Kategoria: Aktualności – aptekaszpitalna.pl

REKLAMA

Demokratyczna Republika Konga zaczęła stosować eksperymentalne leczenie przeciw wirusowi Ebola mAb114 u pacjentów we wschodniej części kraju, podał Reurters za Ministerstwem Zdrowia RDK. po raz pierwszy zostało ono wdrożone przeciwko aktywnemu wybuchowi epidemii.

Pod koniec sierpnia zakończy się pierwszy etap pilotażu e-recepty, poświęcony przede wszystkim kwestiom programistycznym. 10 tysięcy z nich w Siedlcach i Skierniewicach wystawiło ponad 40 lekarzy.

Komitet Doradczy ds. Leków Przeciwdrobnoustrojowych Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) zezwolił na stosowanie omadacykliny (Paratek) w leczeniu ostrej infekcji bakteryjnej skóry i struktury skóry (ABSSSI) oraz pozaszpitalnego bakteryjnego zapalenia płuc (CABP) w dniu 8 sierpnia.

Masz pomysł na artykuł o tematyce dotyczącej farmacji szpitalnej? Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody, prenumeratę AptekaSzpitalna.pl oraz publikację Twojego tekstu w magazynie!

Przez ponad sześć dekad naukowcy nie byli w stanie potwierdzić, dlaczego talidomid spowodował tysiące przypadków wad wrodzonych u płodów. Udało się to jednak naukowcom ze słynnego Dana-Farber Cancer Institute na łamach eLife.

Komisja Europejska zatwierdziła cytrynian tofacitinibu (Xeljanz, Pfizer) dla dorosłych z umiarkowanie lub ciężko czynnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (colitis ulcerosa), którzy nie zareagowali odpowiednio lub nie tolerują konwencjonalnej terapii.

Lato w pełni, temperatura w cieniu w wielu miejscach Polski przekracza 30 stopni Celsjusza. Musimy zadbać nie tylko o odpowiednie nawadnianie organizmu i ochronę przed przegrzaniem, ale przede wszystkim o leki, które przyjmujemy. Wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy, co może im grozić, gdy zażyją leki przechowywane zbyt długo w niewłaściwych warunkach. Wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić ich właściwości fizyko-chemiczne, które mogą mieć wpływ na aktywność substancji czynnej leku i powodować jej zmianę na substancję niebezpieczną dla organizmu ludzkiego - informuje NIA.

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie leku Onpattro (patisiran) do leczenia dziedzicznej amyloidozy pośredniczonej przez transtyretynę (amyloidoza hATTR) u dorosłych pacjentów w stadium 1 lub stadium 2 polineuropatii. Oczekuje się, że lek ten wpłynie na przebieg choroby i poprawi funkcjonowanie pacjenta oraz jakość życia.

Badanie fazy III wykazało zmniejszenie o 53% ryzyka nawrotu lub zgonu w wyniku połączenia inhibitorów BRAF i MEK jako terapii uzupełniającej w porównaniu z placebo. Wydłużenie czasu przeżycia bez przerzutów przy zastosowaniu kombinacji Tafinlar + Mekinist obserwowano we wszystkich podgrupach pacjentów, w tym w stadium III A, B i C. Jeżeli terapia zostania zatwierdzona, prawdopodobnie będzie pierwszą ukierunkowaną terapią skojarzoną w UE w leczeniu adjuwantowym czerniaka.

W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych dokumentu określającego priorytety rządu w gospodarowaniu lekami „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022”, Naczelna Izba Aptekarska przekazała do Ministerstwa Zdrowia uwagi i spostrzeżenia.