REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 8 października 2019

Kalkulator e-recepty zaktualizowany i gotowy! Sprawdź jak działa!

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Od dzisiaj do aptek zaczną trafiać e-recepty, wymagające stosowania art. 96a ust. 7a Prawa farmaceutycznego, który wszedł w życie 7 września. Zgodnie z jego brzmieniem po upływie 30 dni od daty wystawienia recepty (albo daty realizacji „od dnia”), e-receptę realizuje się z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły…

Dokładnie 7 września w życie weszły nowe zasady realizowania e-recept. W ramach nowelizacji Prawa farmaceutycznego z dnia 19 lipca 2019 r. wprowadzono do przepisów art. 96a ust. 7a. Mówi on, że w przypadku realizacji recepty elektronicznej:

 1. po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”,
 2. jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania

– przy czym w przypadku produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wydawanego w opakowaniach, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie”.

REKLAMA

„Odliczanie” czas zacząć

Nowe przepisy dotyczą wszystkich e-recepty wystawionych od 7 września. Oznacza to, że od dzisiaj do aptek mogą zacząć trafiać pierwsze recepty wymagające odliczania dni stosowania leku, który już upłynęły od jej wystawienia (lub „daty realizacji od”). To jak powinno wyglądać takie „odliczanie” wskazało Ministerstwo Zdrowia odpowiadając wspólnie z NFZ i CSIOZ na pytania farmaceutów (czytaj więcej: WAŻNE: Jak liczyć e-receptę? Ministerstwo Zdrowia odpowiada…).

REKLAMA

Grupa Farmacja.net przygotowała kalkulator e-recepty, który dostępny jest całkowicie bezpłatnie w aplikacji Pharm:assistant. Umożliwia on wyliczenie ilości leku, jaką apteka będzie mogła wydać pacjentowi co najmniej 30 dni od daty jej wystawienia. Obecnie dostępna jest wersja 3.0 kalkulatora. Umożliwia ona:

 1. wyliczenie liczby dni, jakie minęły od daty wystawienia („daty realizacji od”) e-recepty
 2. możliwość podania ułamkowego dawkowania leku (np. 0,5 tabl. dziennie)
 3. wyliczenie liczby dawek leku, który można pacjentowi jeszcze wydać z e-recepty
 4. przeliczenie liczby dawek leku, na liczbę jego opakowań, które można wydać pacjentowi z e-recepty
 5. uwzględnienie wielkości najmniejszego opakowania leku przy przeliczaniu liczby dawek leku na liczbę opakowań
 6. uwzględnienie dotychczas wydanej z e-recepty ilości leku w wyliczeniach ilości, którą można pacjentowi jeszcze wydać
 7. weryfikację czy przepisana na e-recepcie przez lekarza ilość leku nie przekracza maksymalnego okresu 360 dni stosowania
 8. weryfikację czy ilość leku pozostała pacjentowi do wydania nie przekracza 180 dni stosowania

Wszelkie uwagi i zauważone błędy prosimy przesyłać na nasz adres e-mail.

Kalkulator jest dostępny w bezpłatnej aplikacji Pharm:assistant. (czytaj również: Kalkulator e-recepty na komputerze aptecznym lub telefonie? Instalacja jest prosta… ). Kalkulator e-recepty wylicza ilość leku jaką można wydać pacjentowi, zgodnie z wytycznymi ministerstwa zdrowia.


Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia jak „odliczać” leki z e-recepty

Zasady tych wyliczeń budziły wiele kontrowersji wśród farmaceutów. Stąd też kilka z pytań, na które w informatorze odpowiada ministerstwo, dotyczy tego problemu. Resort zdrowia wyjaśnia w nich zasady wyliczania ilości leku, który można pacjentowi wydać po 30 dniach od jej wystawienia. Oto te odpowiedzi:


W przypadku realizacji e-recepty po upływie 30 dni od daty wystawienia lub naniesionej na recepty daty realizacji „od dnia” recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty lub naniesionej daty realizacji od dnia. Jak w praktyce należy to liczyć?

W przypadku gdy pacjent rozpocznie realizację recepty po upływie 30 dni, może ją zrealizować z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły. W związku z powyższym nawet realizacja recepty w ostatnich tygodniach ważności recepty jest możliwa. Wyliczenie należnej wówczas pacjentowi ilości leku w odniesieniu do liczby pozostałych dni pozwoli na określenie faktycznej ilości leku przeznaczonego do wydania kierując się wytycznymi określonymi przepisami prawa, tj.:

 • jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie produkt niezbędny do 180-dniowego okresu stosowania;
 • jeżeli wydanie produktu w wyliczonej ilości (z uwagi na wielkość opakowania) jest niemożliwe, należy wydać produkt w najmniejszym opakowaniu dopuszczonym do obrotu w Polsce.

Przykład poprawnego wyliczenia:

Na e-recepcie przypisano lek X w ilości 36 opakowań po 30 tabletek, z dawkowaniem 3 x 1 tabletka. E-recepta została wystawiona 1.10.2019 r.:

 • do dnia 31.10.2019 r. można wydać pełna ilość tj. 36 opakowań, z uwzględnieniem, że przy jednorazowym wydaniu możemy wydać leku tylko na 180 dni kuracji
 • jeżeli pacjent pojawi się z e-receptą 1.11.2019 należy pomniejszyć o 93 tabletki (31 dni x 3 tabletki dziennie).

W przypadku pomniejszenia ilości wydawanego leku o okres niestosowania (gdy pacjent rozpocznie realizację recepty po upływie 30 dni) może być sytuacja, gdy wyliczona ilość leku nie pokrywa się z ilością leku w pełnych opakowaniach. Jakiej wielkości „ostatnie” opakowanie można wydać w ramach zaokrąglania?

Ilość wydawanego leku może przekroczyć wyliczoną ilość leku do wielkości najmniejszego opakowania dopuszczonego do obrotu. Przykład poprawnego wyliczenia:

Na e-recepcie przypisano lek X w ilości 7 opakowań po 30 tabletek, z dawkowaniem 3 x 1 tabletka (najmniejsze dopuszczone do obrotu opakowanie to 30 tabletek). E-recepta została wystawiona 1.10.2019:

 • jeżeli pacjent pojawi się z e-receptą 11.11.2019 r. ilość tabletek należy pomniejszyć o 123 (3 tabletki x 41 dni), co oznacza, że można wydać 87 tabletek (co — zgodnie z zasadą zaokrąglenia do najmniejszego dopuszczonego do obrotu opakowania — daje 3 opakowania).

Co w sytuacji, gdy lekarz przepisze jedno najmniejsze opakowanie leku, natomiast nie określi dawkowania. Jak ma postąpić farmaceuta po 30 dniach, ponieważ nie ma możliwości wyliczenia na ile lek ma starczyć?

Farmaceuta nie powinien w takim przypadku zrealizować e-recepty.


Wyjaśnienia przedstawione przez ministerstwo zdrowia potwierdzają prawidłowość interpretacji przepisów, która została zastosowana przy tworzeniu kalkulatora e-recepty (czytaj więcej: Kalkulator e-recepty będzie niezbędny w każdej aptece?).

Oprac.: ŁW

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych