Kategoria: AptekaSzpitalna.pl

REKLAMA

Dobrze funkcjonująca apteka szpitalna powinna być sercem każdego szpitala. To apteka odpowiada za zaopatrywanie jednostek organizacyjnych szpitala w leki i wyroby medyczne. W niej wytwarza się leki recepturowe, cytostatyki i mieszaniny do żywienia pozajelitowego oraz magazynuje się zapasy produktów leczniczych. Farmaceuci kontrolują także przechowywanie i zabezpieczanie leków na szpitalnych oddziałach. Dobre funkcjonowanie apteki jest szczególnie istotne w przypadku dużych kompleksów szpitalnych. W artykule przedstawiono pięć największych i najnowocześniejszych aptek szpitalnych w Polsce.

Student farmacji po czwartym roku studiów ma trzy możliwości wyboru miejsca odbycia praktyk. Jest to apteka szpitalna, przemysł farmaceutyczny oraz laboratorium kontroli leków. Niestety, ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce związaną z koronawirusem organizacja praktyk na wielu uczelniach była wyzwaniem, zarówno ze strony uczelni, ale też obaw z jakimi zmagali się studenci oraz miejsca, które do tej pory przyjmowały studentów z dużym entuzjazmem.

16 października 2020 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu pojedynczej serii produktu leczniczego Lisinoratio 5.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję o skróceniu terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 25 produktów leczniczych we wrześniu 2020 roku.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował wykaz produktów leczniczych, które dopuszczono do obrotu we wrześniu 2020 roku.

Wojskowy Instytut Medyczny uzyskał dofinansowanie Agencji Badań Medycznych na realizację niekomercyjnego badania klinicznego dot. metforminy. Będzie ono polegać na wykorzystaniu leku przeciwcukrzycowego w uzupełnieniu standardowego leczenia pacjentów po przebytym ostrym zespole wieńcowym.

Farmakopee od dziesięcioleci stanowią oficjalne wydawnictwa, które zawierają podstawowe wymagania jakościowe dla leków znajdujących się na rynku farmaceutycznym na danym terytorium. Pierwszy zbiór wymagań jakościowych dla stosowanych specyfików uznany jako pierwsza Farmakopea Polska (Pharm. Regni Pol.) ukazał się na terenie Królestwa Polskiego w roku 1817. Nadrzędna w Europie Farmakopea Europejska (Ph. Eur.) liczy ponad 55 lat, gdy rządy 8 państw europejskich podpisały konwencję o tworzeniu wspólnej farmakopei (Konwencja o Opracowaniu Farmakopei Europejskiej).

Śląska Izba Aptekarska zamieściła opracowane informację dot. przepisów prawnych w kontekście obowiązków farmaceutów zatrudnionych w szpitalach. Informację opracował Krystian Szulc - radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, do wykonywania leków cytostatycznych może być dopuszczony odpowiednio wykwalifikowany personel medyczny, rozumiany jako farmaceuci oraz technicy farmaceutyczni w granicach swoich uprawnień zawodowych. [1] Miejscem, w którym wytwarza się leki cytostatyczne jest pracownia cytostatyczna, która najczęściej mieści się w aptece szpitalnej. Wszystkie leki cytostatyczne powstające w pracowni muszą spełniać wymogi Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). [2]

Coraz częściej mówi się o narastającej oporności na dostępne antybiotyki. New Delhi jest przykładem bakterii, która uodporniła się na działanie znacznej części antybiotyków.