Kategoria: Aktualności – aptekaszpitalna.pl

REKLAMA

W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych dokumentu określającego priorytety rządu w gospodarowaniu lekami „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022”, Naczelna Izba Aptekarska przekazała do Ministerstwa Zdrowia uwagi i spostrzeżenia.

W dokumencie Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022 zapowiedziano, że resort zdrowia chce zmienić zasady finansowania leków na HIV/AIDS oraz hemofilię.

W ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy członkami EAHP, polski oddział Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych przekazuje prośbę o włączenie się w badanie ankietowe dotyczące braków lekowych.

Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), która może również chronić przed rakiem jamy ustnej, gardła i odbytu, będzie oferowana chłopcom w wieku od 12 do 13 lat w Wielkiej Brytanii.

Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdził preparat Krintafel (tafenochina) w celu radykalnego leczenia malarii wywołanej P. vivax.

Kiedy pod koniec kwietnia do Państwa rąk trafiał pierwszy numer magazynu AptekaSzpitalna.pl, w środowisku farmaceutów wrzało. Opublikowany kilka chwil wcześniej raport Najwyższej Izby Kontroli wywołał ogromne emocje i wzbudził jeszcze większe nadzieje na to, że być może w końcu dojdzie do długo oczekiwanych zmian, a trudna sytuacja farmaceutów szpitalnych ulegnie poprawie…

Czerwiec był pracowitym miesiącem dla FDA, która zatwierdziła siedem nowych leków. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) otrzymała wydała 20 nowych zezwoleń od początku roku, z czego jedna trzecia miała miejsce w czerwcu.

Według raportu opublikowanego dziś przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO), Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO). państwa podejmują znaczące kroki w walce z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR), ale nadal istnieją poważne luki i wymagają one pilnych działań.

Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała pierwsze sprawozdanie z realizacji swojej sztandarowej polityki w zakresie publikacji danych klinicznych (polityka 0070). Pierwszy raport dotyczący bezprecedensowej polityki przejrzystości pokazuje wysoki poziom zadowolenia użytkowników.

W kwietniowym wydaniu magazynu „The Lancet” pojawił się artykuł pod redakcją dr Andrea Ciprianiego, podsumowujący wyniki badań z ostatnich kilkunastu lat nad lekami przeciwdepresyjnymi. Wnioski są optymistyczne - leki przeciwdepresyjne działają.