REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 12 listopada 2020

Karta EKUZ – zmiany dla obywateli i osób zamieszkujących w Wielkiej Brytanii

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Centrala NFZ wydała oświadczenie dla świadczeniodawców. Dnia 31.12. 20 r. zmienią się zasady wydawania dokumentów unijnych, a także wzór EKUZ dla osób ubezpieczonych w Wielkiej Brytanii.

Do tego momentu, obowiązują dotychczasowe uprawnienia, wynikające z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Od 1 stycznia 2021 roku, uprawnienia będą natomiast przysługiwać tylko tym osobom, dla których zastosowania znajdzie umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.

Zjednoczone Królestwo, o czym informuje NFZ, wprowadzić miało rozwiązania, które zostały zaprezentowane poniżej, i których zadaniem jest uniknięcie wątpliwości dotyczących tego, czy osoba posiadająca dokument wydany w Wielkiej Brytanii, w dalszym ciągu posiada prawo do świadczeń:

REKLAMA

I. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ; ang. EHIC)

REKLAMA

1. Karty EKUZ pozostające w obiegu

Karty, które obowiązują obecnie, utracą swoją ważność 1 stycznia 2021 r. (niezależnie od daty ważności wpisanej na karcie). Począwszy od tego dnia, nie będą mogły one być stosowane przez osoby ubezpieczone ani akceptowane przez świadczeniodawców. Konieczne stanie się posiadania nowych kart: EKUZ dla osób uprawnionych i EKUZ dla studentów.

2. Nowy wzór EKUZ

Każda osoba, dla której zastosowanie znajdzie umowa o wystąpieniu, i która uprawniona będzie do uzyskania EKUZ ((tzw. grupa z prawami obywatelskimi)), będzie mogła złożyć w Wielkiej Brytanii, przed końcem okresu przejściowego, wniosek o nową EKUZ.

Karty wydawane będą od początku listopada 2020, i uzyskają ważność w momencie odbioru.

Karta o nowym wzorze będzie wyłączną podstawą do udzielenia świadczeń od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Karta zaopatrzona zostanie w dodatkowe elementy:

  • hologram w prawym górnym rogu,
  • litery „CRA” (Citizens’ Rights Agreement – umowa o prawach obywatelskich) w głównym polu karty oraz w polu zawierającym numer identyfikacyjny (pole 6). Wzór nowej EKUZ „praw obywatelskich”

3. Nowy wzór EKUZ dla studentów

Studenci, którzy na stałe mieszkają w Wielkiej Brytanii i rozpoczęli studia w Polsce przed 31 grudnia 2020 r., nadal będą mogli leczyć się na koszt Wielkiej Brytanii. 

Karta będzie wydawana studentom na czas określony – na czas trwania nauki. Będzie ona zawierała nowe, dodatkowe elementy:

  • hologram w prawym górnym rogu,
  • litery CRA (Citizens’ Rights Agreement – umowa o prawach obywatelskich) w głównym polu karty,

identyfikator państwa, w którym student studiuje – w przypadku Polski będzie to PL – w polu zawierającym numer identyfikacyjny (pole 6). Wzór nowej EKUZ dla studentów – studia we Francji:II. Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ

Nie ulegną zmianie zasady, które dotyczą uprawnień, które wynikają z posługiwania się Certyfikatem tymczasowo zastępującym EKUZ. Będą one jednak dotyczyły tylko tych osób, które korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Osoby ubezpieczone w Wielkiej Brytanii, które nie złożyły wniosku o nowa kartę EKUZ przed wyjazdem do państw Unii Europejskiej w 2021 roku, będą miały możliwość złożenia wniosku o Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ (Provisional Replacement Certificate, PRC).

III. Pozostałe uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej

Nie ulegnie zmianom proces wydawania dokumentów S1 i S2.

  • Do dokumentów S1/UK, po  ich rejestracji, oddział wojewódzki NFZ będzie wydawał poświadczenia, które będą stanowić podstawę do uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej w Polsce.
  • Dokument S2/UK, wydawany w związku z leczeniem planowanym w Polsce, będzie w dalszym ciągu okazywany u świadczeniodawcy.

Stan prawny podanych informacji to 30 października 2020 roku. Będą one poddawane aktualizacji w przypadku ewentualnych zmian.

AM/nfz.gov.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych