Kategoria: Aktualności – aptekaszpitalna.pl

REKLAMA

W dniu 4 lipca 2018r.  do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w systemie Rapid Alert wpłynęła informacja, oznaczona kategorią: klasa pierwsza, […]

Na swoim czerwcowym spotkaniu w 2018 r. Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) […]

Kymriah (tisagenlecleucel) i Yescarta (axicabtagene ciloleucel) są zaawansowanymi terapiami raka krwi. Należą one do nowej generacji spersonalizowanych immunoterapii przeciwnowotworowych, […]

Dokument liczy 1647 stron, zawiera m.in. zapisy o sposobie refundowania szczepionek przeciwko grypie (seniorzy będą płacić tylko połowę ceny […]

Obecnie WHO zaleca oksytocynę jako lek pierwszego wyboru w zapobieganiu nadmiernemu krwawieniu po porodzie. Oksytocyna musi być przechowywana i […]

I. Zmiany na liście aptecznej 1) VaxigripTetra (czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana) we wskazaniu: czynne uodpornienie osób […]

Szczególnie wysoki poziom oporu odnotowano we Włoszech, Grecji i Rumunii. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się CRE, które zwykle wiąże się […]

Aby utrzymać skuteczność leków przeciwbakteryjnych i zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się AMR, EAHP wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Zespoły zajmujące się zarządzaniem […]

Z dniem 01.07.2018r. Traci moc zarządzenie Nr 68/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w […]

Do momentu zakończenia procedury powołania nowego konsultanta krajowego funkcję tę nadal będzie pełnił prof. dr hab. Edmund Grześkowiak (fot. […]