REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 18 stycznia 2019

Kara 19 500 zł dla apteki za udział w Programie Opieki Farmaceutycznej

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył karę w wysokości 19 500 zł na przedsiębiorcę, który w swojej aptece prowadził „Program Opieki Farmaceutycznej”. Program działał w aptece jeszcze w 2017 roku, choć GIF już w 2014 r roku uznał programy lojalnościowe za niedozwoloną formę reklamy aptek.

Z ustaleń Dolnośląskiego WIF wynika, że „Program Opieki Farmaceutycznej” działał w aptece od początku jej funkcjonowania. Placówka została uruchomiona w dniu 8 sierpnia 2014 r. Wedle oświadczenia kierownika, prowadzenie programu zakończono 30 listopada 2017 r. W ramach realizacji programu pacjentom wydawano karty opieki farmaceutycznej. Osobom posiadającym karty opieki farmaceutycznej nie naliczano punktów, ani nie udzielano rabatów.

– „Opieka farmaceutyczna” w ramach programu nie polegała na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta – stwierdził Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

REKLAMA

Na czym polega opieka farmaceutyczna?

Opieka farmaceutyczna powinna być świadczona przez każdego farmaceutę, co wynika wprost z art. 2a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496). Wedle tego przepisu, sprawowanie opieki farmaceutycznej polega na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta.

REKLAMA

– Na gruncie niniejszej sprawy warto zaznaczyć, że sprawowanie opieki farmaceutycznej w dodatkowym i specjalnym programie w istocie stanowi zachętę do kupna produktów wyłącznie w konkretnej aptece. Jest to mechanizm budowania lojalności klienta, który polega na zachęceniu go do korzystania z usług konkretnej apteki (konkretnych aptek) – czytamy w uzasadnieniu WIF.

Inspektor stwierdził, że w tym przypadku działań podejmowanych w ramach realizacji „Programu Opieki Farmaceutycznej”, a w szczególności wydawania kart opieki farmaceutycznej, nie można uznać za sprawowanie opieki farmaceutycznej w rozumieniu ustawy o izbach aptekarskich. Udzielanie informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów, będących przedmiotem obrotu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, jest odrębną od sprawowania opieki farmaceutycznej usługą farmaceutyczną, której realizacja także nie wymaga tworzenia specjalnego w tym celu programu.

Program lojalnościowy czyli forma reklamy

– Dla przeciętnego pacjenta „przystąpienie” do „Programu Opieki Farmaceutycznej” wiązało się z poczuciem wyróżnienia jego spośród innych pacjentów, poprzez zapewnienie dodatkowych – w jego odczuciu – usług niedostępnych w innych aptekach, co w konsekwencji rodziło przywiązanie do ww. apteki. Twierdzenia Spółki, że Program nie dawał żadnych dodatkowych bonusów jego uczestnikom, charakterystycznych dla programów lojalnościowych, podważają sens wdrażania tego programu – uzasadnia WIF.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny jednoznacznie stwierdził, że „Program Opieki Farmaceutycznej”, realizowany z wykorzystaniem kart opieki farmaceutycznej, jest programem lojalnościowym. Stanowi on formę reklamy apteki i jej działalności, niezależnie od tego, czy w jego ramach były udzielane rabaty, czy nie.

Tymczasem Główny Inspektor Farmaceutyczny, wydając komunikat nr 1/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. poinformował, że programy lojalnościowe stanowią reklamę apteki i jej działalności.

DECYZJA DOLNOŚLĄSKIEGO WIF W SPRAWIE „PROGRAMU OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ”

WIF-WR-I_8523_6_2018_-_decyzja

Źródło: ŁW/Dolnośląski WIF

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych