REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 7 sierpnia 2018

Jeżeli Ministerstwo Zdrowia ma inną propozycję niech ją przestawi, a nie neguje przedłożone rozwiązania

Artykuł pochodzi z serwisu

Związek Powiatów Polskich nadal prowadzi korespondencję z urzędnikami ministerstwa zdrowia, w której wyjaśnia kolejne propozycje rozwiązania problemu dyżurów aptek. Zdaniem samorządowców, niektóre sugestie pracowników resortu zdrowia stawiają pod znakiem zapytania kompetencje oraz zasoby kadrowe Ministerstwa Zdrowia…

ZPP zwraca uwagę, że jeżeli budżet państwa nie chce wziąć finansowej odpowiedzialności za realizację zadań publicznych art. 94 Prawa farmaceutycznego zawsze można uchylić (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

W połowie lutego do Ministerstwa Zdrowia trafił projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego, wypracowany wspólnie przez Związek Powiatów Polskich i Naczelną Izbę Aptekarską. Zakładał on, że dyżury aptek będą finansowane przez NFZ, plan dyżurów będzie tak skonstruowana by w tym samym czasie nie pełniły go więcej niż dwie apteki (czytaj więcej: Oto projekt w sprawie płatnych dyżurów aptek, który trafił do Ministerstwa Zdrowia).

Od tego czasu między ministerstwem zdrowia i Związkiem Powiatów Polskich trwa wymiana korespondencji, z której wynika, że resort zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia mają wiele wątpliwości co do zaproponowanych rozwiązań (czytaj więcej: Płatne dyżury aptek? Ministerstwo Zdrowia ma wiele wątpliwości).

ZPP opublikowało niedawno kolejne swoje pismo do Ministerstwa Zdrowia, w którym stara się wyjaśniać kolejne wątpliwości resortu.

Z tonu pisma i niektórych stwierdzeń, które się w nim pojawiają, wynika że samorządowcy są już zniecierpliwieni zachowaniem urzędników ministerstwa zdrowia i ciągłym kwestionowaniem proponowanych rozwiązań. Jednym z tematów już po raz kolejny podnoszonym przez urzędników jest kwestia ustalania dyżurów w miejscowościach poniżej 40 000 tys. mieszkańców.

– Do kwestii tej odnosiliśmy się wielokrotnie (pismo z 7 września 2017 r. Or.A.0715/85/17, pismo z 12 lutego 2018 r. Or.A.0713/228/18, pismo z 14 maja 2018 r. Or.A.0715/54/18, na posiedzeniach Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz na spotkaniu roboczym, które odbyło się w marcu w Ministerstwie Zdrowia). Jeżeli Ministerstwo Zdrowia ma inną propozycję prosimy o jej przedstawienie a nie negowanie przedłożonego rozwiązania. Pragniemy tylko nadmienić, że stosowanie limitów liczby mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego i w konsekwencji odmienne uregulowanie sytuacji prawnej adresatów norm prawnych, jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem legislacyjnym (przykład Kodeks wyborczy, ustawa o samorządzie gminnym, o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi) – tłumaczą samorządowcy.

ZPP tłumaczy, że zawarta w projekcie propozycja opiniowania planu dyżurów przez samorząd aptekarski została uzgodniona z Naczelną Radą Aptekarską i stanowi ona utrzymanie obecnie obowiązującego rozwiązania.

– Przy stanowieniu aktów prawa miejscowego czy wydawaniu innych aktów w zakresie działania administracji publicznej opiniowanie projektów jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Opinia z samej istoty nie powinna mieć charakteru wiążącego (tym różni się od uzgodnienia) i w takim przypadku ma na celu pozyskanie dodatkowej wiedzy przez organ upoważniony do wydania aktu prawnego, w tym przypadku o możliwościach prowadzących apteki w zakresie zapewnienia obsady kadrowej w aptekach – zwracają uwagę samorządowcy.

Okazuje się, że Departament Polityki Lekowej i Farmacji proponuje, by opinia Izby Aptekarskiej miała charakter wiążący. Zdaniem ZPP taka sytuacja mogłaby skutkować niemożnością wydania aktu prawa miejscowego.

Po raz kolejny powraca też temat stawek godzinowych i finansowania dyżurów. Przypomnijmy, że w projekcie zaproponowano stawkę 35 zł za godzinę dyżuru aptek. Resort zdrowia zakwestionował jej wysokość, wskazując na brak jej sposobu jej wyliczenia. Związek Powiatów Polskich poprosił więc o przedstawienie propozycji Ministerstwa Zdrowia w zakresie wyceny godziny pracy apteki, co pozwoliłoby ustalić zakres rozbieżności.

– Departament Polityki Lekowej i Farmacji, kwestionuje wysokość stawki godzinowej ale nadal nie przedstawił kontrpropozycji i uzasadnienia jej wyliczenia – kwituje problem ZPP. – Odnośnie globalnego kosztu wdrożenia ustawy – wyliczenie przedstawiliśmy w korespondencji kierowanej drogą e-mailową do Pana Dyrektora w dniu 16 lutego 2018 r. (przy założeniu wyznaczenia tylko jednej apteki szacowany koszt wynosił 41 241 200 zł) zatem nie rozumiemy skąd nagłe zaskoczenie, że wejście w życie projektu będzie rodziło takie skutki finansowe. Zważywszy jednak, że Polska jest 38-milionowym krajem, to z tej perspektywy nie jest to aż tak duża kwota. Polem do dyskusji może być wprowadzenie zasady wyznaczania tylko jednej apteki bądź zmniejszenie liczby godzin dyżurów aptek.

ZPP zwraca uwagę, że jeżeli budżet państwa nie chce wziąć finansowej odpowiedzialności za realizację zadań publicznych art. 94 Prawa farmaceutycznego zawsze można uchylić.

Jednocześnie ZPP wskazuje, że przerzucenie na partnerów społecznych prowadzenia uzgodnień z Ministrem Finansów w zakresie ustawy pozostającej we właściwości Ministra Zdrowia uznaje za nieporozumienie. ,

– Tego typu sugestia stawi pod znakiem zapytania kompetencje oraz zasoby kadrowe Ministerstwa Zdrowia – czytamy w piśmie Związku Powiatów Polskich.

– Na końcu pragnę przypomnieć, że to Minister Zdrowia jest gospodarzem ustawy Prawo farmaceutyczne. Faktem jest, że art. 94 w obecnym brzmieniu nie spełnia swojej roli, a Ministerstwo Zdrowia od wielu lat udaje, że problemu nie ma. Obecnie w piśmie odpowiadamy na pytania i uwagi, które były już wielokrotnie wyjaśniane w uprzednio kierowanej korespondencji jak i w bezpośrednich rozmowach prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia – pisze Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Ludwik Węgrzyn. – Podkreślamy, że jeżeli Ministerstwu nie odpowiada projekt przedłożony przez ZPP oraz NRA mogą Państwo sami spróbować wypracować zmiany prawne, które będą uwzględniać interesy mieszkańców, podmiotów prowadzących apteki oraz finansów publicznych. Nie akceptujemy negowania zaproponowanych rozwiązań bez jakiegokolwiek wysiłku z Państwa strony w zakresie przedstawienia alternatywnego sposobu rozwiązania problemu.

Źródło: Pismo Związku Powiatów Polskich

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych