Kategoria: Aktualności – rx.edu.pl

REKLAMA

17 września 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (poz. 69) ukazało się Obwieszczenie w sprawie ograniczenia w ordynowaniu […]

Naczelna Izba Aptekarska wystosowała Komunikat w sprawie produktów wyłączonych z serializacji i wymienionych w Załączniku Nr I do Rozporządzenia […]

Jak podaje Główny Inspektorat Farmaceutyczny na stronie gov.pl, można elektronicznie przesyłać do PLMVO wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez podmiot […]

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję odnośnie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie […]

Ministerstwo Zdrowia wyszło naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i dokonało zmian m.in. w ustawie Prawo farmaceutyczne. Jedną z nich jest możliwość […]

Dzisiejszy wpis ma charakter uzupełniający i ma na celu zachowanie kontynuacji rozpoczętego w ubiegłym roku cyklu. 15. Zamawianie leku […]

Główny Inspektor Farmaceutyczny podkreśla, że zgłoszenia podejrzenia wad jakościowych i reklamacji jakościowych z aptek powinno się w pierwszej kolejności […]

Minister Zdrowia przypomniał o obowiązku raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Minister Zdrowia wydał komunikat, […]

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że apteka zobowiązana jest do przekazywania danych w komunikacie elektronicznym LEK, dotyczących m.in. statusu recepty. […]

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat dotyczący dostępności do następujących produktów leczniczych: Nitrendypina Egis, Pregnyl, Alvesco, Dilzem, Oxycardil. Biorąc pod uwagę […]