Kara za reklamę apteki w... jej izbie ekspedycyjnej | farmacja.pl

Kara za reklamę apteki w... jej izbie ekspedycyjnej

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-08 11:09:35 /

Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki plakatów, ze zdjęciami określonych produktów i ich cenami, zdaniem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego narusza przepisy o zakazie reklamy aptek. Na jedną z kontrolowanych w ostatnim czasie placówek, WIF nałożył za to karę finansową...

W trakcie planowej kontroli w jednej ze śląskich aptek, inspektor farmaceutyczny stwierdził w jej izbie ekspedycyjnej plakaty, na których znajdowały się m.in. zdjęcia produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety wraz z ich krótkim opisem, ceną oraz hasłem "Nie przepłacaj!". Na plakatach znajdowało się też logo apteki, a niektóre z nich zachęcały pacjentów do uzyskania informacji od farmaceuty, w jaki sposób mogą bezpłatnie otrzymać lek, przytaczając też wymogi, na podstawie których osoba po ukończeniu 75 lat może otrzymać darmowe leki. Kierownik apteki wyjaśniał w trakcie kontroli, że zostały one umieszczone zgodnie z wytycznymi marketingowymi. Kontroler uznał, że materiały te mogą stanowić naruszenie art. 94 z ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. W rezultacie po zakończonej kontroli zostało wszczęte postępowanie w sprawie naruszenia ustawowego zakazu reklamy aptek.

Przedsiębiorca będący właścicielem apteki zaraz po wszczęciu postępowania usunął z izby ekspedycyjnej sporne materiały. Wyjaśnił też, że ich wcześniejsze umieszczenie w aptece, było spowodowane wymogami franczyzowymi. Przedsiębiorca twierdził również, że niektóre w wyeksponowanych w izbie ekspedycyjnej plakatów, flag lub napisów, nie są reklamą apteki w rozumieniu art. 94 a ust. 1 prawa farmaceutycznego. Potwierdzeniem tego miała być opinia prawnika wysłana do WIF. Przywoływała ona pojmowanie reklamy, jakie przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 października 2007 roku (II CSK 289/07). Prawnik wskazywał, że informacje umieszczone w izbie ekspedycyjnej nie zachęcają klientów do nabycia oferowanych przez aptekę towarów i nie są w taki sposób odbierane przez klientów. Z kolei umieszczenie plakatów ze zdjęciami i cenami produktów jest formą uwidocznienia ceny w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług oraz mają one charakter neutralny.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał jednak za bezzasadny argument właściciela apteki, który tłumaczył umieszczenie materiałów marketingowych w izbie ekspedycyjnej, wymogami franczyzowymi spółki.

W opinii inspekcji właściciel apteki przed wyłożeniem jakichkolwiek materiałów w izbie ekspedycyjnej powinien ocenić czy takie działanie nie naruszy zakazu prowadzenie reklamy aptek i ich działalności.

- Strona jako podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną, zobowiązana jest do przestrzegania zapisów ustawy Prawo farmaceutyczne. Ponosi zatem odpowiedzialność za treść eksponowanych w lokalu "flag", plakatów i napisów o różnej treści, gdyż materiały te zostały umieszczone w aptece za wiedzą strony i za jej zgodą - czytamy w treści decyzji WIF.Inspekcja uznała też, że plakaty ze zdjęciami produktów i ich cenami nie mogą być uznane za informację dotyczącą cen prezentowanych produktów na równi z np. katalogiem handlowym lub listą cenową, gdyż zgodnie z art. 52 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, katalog cenowy lub lista cenowa zawiera jedynie nazwę własną, nazwę powszechnie stosowaną, dawkę, postać i cenę produktu leczniczego.

WIF wskazuje też, że na jednym z plakatów została umieszczona również informacja o treści: "Seniorze od 1 września 2016r pytaj w aptekach o darmowe leki. Objęte refundacją leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne na podstawie wykazu ogłoszonego przez Ministra Zdrowia". Zdaniem właściciela apteki, informacja ta miała dotyczyć programu 75+, jednak Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że przez użycie słowa "senior" odbiorca przekazu może odnieść wrażenie, że oferta bezpłatnych leków może być bardzo bogata i niekoniecznie musi dotyczyć ministerialnego programu 75+.

W związku z tym WIF stwierdził, że plakatów o takiej treści nie można uznać za neutralną i pozbawioną elementu zachęty informację o bezpłatnych lekach dla seniorów.

Ostatecznie WIF umorzył postępowanie w przedmiocie nakazania aptece zaprzestania prowadzenia reklamy - a to dlatego, że w trakcie postępowania właściciel apteki poinformował o usunięciu spornych materiałów z izby ekspedycyjnej. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył jednak na przedsiębiorcę karę pieniężną (kwota została utajniona).

Całą treść powyższej decyzji można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach.

Źródło: wif.katowice.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj