REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 20 marca 2019

Jeden wyrok w sprawie aptek nie powinien być powodem zmian w prawie…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej uważa, że jednostkowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący obecności farmaceuty w aptece, nie powinien być powodem dokonywania zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne. Najpierw należy rozważyć zwrócenie się do Pierwszego Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem, o zajęcie przez NSA stanowiska…

W środowisku aptekarskim wiele kontrowersji wywołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Odrzucając skargę kasacyjną potwierdził on wykładnię WSA i uznał, że naruszeniem prawa jest brak w aptece farmaceuty posiadającego uprawnienia takie jak kierownik (czytaj więcej: W aptece musi zawsze być farmaceuta z uprawnieniami kierownika). W rezultacie pojawiły się głosy, że po tym wyroku młodzi farmaceuci będą masowo zwalniani z aptek (czytaj więcej: Ponad 6 tys. magistrów farmacji stało się nieprzydatnych?). Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek uznał też, że wyrok NSA oznacza iż w 5 tys. aptek brakuje podstawowego personelu. Oznacza to, że działają one niezgodnie z prawem (czytaj więcej: Po wyroku NSA 5 tysięcy aptek nie ma wymaganego personelu?).

Emocje narastające wokół wyroku NSA w swoim komunikacie próbowała studzić Naczelna Izba Aptekarska. Samorząd aptekarski zapowiedział, że należy poczekać na opublikowanie uzasadnienia do wyroku NSA. NIA zapowiedziała też, że w przypadku potwierdzenia przez Naczelny Sąd Administracyjny wykładni WSA w Warszawie, wystąpi o pilną nowelizację przepisów Prawa farmaceutycznego. Jej celem będzie precyzyjne określenie zasady zastępowania kierownika apteki oraz wymogu obecności farmaceuty w aptece w czasie jej czynności (czytaj więcej: NIA: Kontrowersyjny przepis trzeba zmienić. Każdy farmaceuta jest potrzebny…).

REKLAMA

– Uważam, że w aptece powinien być tylko jeden kierownik, a farmaceuci są w pełni wykwalifikowani do pracy w aptece. Jeśli będzie konieczność, zmienimy przepisy” – stwierdził takżę poseł PiS Paweł Rychlik, z zawodu farmaceuta (czytaj więcej: Poseł o obowiązkowej obecności farmaceutów w aptekach).

REKLAMA

To tylko jednostkowy wyrok NSA

Nieco innego zdania na temat kolejnych kroków po wyroku NSA jest z kolei radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej – Krystian Szulc. Wskazuje on, że jednostkowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego obowiązuje tylko w tej sprawie. Wynika to jasno z przepisów KPA oraz ustawy Prawo Postępowania przed Sądami Administracyjnymi. Inny skład WSA i NSA mogą mieć odmienne zdanie w tej sprawie i wyrokować inaczej. Zwraca on też uwagę, że aby dane stanowisko NSA miało moc zasady prawnej i było powszechnie stosowane przez Sądy Administracyjne, konieczne jest podjęcie uchwały przez co najmniej 7 sędziów NSA. W tej sprawie takiej uchwały jeszcze nie ma i też nie wiadomo czy w ogóle będzie. Nie wspominając też  tego jaka będzie jej treść.

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej wyraził także pogląd, że jednostkowy wyrok NSA nie oznacza, że taka interpretacja treści art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne jest prawidłowa i ogólnie obowiązująca. Jego zdaniem nie jest też konieczne dokonywanie zmian w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne na podstawie jednostkowego orzeczenia NSA,

Według Szulca aktualnie należy rozważyć zwrócenie się do Pierwszego Prezesa NSA z wnioskiem, o zajęcie stanowiska w trybie art. 264 p.p.s.a. Dopiero po jego zajęciu, jeżeli NSA podtrzyma stanowisko z wyroku z dnia 20.02.2019 r., należy dokonać nowelizacji ustawy.

Przyjmuje się, że ustawodawca jest racjonalny

Krystian Szulc wskazuje też, że art. 92 Prawa farmaceutycznego wprost wskazuje tylko art. 88 ust. 1 ustawy Prawa farm., w którym jest mowa o uprawnieniach mgr farmacji wynikających z ustawy o izbach aptekarskich. Dodatkowe wymagania z kolei określono w ust. 2 których w art. 88 ust. 1 nie zawarto.

– Przyjmuje się, że ustawodawca jest racjonalny. Gdyby chciał obecności osoby z uprawnieniami kierownika w czasie godzin czynności apteki, wprost zapisałby to w ustawie. A tego nie zrobił. Ergo dopuścił pracę apteki w czasie obecności mgr farm. posiadającego prawo wykonywania zawodu farmaceuty art. 88 ust. 1 ustawy, a dodatkowe wymagania dla kierownika zawarł w ust. 2 tego artykułu – pisze radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Jego zdaniem dotychczasowa praktyka stosowania przepisu art. 92 Prawa farmaceutycznego również potwierdza jego właściwe zrozumienie. Jest to zatem przepis wymagający obecności farmaceuty z prawem wykonywania zawodu w godzinach czynności aptek. Ponadto, było by to też ograniczenie uprawnień osób posiadających PWZ farmaceuty, ale nie posiadających cech, o których mowa w art. 88 ust. 1 i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne.

– Należy pamiętać, że przepis art. 88 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne mówi o obowiązkach kierownika apteki w kontekście prowadzenia apteki, a nie sankcjonuje jego stałej obecności w aptece – zauważa Krystian Szulc.

Źródło: ŁW/Śląska Izba Aptekarska

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych