REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 13 września 2019

Kara 2 000 zł dla apteki za wywieszenie plakatu w przychodni

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę finansową w wysokości 2 000 zł na aptekę, za wywieszenie w przychodni plakatu zawierającego jej nazwę, logotyp oraz dane teleadresowe. WIF uznał, że była to niedozwolona reklama placówki.

Pod koniec marca 2019 r. Wielkopolski WIF wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przez jedną z aptek, art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego. Miało ono polegać na wywieszeniu w przychodni zdrowia plakatu reklamowego. Znalazła się na nim nazwa apteki, jej logotyp oraz informacje teleadresowe. Przychodnia znajdowała się bliskim otoczeniu apteki (czytaj również: Sieć aptek ukarana za rozsyłanie newslettera z promocjami).

W trakcie postępowania właściciele apteki przyznali, że taki plakat faktycznie umieścili w przychodni. Wisiał tam od września 2018 roku, a usunięty został po wszczęciu postępowania przez WIF. W ocenie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego nie ulegało wątpliwości, że naruszał on zakaz reklamy aptek (czytaj również: Cennik leków deficytowych w przychodni? WIF umarza postępowanie…).

REKLAMA

– Przekonanie o naruszeniu zakazu, o którym mowa w art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego wzmaga fakt, iż plakat został umieszczony w przychodni, a więc miejscu, w którym przebywają przede wszystkim pacjenci, którym przepisuje się produkty lecznicze, co zdaniem organu będzie skutkowało zachęcaniem potencjalnych pacjentów do skorzystania z usług w/w placówki ochrony zdrowia (reklama o charakterze skojarzeniowym) – czytamy w uzasadnieniu decyzji Wielkopolskiego WIF.

REKLAMA

Uwzględniając całość materiału dowodowego urzędnicy uznali, że doszło do naruszenia. Plakat został w trakcie postępowania usunięto z przychodni, dlatego postępowanie umorzono w części dotyczącej nakazania zaprzestania prowadzenia reklamy. Mimo to, na mocy art. 129b. ust. 1 Prawa farmaceutycznego, WIF miał obowiązek nałożyć na aptekę karę finansową, za stwierdzone naruszenie. Jej maksymalna wysokość przewidziana przepisami to 50 000 zł. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał jednak w tej sytuacji, że grzywna w wysokości 2 000 zł będzie wystarczająca (czytaj również: Maksymalnych kar za reklamę aptek jak na lekarstwo…).

– Ustalenie kary w wysokości 2 000 zł jest adekwatne do stopnia naruszenia prawa i szkodliwości czynu – orzekł WIF.

Sygn. akt WIFPOP.8522.1.10.2018

Źródło: ŁW/Wielkopolski WIF

2019_06_17_WIFPOP.8522.1.10.2018

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych