Kategoria: Aktualności – aptekaszpitalna.pl

REKLAMA

Każdego sierpnia National Psoriasis Foundation organizuje Miesiąc Wiedzy na temat Łuszczycy, aby podnosić świadomość, zachęcać do badań i wspierać lepszą opiekę nad osobami z łuszczycą.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła kapsułki lenwatynibu (Lenvima) do leczenia pierwszego rzutu u pacjentów z nieresekcyjnym rakiem wątrobowokomórkowym (HCC).

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał 21 sierpnia 2018 r. dwie decyzje o wstrzymaniu w obrocie produktów leczniczych zawierających substancję czynną walsartan pochodzącą od chińskiego wytwórcy Zheijang Tianyu Pharmaceuticals.

Firma Zhejiang Tianyu nie ma już zezwolenia na wytwarzanie substancji czynnej walsartanu dla leków UE po zawieszeniu CEP - certyfikatu potwierdzającego, że jakość walsartanu spełnia europejskie wymagania.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła niwolumab (Opdivo, Bristol-Myers Squibb) w leczeniu pacjentów z przerzutowym drobnokomórkowym rakiem płuca (SCLC), u których rak postępował po chemioterapii opartej na platynie i co najmniej jednej innej linii leczenia.

Naczelna Izba Aptekarska zamieściła na swojej stronie komunikat o decyzjach Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu z lipca 2018r.

Resport Zdrowia poinformował, iż od września 2016r. do kwietnia 2018r. w programie „75+" z darmowych leków skorzystało ponad 2,47 mln pacjentów.

Demokratyczna Republika Konga zaczęła stosować eksperymentalne leczenie przeciw wirusowi Ebola mAb114 u pacjentów we wschodniej części kraju, podał Reurters za Ministerstwem Zdrowia RDK. po raz pierwszy zostało ono wdrożone przeciwko aktywnemu wybuchowi epidemii.

Pod koniec sierpnia zakończy się pierwszy etap pilotażu e-recepty, poświęcony przede wszystkim kwestiom programistycznym. 10 tysięcy z nich w Siedlcach i Skierniewicach wystawiło ponad 40 lekarzy.

Komitet Doradczy ds. Leków Przeciwdrobnoustrojowych Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) zezwolił na stosowanie omadacykliny (Paratek) w leczeniu ostrej infekcji bakteryjnej skóry i struktury skóry (ABSSSI) oraz pozaszpitalnego bakteryjnego zapalenia płuc (CABP) w dniu 8 sierpnia.