Kategoria: adres – rx.edu.pl

REKLAMA

Czy określenie NMZ w danych pacjenta może być potraktowane jako błąd (lekarz prawdopodobnie wpisuje je omyłkowo) i, czy może […]

Prezes NFZ wydał komunikat dotyczący realizacji obowiązku przekazania przez osoby uprawnione do wystawiania recept adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej […]

W części graficznej jest umieszczony adres pacjenta, jednak w części wizualnej widnieje zapis: NMZ. Czy adres pacjenta może być […]