Kategoria: Aktualności – rx.edu.pl

REKLAMA

Minister Zdrowia wydał specjalny komunikat dotyczący bezpłatnych szczepionek dla personelu medycznego oraz osób 75+. Ze względu na liczne wątpliwości […]

19 listopada br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. […]

W ostatnim czasie do programu aptecznego KS-AOW zostało zaimplementowane kilka mniej lub bardziej użytecznych nowości. Poniżej prezentujemy jedną z […]

Prezes URPL wydał decyzję, która dotyczy zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Aksoderm Forte. W […]

Centrala NFZ wydała oświadczenie dla świadczeniodawców. Dnia 31.12. 20 r. zmienią się zasady wydawania dokumentów unijnych, a także wzór […]

W załączonym poniżej odnośniku, znajduje się Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w październiku 2020. […]

Od 18 września br. obowiązuje reglamentacja szczepionek przeciw grypie. Zgodnie z zasadami opisanymi w poniższym wpisie: Reglamentacja szczepionek przeciw […]

Na początku września opublikowaliśmy informację dotyczącą zmian w ustawie prawo farmaceutyczne. Jedną z nich było umożliwienie wystawiania recept na […]

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję, która dotyczy skrócenia terminu ważności pozwolenia na […]

Prezes URPL wydał decyzję o zmianie kategorii dostępności produktu leczniczego Alezaxin z Rp na OTC. 21 października 2020 roku, […]