Kategoria: Aktualności – aptekaszpitalna.pl

REKLAMA

Masz pomysł na artykuł o tematyce dotyczącej farmacji szpitalnej? Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody, prenumeratę AptekaSzpitalna.pl oraz publikację Twojego tekstu w magazynie!

Przez ponad sześć dekad naukowcy nie byli w stanie potwierdzić, dlaczego talidomid spowodował tysiące przypadków wad wrodzonych u płodów. Udało się to jednak naukowcom ze słynnego Dana-Farber Cancer Institute na łamach eLife.

Komisja Europejska zatwierdziła cytrynian tofacitinibu (Xeljanz, Pfizer) dla dorosłych z umiarkowanie lub ciężko czynnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (colitis ulcerosa), którzy nie zareagowali odpowiednio lub nie tolerują konwencjonalnej terapii.

Lato w pełni, temperatura w cieniu w wielu miejscach Polski przekracza 30 stopni Celsjusza. Musimy zadbać nie tylko o odpowiednie nawadnianie organizmu i ochronę przed przegrzaniem, ale przede wszystkim o leki, które przyjmujemy. Wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy, co może im grozić, gdy zażyją leki przechowywane zbyt długo w niewłaściwych warunkach. Wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić ich właściwości fizyko-chemiczne, które mogą mieć wpływ na aktywność substancji czynnej leku i powodować jej zmianę na substancję niebezpieczną dla organizmu ludzkiego - informuje NIA.

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie leku Onpattro (patisiran) do leczenia dziedzicznej amyloidozy pośredniczonej przez transtyretynę (amyloidoza hATTR) u dorosłych pacjentów w stadium 1 lub stadium 2 polineuropatii. Oczekuje się, że lek ten wpłynie na przebieg choroby i poprawi funkcjonowanie pacjenta oraz jakość życia.

Badanie fazy III wykazało zmniejszenie o 53% ryzyka nawrotu lub zgonu w wyniku połączenia inhibitorów BRAF i MEK jako terapii uzupełniającej w porównaniu z placebo. Wydłużenie czasu przeżycia bez przerzutów przy zastosowaniu kombinacji Tafinlar + Mekinist obserwowano we wszystkich podgrupach pacjentów, w tym w stadium III A, B i C. Jeżeli terapia zostania zatwierdzona, prawdopodobnie będzie pierwszą ukierunkowaną terapią skojarzoną w UE w leczeniu adjuwantowym czerniaka.

W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych dokumentu określającego priorytety rządu w gospodarowaniu lekami „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022”, Naczelna Izba Aptekarska przekazała do Ministerstwa Zdrowia uwagi i spostrzeżenia.

W dokumencie Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022 zapowiedziano, że resort zdrowia chce zmienić zasady finansowania leków na HIV/AIDS oraz hemofilię.

W ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy członkami EAHP, polski oddział Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych przekazuje prośbę o włączenie się w badanie ankietowe dotyczące braków lekowych.

Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), która może również chronić przed rakiem jamy ustnej, gardła i odbytu, będzie oferowana chłopcom w wieku od 12 do 13 lat w Wielkiej Brytanii.