REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 11 lutego 2019

Już ponad 2000 osób wsparło Apel o Ustawę o Zawodzie Farmaceuty

Artykuł pochodzi z serwisu

Przez nieco ponad tydzień Apel o Ustawę o Zawodzie Farmaceuty wsparło już ponad 2000 farmaceutów, techników farmaceutycznych oraz studentów farmacji. Poparcie dla tej oddolnej akcji samych farmaceutów, przekazała również Naczelna Izba Aptekarska i Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. Nie obyło się też bez kontrowersji…

Jeszcze do niedzieli potrwa zbieranie poparcia dla petycji w sprawie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty, która ma trafić do Ministra Zdrowia. Akcja została zainicjowana przez samych farmaceutów 1 lutego. Swoje poparcie dla niej zadeklarowało już ponad 2000 farmaceutów, techników farmaceutycznych i studentów farmacji. Akcję poparła również Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie. Zaapelowały one do swoich członków, o wsparcie dla petycji. O poparcie dla akcji poprosił również Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (czytaj więcej: Ustawa o zawodzie farmaceuty – ponad 1400 podpisów pod petycją!).

REKLAMA

W ciągu ostatnich dni do organizatorów akcji (redakcji serwisów branżowych Grupy Farmacja.net) wpłynęło szereg pytań dotyczących petycji. Pojawiły się też kontrowersje związane z jej treścią. Jakie?

REKLAMA

Gdzie można znaleźć projekt Ustawy o Zawodzie Farmaceuty?

Farmaceuci najczęściej pytali organizatorów akcji o możliwość przeczytania projektu Ustawy o Zawodzie Farmaceuty, o którym jest mowa w petycji. Ten jednak nie został jeszcze podany do publicznej wiadomości. O jego zawartości poinformowała jednak wiceprzewodnicząca Zespołu ds. Opracowania Projektu Ustawy o Zawodzie Farmaceuty – dr hab. Agnieszka Zimmermann (czytaj więcej: Wiemy co znalazło się w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty!).

Projekt został stworzony przez ekspertów ze wszystkich obszarów polskiej farmacji: naukowców, wykładowców, aptekarzy, szpitalników, przedsiębiorców. Ich zespół został powołany jeszcze w 2017 roku przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Przewodniczącym zespołu był ówczesny wiceminister zdrowia prof. Marcin Czech (czytaj więcej: Marcin Czech odchodzi z Ministerstwa Zdrowia). Podczas prac nad projektem, członkowie zespołu zostali zobligowani do poufności. Gotowy projekt jest w rezultacie własnością Ministerstwa Zdrowia i tylko ono dysponuje prawem do jego publikacji.

– Pod koniec stycznia redakcja MGR.FARM zawnioskowała o udostępnienie projektu. Było już bowiem wiadomo wtedy, że prace nad nim zostały zakończone i 15 stycznia został przedłożony Ministrowi Zdrowia. Uzyskaliśmy jednak odpowiedź odmowną – tłumaczy współautor petycji, Łukasz Waligórski.

Redakcja MGR.FARM uzyskała informację, że nie jest też możliwe otrzymanie projektu ustawy do momentu, w którym nie trafi on do konsultacji społecznych.

Jak można popierać projekt ustawy, jeśli się go nie widziało?

Petycja pod tytułem „Teraz Ustawa: Apel o Ustawę o Zawodzie Farmaceuty” dotyczy wprowadzenia tego projektu na kolejny etap procesu legislacyjnego. Dopiero wtedy będzie możliwe jego przeczytanie i zgłoszenie swoich uwag w ramach konsultacji publicznych. Poparcie Apelu nie oznacza zatem jednoczesnego poparcia samego projektu.

– To naturalne, że farmaceuci chcą poznać projekt Ustawy przed poparciem apelu. Nikt nie chce podpisywać się pod czymś, czego nie zna. Jednak Apel o Ustawę o Zawodzie Farmaceuty wcale nie dotyczy poparcia dla tego konkretnego projektu. Jest to petycja do Ministra Zdrowia o kontynuowanie prac nad Ustawą, dla których punktem startowym jest już ten gotowy projekt. Od czegoś trzeba zacząć – mówi Waligórski.

Należy pamiętać, że w przypadku oddania projektu do konsultacji publicznych, musi ona przejść jeszcze długą ścieżkę legislacyjną. Zanim trafi na biurko Prezydenta, będą pracować nad nią eksperci z Ministerstwa Zdrowia, Rządu a potem także posłowe Sejmu oraz Senatorowie. Projekt, który trafił w styczniu do Ministra Zdrowia jest zatem dopiero… projektem, na bazie którego zostanie zbudowana ostateczna Ustawa.

– W treści petycji nigdzie nie pada informacja o poparciu dla projektu. Jest to wyłącznie apel o dalsze jego procedowanie, w celu uchwalenia Ustawy, która zawodowi farmaceuty jest obecnie bardzo potrzebna – uspokaja Łukasz Waligórski.

Dlaczego technicy farmaceutyczni mieliby popierać Apel?

W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze techników farmaceutycznych, którzy z zaskoczeniem i niekiedy też złośliwością pytają: „dlaczego mielibyśmy wspierać farmaceutów we wprowadzaniu ich ustawy”. Jednocześnie wskazują, że całkiem niedawno Naczelna Izba Aptekarska aktywnie zabiegała o utrzymanie decyzji o wstrzymaniu kształcenia techników farmaceutycznych (czytaj więcej: Model kształcenia techników farmaceutycznych jest zły i nie spełnia oczekiwań) oraz proponowała ograniczyć ich uprawnienia w aptece (czytaj więcej: Niższą dawkę leku wyda tylko farmaceuta. A co z technikami farmaceutycznymi?).

– Apel mogą popierać farmaceuci, studenci farmacji oraz technicy farmaceutyczni. Dwie pierwsze grupy powinny być bezpośrednio zainteresowane powstaniem Ustawy, bo dotyczy to ich przyszłości. Z kolei o możliwość udzielenia poparcia petycji przez techników farmaceutycznych, zaapelowali sami technicy. Kiedy tylko dowiedzieli się o tym, że taka petycja powstaje, zwrócili uwagę, że również oni mogą chcieć ją poprzeć – wyjaśnia Łukasz Waligórski, współautor petycji.

Warto też zwrócić uwagę, że powstanie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty będzie miało wpływ na pracę techników farmaceutycznych. Szczególnie w kontekście ich bezpieczeństwa i odpowiedzialności. O tym, jak rozmyta i niejasna jest obecnie odpowiedzialność za funkcjonowanie apteki i błędy jej personelu, pokazała sytuacja z Jarocina (czytaj więcej: Farmaceuta zawinił, a technika powiesili? Spór o błąd apteki w Jarocinie…). Celem Ustawy o Zawodzie Farmaceuty, musi być wzmocnienie niezależności farmaceutów i zwiększenie ich odpowiedzialności za funkcjonowanie apteki. Szczególnie w obliczu merkantylnych pobudek ich pracodawców. Dla techników farmaceutycznych może to oznaczać tylko bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Kto organizuje całą akcję?

Wbrew doniesieniom niektórych mediów, organizatorem akcji „Teraz Ustawa: Apel o Ustawę o Zawodzie Farmaceuty” nie jest Naczelna Izba Aptekarska. Przygotowało ją kolegium redakcyjne serwisów branżowych skupionych wokół Grupy Farmacja.net. Należą do niej największe portale internetowe dla farmaceutów (farmacja.pl, farmacja.net, mgr.farm, aptekarz.pl, recepta.edu.pl, receptura.pl itd.).

– Od kilku tygodni docierały do nas listy od farmaceutów, którzy dopytywali co dalej z Ustawą o Zawodzie Farmaceuty. Po nieudanej próbie uzyskania jej projektu od Ministerstwa Zdrowia oraz dość niespodziewanym odejściu z resortu Marcina Czecha uznaliśmy, że konieczne jest działanie. Tak zrodził się pomysł na przekazanie silnego głosu środowiska Ministrowi Zdrowia – tłumaczy Łukasz Waligórski, współautor petycji i koordynator akcji.

Przypomnijmy, że nie jest to pierwsza tego typu akcja redakcji serwisów branżowych należących do Grupy Farmacja.net. W 2017 roku serwis MGR.FARM zorganizował akcję wysyłania maili do Ministerstwa Zdrowia, ze sprzeciwem wobec planowanego brzmienia rozporządzenia w sprawie recept (czytaj więcej: Farmaceuto! Nie chcesz ustalać odpłatności za leki? Zaprotestuj i wyślij list do Ministra Zdrowia!). Wtedy w akcji wzięło udział ponad 260 osób, które zabierając głos w konsultacjach publicznych, dały resortowi zdrowia do zrozumienia, że proponowane zmiany nie zyskały aprobaty środowiska (czytaj więcej: Farmaceuci zasypali Ministerstwo Zdrowia setkami uwag do projektu rozporządzenia w sprawie recept).

Jak będzie tym razem? Na ten moment akcję: „Teraz Ustawa: Apel o Ustawę o Zawodzie Farmaceuty” popiera ponad 2000 osób. Zbieranie poparcia trwa do niedzieli. Organizatorzy akcji planują w poniedziałek 18 lutego złożyć petycję w Ministerstwie Zdrowia.

Źródło: farmaceuta.pl/petycja

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz