Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 6 kwietnia 2017

Jakub Kulesza jest instrumentem sieci

Aktywność Jakuba Kuleszy w sprawie poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego […]

Aktywność Jakuba Kuleszy w sprawie poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego już do kilku tygodni zaskakiwała uczestników dyskusji na jego temat. Młody poseł Kukiz15 od samego początku mocno krytykował wszelkie próby regulowania rynku aptecznego, skupiając się przede wszystkim na podważaniu sposobu procedowania wspomnianego projektu i sugerowaniu, że powstał on poza Sejmem na zlecenie Izby Aptekarskiej.

Do klasyki przeszło jego wystąpienie na posiedzeniu Sejmu podczas I czytania projektu, gdy trzymał w ręce teczkę z napisem „Przekręt ws Aptek”, w której miały się znajdować rzekome dowody na niedozwolone praktyki lobbingowe przy procedowaniu ustawy (Fałszywe argumenty i duże pieniądze).

Również podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji, która 23 marca zajmowała się projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego, poseł Kulesza najpierw zaapelował o całkowite odrzucenie projektu, a kiedy to się nie udało, zgłaszał liczne poprawki, które w jednoznaczny sposób sprzyjały sieciom aptecznym. To właśnie wtedy zrobiono mu zdjęcie, gdy konsultował się z przedstawicielami aptek sieciowych: Wojciechem Kozłowskim (radca prawny PharmaNET), Marcinem Piskorskim (prezes PharmaNET) i Witoldem Lelentalem (dyrektorem finansowym i członkiem zarządu Super-Pharm Poland Sp. z o.o.).

To właśnie te zdjęcia podczas wczorajszej dyskusji w Sejmie pokazał z mównicy poseł Waldemar Buda mówiąc, że Kulesza jest instrumentem sieci o czym świadczą jego wypowiedzi zdradzające, że „ten człowiek po prostu nie ma pojęcia o tym co mówi. W zasadzie czyta i to jeszcze bez zrozumienia rzeczy, które mu przekazano”.

Co o tych zdjęciach sądzi sam zainteresowany? Pytanie to, korzystając z Facebooka, zadał mu farmaceuta Marcin Znamirowski,.

– Panie Pośle, po obejrzeniu dzisiejszej komisji po prostu muszę (po raz kolejny) zadać to pytanie: dlaczego tak zaciekle broni Pan dzisiejszych patologii na rynku farmaceutycznym i dlaczego tak bardzo zależy Panu na zniszczeniu niezależnych polskich aptek? W czyim interesie Pan działa? Proszę w końcu wykazać się odrobiną odwagi i odpowiedzieć. Czy ci panowie na zdjęciu, z którymi konsultuje Pan treść zgłaszanych poprawek, nie są przypadkiem z PharmaNetu?

Odpowiedź posła Jakuba Kuleszy pojawiła się następnego dnia:

– Działam w interesie obywateli. Oczywiście przed komisją starałem się spotkać ze wszystkimi zainteresowaniami. Miałem spotkanie zarówno z Naczelną Izbą Aptekarską jak i ze Związkiem Pracodawców Aptecznych PharmaNET. Uważam, że robienie z tego sensacji jest bardzo niepoważne. Na tym polega praca posła – napisał Kulesza, po czym dodał – Oczywiście rozmawiałem także z wieloma, wieloma innymi osobami zaproszonymi na komisję, ale wszystkich nie jestem w stanie wymienić.

Młody farmaceuta nie ukrywał swojego rozczarowania tak zdawkowymi odpowiedziami, zarzucając posłowi hipokryzję i niewiedzę.

– Był Pan zdecydowanie najaktywniejszym posłem na posiedzeniu, a wszystkie zgłaszane przez pana propozycje były zaskakująco zbieżne z interesami PharmaNetu i miały na celu wprowadzenie takich rozwiązań, które wypaczą sens planowanej ustawy – pisał Marcin Znamirowski. – Wspiera Pan organizację zrzeszającą największe sieci apteczne, które do mistrzostwa opanowały obchodzenie obowiązującego w Polsce prawa, za nic mają przepisy antykoncentracyjne i zakaz reklamy aptek, stosują dumping cenowy, wywierają naciski na pracowników, aby ci sprzedawali odgórnie narzucone bezwartościowe produkty… A czy zastanawiał się Pan, co się stanie, gdy sieci całkowicie opanują rynek aptek?

Czy konsultacje z przedstawicielami sieci aptecznych to jedyne wsparcie, jakie otrzymuje w tej sprawie poseł Kulesza? Okazuje się, że nie. Kilka dni temu na stronie internetowej organizacji Atlas Network opublikowano artykuł opisujący bohaterską walkę posła Kuleszy o wolność polskiego rynku farmaceutycznego (Defeating Proposed Pharmaceutical Stranglehold In Poland). Wynika z niego, że posła Kuleszę w walce z projektem wspiera Stowarzyszenie KoLiber, będące partnerem Atlas Network. Poseł Kukiz15 mógł liczyć na pomoc Centrum Analiz tegoż stowarzyszenia, którego przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach komisji zajmujących się projektem.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie wchodzą przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie ulegają przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ