecność flory poprawia wchłanianie wielu istotnych związków, w tym: sodu, magnezu wapnia czy potasu. Bakterie, które wytwarzają hydrolazy, wpływają na metabolizm tłuszczów w wątrobie i pośrednio na przemiany cholesterolu.

(fot. shutterstock)

Troficzna

Jest ona związana z działaniem ochronnym na nabłonek jelitowy i zapewnieniem jego ciągłości. Umożliwiają to substancje odżywcze syntetyzowane dla kolonocytów. Mikroflora stymuluje syntezę mucyny, która współtworzy warstwę chroniącą nabłonek jelitowy przed toksynami i bakteriami chorobotwórczymi. Drobnoustroje zapobiegają kolonizacji organizmów chorobotwórczych na zasadzie inhibicji kompetycyjnej łącząc się z receptorami obecnymi na powierzchni nabłonka.

Immunologiczna

Mikroflora bakteryjna współuczestniczy w mechanizmach, które odpowiadają za eliminację obcych drobnoustrojów i antygenów. Reakcja immunologiczna jest aktywowana w wyniku połączenia receptorów TLR (ang. Tool-like receptors) oraz domen NOD (ang. Nucleotide oligomerisation domain) ze strukturami bakterii. Prowadzi to do aktywacji komórek zapalnych i  rozwoju reakcji zapalnej [3].

(fot. shutterstock)

Obecnie stosowanie probiotyków zaleca się w leczeniu bądź wspomaganiu leczenia wielu chorób przewodu pokarmowego, takich jak:

 • Alergia pokarmowa
 • Zakażenie Helicobacter pylori
 • Zakażenia rotawirusami
 • Biegunki występujące po terapii antybiotykiem
 • Nieswoiste zapalenie jelit
 • Profilaktyka nowotworu jelita

Jak widać probiotyki, które uzupełniają naturalną mikroflorę, są ważnym narzędziem w rękach farmaceuty i lekarza w terapii wielu chorób. Kolejne doniesienia naukowe zaskakują coraz bardziej, wykazując rolę mikroflory bakteryjnej w naszych jelitach. Jest to tym niemniej istotne, aby pamiętać zarówno o zasadach racjonalnej antybiotykoterapii jak, i prawidłowym uzupełnieniu flory bakteryjnej.

Bibliografia:

 1. Nowak, A., Slizewska, K., & Libudzisz, Z. (2010). Probiotyki-historia i mechanizmy dzialania. Żywność Nauka Technologia Jakość17(4), 5-19.

 

 1. Górska, S., Jarząb, A., & Gamian, A. (2009). Bakterie probiotyczne w przewodzie pokarmowym człowieka jako czynnik stymulujący układ odpornościowy* Probiotic bacteria in the human gastrointestinal tract as a factor stimulating the immune system. Postepy Hig Med Dosw.(online)63, 653-667.

 

 1. Krakowiak, O., & Nowak, R. (2015). Mikroflora przewodu pokarmowego człowieka–znaczenie, rozwój, modyfikacje. Post Fitoter3, 193-200.

 

 

Artykuł Jaką rolę spełnia mikroflora bakteryjna? pochodzi z serwisu aptekarz.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz