Kategoria: Aktualności – aptekaszpitalna.pl

REKLAMA

Agencja ds. Żywności i Leków ogłosiła w czwartek, że nie zidentyfikowała żadnych "nowych lub nieoczekiwanych wyników dotyczących bezpieczeństwa" związanych z lekiem stosowanym w leczeniu psychozy u pacjentów z chorobą Parkinsona, chociaż znalazła potencjalnie kłopotliwe praktyki przepisywania leków.

Duże badanie obserwacyjne nie wykazało korzyści z leczenia statynami w prewencji pierwotnej miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej (CVD) lub zgonu z jakiejkolwiek przyczyny u osób w wieku powyżej 75 lat i starszych.

Nowe skojarzone leczenie skojarzone dorawiryną / lamiwudyną / fumaranem dizoproksylu tenofowiru (DOR / 3TC / TDF) nie ma lepszej skuteczności niż stała dawka efawirenzu / emtrycytabiny / TDF (EFV / FTC / TDF) u wcześniej nieleczonych dorosłych z zakażeniem HIV-1, zgodnie z wynikami testu DRIVE-AHEAD.

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek zamieścił na swojej stronie stanowisko w sprawie ustawy o zawodzie farmaceuty.

Pierwszy w swojej klasie podwójny inhibitor PDE3 / 4 znacznie poprawia działanie rozszerzające oskrzela i zmniejsza objawy u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) - wynika z wieloośrodkowego badania klinicznego fazy II.

Apel Naczelnej Izby Aptekarskiej o przeniesienie farmaceutów zatrudnionych w szpitalach w tabeli minimalnych wynagrodzeń wyżej znów wybrzmiał na posiedzeniu Komisji Zdrowia.

Europejska Agencja Leków (EMA) zaktualizowała obliczenia dotyczące ryzyka związanego ze stosowaniem walsartanu zawierającym N-nitrozodimetyloaminę (NDMA), biorąc pod uwagę wyniki najnowszych badań substancji czynnej z Zhejiang Huahai.

Na stronie Resortu Zdrowia pojawiło się Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12.09 w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Eksperymentalna szczepionka przeciwko rakowi, która zwiększa zdolność układu odpornościowego do walki z nowotworami, mogłaby współgrać z innymi terapiami przeciwnowotworowymi w walce z agresywnymi typami nowotworami raka - o takim dokonaniu donoszą naukowcy na łamach Proceedings of the National Academy of Sciences.

Biuletyn informacji publicznej URPL zamieścił na swojej stronie komunikat o decyzjach Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu z sierpnia 2018r.