Kategoria: Aktualności – mgr.farm

REKLAMA

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie wystosowała list do Ministra Zdrowia, w sprawie protestu farmaceutów szpitalnych. Nie zgadzają się […]

Z dokumentu opublikowanego przez Związek Powiatów Polskich wynika, że Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia mają wiele zastrzeżeń do […]

Pomimo wielokrotnie składanych przez Ministerstwo Zdrowia wyjaśnień, przedstawiciele Izby Gospodarczej Punktów Aptecznych i Aptek nadal przedstawiają opinie niezgodne z […]

Poseł Jan Klawiter skierował w lutym zapytanie do ministra zdrowia w sprawie zezwoleń na prowadzenie aptek sieci Gemini i […]

O tym, że antybiotyki tracą swoje lecznicze moce, nie trzeba dziś już chyba nikomu przypominać. Tymczasem okazuje się, że […]

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Środowiska akademickie proponują, aby znalazł się w niej zapis mówiący […]

W opinii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego interpretacja przepisów jest jednoznaczna. Nie ma możliwości zdobywania przez farmaceutów punktów „twardych” w […]

Wojewoda Wielkopolski unieważnił uchwałę Rady Powiatu w Pleszewie dotyczącą ustalenia całodobowych dyżurów aptek. Uznał on, że zobligowanie do pełnienia […]

Coraz częściej norweskie apteki borykają się z brakami w zaopatrzeniu, przyznaje Legemiddelverket (odpowiednik polskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych). Urząd […]

Od pewnego czasu obecna jest tendencja do nadużywania chronionego znaku Czerwonego Krzyża przez osoby nieuprawnione – w szczególności przez […]