Kategoria: Aktualności – rx.edu.pl

REKLAMA

Zobacz także: Zidentyfikuj przepis [82], Zidentyfikuj przepis [75]. Artykuł Zidentyfikuj przepis [101] pochodzi z serwisu rx.edu.pl

Artykuł quiz – wydanie odpowiednika pochodzi z serwisu rx.edu.pl

26 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. […]

Jak wiadomo w dniu 18 kwietnia br. Ministerstwo Zdrowia nowelą rozporządzenia w sprawie recept wydłużyło ważność starych wzorów recept. […]

Artykuł quiz – odpis pochodzi z serwisu rx.edu.pl

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept z dnia 17 kwietnia br., która wydłuża o dodatkowe 12 miesięcy możliwość wykorzystania starego […]

W tym odnośniku znajduje się lista leków, dla których Prezes Urzędu Rejestracji wydał w marcu 2019 r. decyzję o skróceniu […]

Na pytanie o treści: Szanowni Państwo, bardzo proszę o informację w sprawie wzorów recept. Jak wiadomo, wg par. 19 […]

Dzięki uprzejmości kolegi Pawła z Ciechanowa możemy zaprezentować stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie art. 44 ust. 2c ustawy o […]

W odnośniku znajduje się Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w marcu 2019 r. Artykuł […]