REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 8 kwietnia 2019

Jaki obecnie jest wzór zapotrzebowania na leki np. z gabinetu?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Jaki obecnie jest wzór zapotrzebowania na leki np z gabinetu? Kiedy należy wydać lek na zapotrzebowanie? Czy ewidencja zapotrzebowań, odpisów musi być drukowana do segregatora, czy może być w komputerze tylko?

 

REKLAMA

Odp.: Druk zapotrzebowania znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
Lek wydajmy na zapotrzebowanie, kiedy ma kategorię dostępności Lz lub jest przeznaczony dla przedsiębiorcy, a nie ludności.
Kwestię ewidencji zapotrzebowań reguluje § 6 ust. 4-6 ww. aktu:
3. Ewidencja zapotrzebowań jest prowadzona na bieżąco w postaci elektronicznej albo papierowej, w sposób umożliwiający identyfikację osób dokonujących w niej wpisów, pozwalający na określenie liczby wystawionych zapotrzebowań oraz liczby pacjentów, dla których zamówiono – w związku z planowanym udzieleniem świadczenia zdrowotnego – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, w okresie roku kalendarzowego.
4. Wzór ewidencji zapotrzebowań jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
5. Ewidencja zrealizowanych zapotrzebowań jest prowadzona na bieżąco w postaci elektronicznej albo papierowej, w sposób umożliwiający identyfikację osób dokonujących w niej wpisów, pozwalający na określenie liczby zrealizowanych zapotrzebowań w okresie roku kalendarzowego.
6. Wzór ewidencji zrealizowanych zapotrzebowań jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych