Kategoria: Aktualności – aptekaszpitalna.pl

REKLAMA

Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdził preparat Krintafel (tafenochina) w celu radykalnego leczenia malarii wywołanej P. vivax.

Kiedy pod koniec kwietnia do Państwa rąk trafiał pierwszy numer magazynu AptekaSzpitalna.pl, w środowisku farmaceutów wrzało. Opublikowany kilka chwil wcześniej raport Najwyższej Izby Kontroli wywołał ogromne emocje i wzbudził jeszcze większe nadzieje na to, że być może w końcu dojdzie do długo oczekiwanych zmian, a trudna sytuacja farmaceutów szpitalnych ulegnie poprawie…

Czerwiec był pracowitym miesiącem dla FDA, która zatwierdziła siedem nowych leków. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) otrzymała wydała 20 nowych zezwoleń od początku roku, z czego jedna trzecia miała miejsce w czerwcu.

Według raportu opublikowanego dziś przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO), Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO). państwa podejmują znaczące kroki w walce z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR), ale nadal istnieją poważne luki i wymagają one pilnych działań.

Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała pierwsze sprawozdanie z realizacji swojej sztandarowej polityki w zakresie publikacji danych klinicznych (polityka 0070). Pierwszy raport dotyczący bezprecedensowej polityki przejrzystości pokazuje wysoki poziom zadowolenia użytkowników.

W kwietniowym wydaniu magazynu „The Lancet” pojawił się artykuł pod redakcją dr Andrea Ciprianiego, podsumowujący wyniki badań z ostatnich kilkunastu lat nad lekami przeciwdepresyjnymi. Wnioski są optymistyczne - leki przeciwdepresyjne działają.

Na stronie Resortu Zdrowia pojawiło się obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Naczelna Izba Aptekarska zamieściła na swojej stronie komunikat o decyzjach Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu z czerwca 2018r.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych podjął decyzję o zmianie kategorii dostępności preparatu Sildenafil SymPhar na OTC.

Jak dowiedziała się redakcja AptekaSzpitalna.pl, Ministerstwo Zdrowia powołało nową Krajową Konsultant w dziedzinie farmacji szpitalnej.