REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 18 grudnia 2018

Jaki magnez wybrać, aby spełnić oczekiwania pacjenta?

Artykuł pochodzi z serwisu

Na rynku dostępnych jest wiele preparatów zawierających magnez. Często pacjenci proszą o poradę, pytając, który z nich zawierający ten pierwiastek jest najlepszy. Czy wiemy jak poradzić sobie z tym pytaniem, stojąc za pierwszym stołem?

(fot. shutterstock)

Rola magnezu w organizmie

Magnez należy do makroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Pierwiastek ten jest aktywatorem znacznej ilości enzymów, przez co bierze udział w przebiegu wielu szlaków metabolicznych. Uczestniczy on w procesach związanych z gospodarką energetyczną człowieka, stabilizuje błony komórkowe, reguluje stężenie glukozy, bierze udział w homeostazie wapnia oraz w innych ważnych procesach organizmu.

Wpływ magnezu na jednostki chorobowe

Nadciśnienie tętnicze

Można powiedzieć, że magnez działa jak antagonista wapnia,redukuje on zwiększone napięcie i reaktywność naczyń. Jak donosi wiele publikacji naukowych, istnieje korelacja pomiędzy suplementacją magnezu a zmniejszeniem ciśnienia tętniczego. Badania dowodzą, że dieta uboga w ten pierwiastek zwiększa ryzyko rozwoju nadciśnienia, miażdżycy, udaru mózgu i niewydolności serca.

REKLAMA

Zespół metaboliczny i cukrzyca

Potwierdzono, że magnez obniża ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego, a także zmniejsza nasilenie procesu zapalnego. Cukrzyca typu drugiego, także ma związek z niedoborem magnezu. U osób z cukrzycą często notuje się hipomagnezemię. Badania dowiodły, że 10-krotnie częściej występuje hipomagnezemia u pacjentów, z nowo wykryto cukrzycą w porównaniu z grupą kontrolną.

REKLAMA

Zaburzenia rytmu serca

Magnez od dawna jest stosowany w terapii zaburzeń rytmu serca. Omawiany pierwiastek jest fizjologicznym antagonistą wapnia, a więc przypisuje mu się udział w zwalnianiu działania serca. Dożylna infuzja magnezu podczas napadu częstoskurczu jest skuteczna, co potwierdzają badania. Hipomagnezemia jest rozpoznawana w 20-50% przypadków chorych na napadowe migotanie przedsionków. Na dodatek jest to pierwiastek stosowany w terapii i prewencji nawrotu arytmii.

Zapotrzebowanie i suplementacja magnezu

Ważnym parametrem, który powinien znać farmaceuta, jest dobowe zapotrzebowanie organizmu na magnez. ­W codziennej diecie powinniśmy dostarczyć do organizmu od 300 mg do 400 mg magnezu. Rzeczą jasną jest to, że w przypadku zwiększonego wysiłku,podczas ciąży i karmienia piersią oraz z powodu stresu, parametr ten ulega wzrostowi.

Źródła magnezu

Podczas suplementacji wielu składników odżywczych pacjenci często zapominają, że oprócz suplementów diety, dostarczają oni je w swojej codziennej diecie. Ważne aby pamiętać, że racjonalna i zbilansowana dieta to klucz do zachowania prawidłowej homeostazy składników odżywczych w naszym organizmie. W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe produkty bogate w magnez:

Produkt Zawartość magnezu w 100 g
produktu [mg]
Pestki dyni 540
Otręby pszenne 490
Kakao 420
Nasiona słonecznika 359
Mleczna czekolada 165
Chleb żytni razowy 64
Banan 33
Ser gouda 31
Wołowina, pieczeń 25
Wieprzowina, schab 24
Szynka wiejska 20
Kajzerki 19
Jaja kurze 12
(fot. shutterstock)

Dodatkowo warto pamiętać, że woda pitna jest także doskonałym źródłem magnezu w naszej diecie. Co prawda szacuje się, że uzupełnia ona jedynie 10% dziennego zapotrzebowania, ale wszystko zależy od tego, ile pijemy w ciągu doby a także, jak bogata jest w magnez.

Wchłanianie magnezu

Być może najważniejszym parametrem dla aptekarza jest wchłanianie magnezu. Trzeba zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj pole do popisu, aby zaklasyfikować preparaty jako te dobre i kiepskie. Związki magnezu możemy podzielić na nieorganiczne i organiczne.

Nieorganiczne związki magnezu

Do tej grupy zaliczają się węglany, tlenki, wodorotlenki, chlorki i siarczany magnezu. Ich wchłanianie waha się w zakresie od 10-16%, z czego lepiej przyswajalne są chlorki i siarczany niż węglany, wodorotlenki i tlenki. Wchłanianie tlenku magnezu ocenia się na około 4%, co jest bardzo słabym wynikiem. Jest on jednak nadal dopuszczony do obrotu ze względu na aspekty komercyjne – jest tani w produkcji. Preparaty zawierające MgO, Mg(OH)2 i MgCO3, wykorzystywane są także, ponieważ wywierają korzystny wpływ na wzrost gęstości kości (po długotrwałym stosowaniu).

Organiczne związki magnezu

Substancje te charakteryzują się lepszą rozpuszczalnością w wodzie niż związki nieorganiczne. Do preparatów zawierających związki organiczne zalicza się cytrynian, mleczan, glukonian, diglicynian, asparginian i wodoroasparginian. Dobrą wchłanialność tłumaczy się faktem obecności anionów kwasów organicznych, które są włączane do przemian metabolicznych białek, węglowodanów i lipidów.

Przykłady dostępnych na rynku preparatów zawierających magnez:

Nazwa
preparatu
Nazwa
związku
Slow-Mag Chlorek magnezu
Chela-Mag B6 Diglycynian magnezu, witamina B6
Maglek B6 Mleczan magnezu, witamina B6
Magne-B6 Mleczan magnezu, witamina B6
NeoMag Cardio Węglan magnezu, glukonian potasu, witamina B6
Asmag Wodoroaspargninian magnezu
Magnezin Zasadowy węglan magnezu
Magnesol Cytrynian magnezu

Skutki niedoboru i nadmiaru magnezu

Niedobór

Jednym z objawów niedoboru magnezu są zaburzenia rytmu serca. Brak odpowiedniej ilości tego pierwiastka w organizmie może skutkować  odczuciem ciągłego zmęczenia, braku energii, spadkiem nastroju, trudnościami w koncentracji, tikami nerwowymi, skurczami łydek, mrowieniem kończyn dolnych oraz wypadaniem włosów i łamliwość paznokci.

Nadmiar

Jest to mało prawdopodobna sytuacja, ze względu na to, że organizm może w łatwy sposób usunąć nadmiar tego pierwiastka przez nerki. Natomiast nadmierna suplementacja magnezu może prowadzić do biegunki, odwodnienia, osłabienia, niewyraźnej mowy czy podwójnego widzenia. Natomiast ostatnie objawy obserwowano u pacjentów, którym podawano magnez dożylnie.

Piśmiennictwo:

 1. Iskra, Maria,Beata Krasińska, and Andrzej Tykarski. „Magnez—rola fizjologiczna,znaczenie kliniczne niedoboru w nadciśnieniu tętniczym i jego powikłaniach oraz możliwości uzupełniania w organizmie człowieka.” Arterial Hypertension 17.6 (2013): 447-459.
 2. https://bazalekow.mp.pl/lek/82922,Magnez-z-witamina-B6-kapsulki
 3. https://www.mp.pl/pacjent/dieta/zasady/73839,magnez
 4. http://www.aptekarzpolski.pl/2017/02/rola-magnezu-w-prawidlowym-funkcjonowaniu-organizmu-czlowieka/
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz