Kategoria: adres – rx.edu.pl

REKLAMA

E-recepta na leki zniżkowe. Lekarz wpisał PESEL pacjenta, oddział NFZ, natomiast wskazał adres angielski. Czy można zrealizować taką receptę […]

Mam e-receptę, na której są wszystkie prawem wymagane elementy z wyjątkiem numeru budynku w adresie świadczeniodawcy. Czy mogę więc […]

Jeżeli na e-recepcie wpisany jest adres hiszpański oraz Podlaski Oddział NFZ, to czy mogę zrealizować receptę na zniżkę? Pacjent […]

Czy określenie NMZ w danych pacjenta może być potraktowane jako błąd (lekarz prawdopodobnie wpisuje je omyłkowo) i, czy może […]

Prezes NFZ wydał komunikat dotyczący realizacji obowiązku przekazania przez osoby uprawnione do wystawiania recept adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej […]

W części graficznej jest umieszczony adres pacjenta, jednak w części wizualnej widnieje zapis: NMZ. Czy adres pacjenta może być […]