Jakie dotacje dostały izby aptekarskie z Ministerstwa Zdrowia? | farmacja.pl

Jakie dotacje dostały izby aptekarskie z Ministerstwa Zdrowia?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-31 09:42:55 /

Resort zdrowia opublikował wykaz jednostek, którym w 2016 roku przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami dotacji. Na liście nie zabrakło izb aptekarskich, które łącznie otrzymały z budżetu państwa ponad 600 000 zł.

Największą dotację otrzymała Naczelna Izba Aptekarska (142 530 zł). Zaraz za nią, na drugim miejscu pod względem wielkości dotacji uplasowała się Śląska Izba Aptekarska (104 718 zł). Najmniej pieniędzy z Ministerstwa Zdrowia otrzymała Zachodniopomorska Izba Aptekarska (1 320 zł).

NIA - 142 530 zł;
Śląska OIA - 104 718 zł;
OIA w Warszawie - 66 926 zł.
Wielkopolska OIA - 39 954 zł;
OIA w Łodzi - 30 302 zł;
Lubelska OIA - 29 458 zł;
Podkarpacka OIA - 29 296 zł;
OIA w Krakowie - 27 624 zł;
Kielecka OIA - 24 760 zł;
Dolnośląska OIA - 20 904 zł;
Olsztyńska OIA - 20 322 zł;
Pomorsko-Kujawska OIA - 17 892 zł;
Gdańska OIA - 15 828 zł;
Beskidzka OIA - 10 180 zł;
Kaliska OIA - 7 688 zł;
Środkowopomorska OIA - 7 406 zł;
Białostocka OIA - 6 888 zł;
Opolska OIA - 5 894 zł;
Lubuska OIA - 5 028 zł;
Częstochowska OIA - 4 560 zł;
Zachodniopomorska OIA - 1 320 zł;
Izby aptekarskie otrzymują dotacje z budżetu państwa na pokrycie kosztów czynności ściśle określonych w ustawie o Izbach aptekarskich (art. 65). Są to:

- stwierdzania prawa wykonywania zawodu i wydawania dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;
- prowadzenia rejestru farmaceutów oraz Centralnego Rejestru Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej;
- prowadzenia spraw związanych z odpowiedzialnością zawodową, wykonywania czynności rzeczników odpowiedzialności zawodowej;
- wykonywania czynności sądu aptekarskiego

Środki finansowe, otrzymywane w tym trybie, przeznaczone są także na pokrycie kosztów czynności samorządu zawodowego w odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

Źródło: dziennik.mz.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj