Kategoria: 1 procent – mgr.farm

REKLAMA

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek informuje o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wskazuje, że nadmierna koncentracja aptek może zaburzać […]

Zdaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego WIF opóźnia postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez ZAPPA. Organ I instancji musi teraz załatwić […]

Rzeczpospolita donosi, że samorząd zawodowy farmaceutów wraz z organami kontroli już od jakiegoś czasu usiłują napisać na nowo tzw. […]

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek twierdzi, że jego analitycy dotychczas zidentyfikowali już niemal 700 transakcji kupna aptek. Zdaniem prawników […]

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek wystąpił do inspekcji farmaceutycznej z wnioskami o przeprowadzenie postępowań dotyczących możliwego naruszania przez sieć […]

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w felietonie na łamach Rzeczpospolitej przekonuje, że Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna na podstawie żądań działaczy […]

Spółka DOZ S.A. złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na przejęcie MEDIX sp. z o.o. […]