Kategoria: Aktualności – rx.edu.pl

REKLAMA

Kontynuując wątek podjęty w cz. 1 oraz cz. 2 przedstawiamy kilka kolejnych wskazówek. 7. Zmiana statusu realizacji e-recepty. Błędnie […]

Pod koniec października zostały opublikowane rozporządzenia zmieniające poniższe akty: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków […]

W tym odnośniku znajduje się lista leków, dla których Prezes Urzędu Rejestracji wydał w październiku 2019 r. decyzję o skróceniu […]

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza nowy sposób realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Pacjent nie będzie musiał już odwiedzać […]

W odnośniku znajduje się Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w październiku 2019 r.  Zawiera […]

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ w aptekach w II kwartale 2019 r.   W II […]

W związku z wątpliwościami, jak należy interpretować treść art. 96a ust. 7a ustawy Prawo farmaceutyczne, skierowano do Ministerstwa Zdrowia […]

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z uruchomieniem kolejnego etapu wdrażania sprawdzeń weryfikacyjnych dla komunikatu elektronicznego LEK, ujawniony […]

Fundacja KOWAL opublikowała wpis odpowiadający na pytanie, czy i kiedy możliwe jest przywrócenie aktywnego statusu leku. Stwierdziła w nim, […]

W dniu 15 października 2019 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat w sprawie sposobu postępowania z produktami leczniczymi wstrzymanymi […]