Kategoria: AptekaSzpitalna.pl

REKLAMA

W związku z odnotowywaniem ciężkich, a także śmiertelnych przypadków spowodowanych błędnym dawkowaniem metotreksatu, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zatwierdził materiał edukacyjny dla fachowego personelu medycznego z zaleceniami dot. prawidłowego dawkowaniu leku.

Śląska Izba Aptekarska zaprasza na spotkanie webinarowe pt. "Rola farmaceuty w zapobieganiu powikłaniom procesu terapeutycznego – prehabilitacja w praktyce farmaceutycznej".

Komitet EMA ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) zarekomendował przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej dla leku Kaftrio. Preparat ten pozwala na zastosowanie potrójnej terapii skojarzonej w leczeniu mukowiscydozy u pacjentów w wieku 12 lat i osób starszych.

25 czerwca 2020 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu jednej serii kropli do oczu i uszu Dicortineff. To już siódmy preparat z wycofaniem w ciągu ostatnich 2 tygodni.

Objawowe zakażenie o podłożu Clostridioides difficile, ze względu na rosnącą częstość występowania i ciężkość przebiegu stało się istotnym problem współczesnej medycyny. Przeprowadzone badania porównawcze wykazały, że tylko na terenie Europy liczba zachorowań na CDI (Clostridioides Difficile Infection) wzrosła z 2,41 na 10 000 osobodni w 2002 roku do 7,4 w roku 2016. Podobne wzrosty notuje się w Polsce.

23 czerwca 2020 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu pojedynczej serii leku rozkurczającego drogi oddechowe Ventolin. To kolejne wycofanie GIF w ostatnim czasie.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował wykaz produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na import równoległy w maju 2020 roku.

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie zaprasza farmaceutów szpitalnych na webinar, który odbędzie się w środę 24 czerwca o godz. 18:00.

18 czerwca 2020 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu wszystkich serii leku Megalia. Warto przypomnieć, że w marcu i kwietniu 2020 roku wycofano pojedyncze serie tego preparatu.

17 czerwca 2020 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu wszystkich serii leków: Monural i Uromaste. Ponadto GIF zadecydował o czasowym zakazie wprowadzania tych preparatów na rynek.